Dag van het geschiedenisonderwijs 2021- Leerlijnen in de nieuwe leerplannen geschiedenis - live online themadag - Leerlijnen in de nieuwe leerplannen geschiedenis (09:30 - 15:00)

Gezien de geldende veiligheidsregels gaat deze dag in afstandsonderwijs door.
De deelnemers worden ingedeeld in drie groepen.
Iedereen volgt hetzelfde programma, maar in een andere volgorde.

Thema 1         Historisch denken over bronnen
                        Griet Frère, publieksmedewerker bij Centrum Agrarische Geschiedenis en medeauteur van het boek Historisch denken over bronnen.

In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet enkel om tot ‘kennis van het verleden’ te komen. Bronnen verduidelijken ook hoe ‘geschiedenis’ tot stand komt. Het is belangrijk leerlingen ervan bewust te maken dat je geschiedenis niet rechtstreeks uit bronnen kan aflezen en dat je bronnen altijd moet interpreteren. Hoe kunnen we leerlingen hier vertrouwd mee maken? Hoe kunnen we via bronnen historisch denken aanscherpen?
In deze workshop leer je een werkmethode voor bronnengebruik die leerlingen aanzet tot historisch redeneren met en over bronnen.

Thema 2         Met andere woorden. Hoe leer je het best historische en structuurbegrippen aan?
                        Sophie Bollen en Wouter Smets, docenten lerarenopleiding Karel de Grote Hogeschool

Historische begrippen zijn essentieel om kenmerken van samenlevingen te analyseren. Structuurbegrippen laten leerlingen dan weer toe om historische redeneringen op te bouwen. Maar hoe bouw je begripskennis doelmatig op in een geschiedenisles? Je maakt kennis met enkele wetenschappelijk onderbouwde strategieën die je kan toepassen om begripsleren in te zetten bij historisch denken.


Thema 3         Nieuwe accenten in de eindtermen historisch bewustzijn
                        Soetkin De Knijf, onderwijsadviseur bij de Afdeling Kwalificaties en Curriculum van de Vlaamse Overheid en betrokken bij de ontwikkelcommissies van de eindtermen

In deze sessie maak je kennis met de nieuwe eindtermen historisch bewustzijn. We zoomen aan de hand van leerinhouden uit de lessen geschiedenis eerste, tweede en de derde graad in op thema’s zoals nieuwe inhoudelijke accenten in deze eindtermen, mogelijke leerlijnen, een samenhang met andere sleutelcompetenties, verschillen tussen de finaliteiten.

Keuze Lesgever
Omwille van de coronamaatregelen kan je zelf geen sessies kiezen (VOLZET)

Terug naar overzicht van workshops