Dag van het economieonderwijs 2024 - Port of Antwerp-Bruges: een logistieke uitdaging tussen haven en hinterland - Lezing 2 (11:00 - 12:00)

Keuze Lesgever
De economie van maritiem-logistieke supply chains Thierry Vanelslander

In deze sessie krijg je een overzicht van brede, wereldwijde ontwikkelingen die een impact hebben op de maritiem-logistieke ketens. Daarna bekijken we de verschillende onderdelen van de maritiem-logistieke keten. Eerst hebben we het over de schepen zelf, en in het bijzonder de schaalvergroting die er zich voordoet, en de impact daarvan op de transportkosten. Voor de havens wordt vooral gekeken naar de factoren die beslissingsnemers gebruiken om een aanloophaven te kiezen. Bij het hinterland gaan we dieper in op de combinaties die worden gemaakt van wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart. Tot slot lichten we toe hoe internationalisering van externe transportkosten impact zou hebben op de concurrentiekracht van havens en tot een andere hinterlandverdeling kan leiden. Ook maak je kennis met het potentieel van het Chinese Belt and Road initiatief.

Thierry Vanelslander is professor aan het Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen. Momenteel is hij vakcoördinator voor de vakken 'Haveneconomie en Bedrijfskunde' bij C-MAT, en 'Transportbedrijfseconomie' en 'Maritieme en Haveneconomie' bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Zijn onderzoek richt zich op bedrijfseconomie in de haven- en maritieme sector, en in achterlandvervoer en stadslogistiek. Verder is hij voorzitter SIGA2 Maritime and Ports + topic area manager Transport Modes binnen WCTR, en voorzitter Freight & Logistics bij ETC.


Terug naar overzicht van workshops