ViP-dag: Vertrouwen in Personen - Dag van de Vertrouwenspersoon - Namiddag (13:00 - 15:45)

Keuze Lesgever
SESSIE 2.a: Supervisie voor de vertrouwenspersoon (herhaling) Paul Van Assche

We zitten samen als deskundigen en delen onze beroepservaringen (eigen casussen) met als doel elkaar te helpen en te ondersteunen in de functie van vertrouwenspersoon. De begeleider van deze sessie, preventieadviseur psychosociale aspecten, zal eveneens op haar/zijn beurt ervaringen, op beleidsvlak en op vlak van individuele begeleiding, delen.

Deze sessie is enkel en alleen bedoeld voor vertrouwenspersonen.


SESSIE 2.b: Welke rollen vervul jij binnen jouw team en hoe kan je jouw talenten hierbij gebruiken? Katrijn Rosseels

In deze sessie gaan we in op hoe de diverse rollen binnen een team van invloed kunnen zijn op de samenwerking en prestaties. Het begrijpen van de 9 teamrollen van Meredith Belbin draagt bij aan het versterken van elkaars kwaliteiten.

We verkennen praktisch deze verschillende rollen, leren hun sterke punten begrijpen en hoe ze elkaar aanvullen. Tijdens deze sessie zul je niet alleen jouw eigen voorkeursrollen ontdekken, maar ook inzicht krijgen in welke rollen je in de praktijk vervult en of er verschillen zijn tussen je voorkeur en je daadwerkelijke bijdrage in het team. De deelnemers bekijken op maat van hun team naar de behoeften en waar er zich eventueel hiaten bevinden. Aan het einde van deze sessie hebben de deelnemers een dieper inzicht verkregen in de teamrollen van Belbin, alsook een zicht op welke stappen ze kunnen zetten om de teams effectiever te laten samenwerken.


SESSIE 2.c: Bemiddelen in de praktijk (herhaling) Helga Melis

Een theoretisch bemiddelingstraject met de verschillende fases is op internet zo te vinden. Maar hoe doe je dit dan concreet? Tijdens deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en oefenen we hoe je als vertrouwenspersoon de bemiddelingstechnieken kan toepassen in jouw interventies. Wanneer bemiddelen, hoe begin je er aan, wat kom je tegen en hoe sluit je af? Helga deelt haar ervaringen als erkend bemiddelaar in onderwijs graag en gaat samen met jullie aan de slag.


SESSIE 2.d: Groepsbemiddeling oefenen (herhaling) Peter Crab

Peter Crab belicht groepsbemiddeling vanuit onderliggende groepsdynamieken. Hij bespreekt hoe je die kan ontdekken en ervoor kan zorgen dat iedereen gehoord wordt.


SESSIE 2.e: Agressiebeleid (VOLZET) Lynn Pauwels

Een beleid rond omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag houdt in dat je dat gedrag structureel en integraal aanpakt. Enkel geïsoleerde maatregelen of crisisinterventies volstaan niet. Pas als omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag een duidelijke beleidskeuze is, bereik je een blijvend effect. Verbindend communiceren is hierin ook een hulpmiddel (sessie van de voormiddag).


SESSIE 2.f: Welzijn bij verandering Carelle Bondroit

Tijdens deze sessie leren de vertrouwenspersonen hoe ze de leidinggevenden kunnen bijstaan tijdens het proces van verandering, zodat er zorg gedragen wordt voor het fysieke en mentale welzijn van de werknemers.


SESSIE 2.g: Perfectionisme: fast lane naar burn-out (herhaling) Johan Stiers

Uiteraard is er niets mis mee om de dingen heel goed te doen, om mooie resultaten te behalen, om kwaliteit af te leveren. Dit soort perfectionisme kan een goede eigenschap zijn, maar soms neemt dit gedragspatroon zulke excessieve vormen aan dat het niet meer leefbaar is. Niet zelden ligt perfectionisme aan de basis van een burn-out.

Tijdens deze interactieve workshop maak je kennis met de 10 symptomen van perfectionisme. Je leert het patroon in kaart brengen bij anderen en je krijgt tips & tricks aangereikt om hen ervoor te behoeden dat hun doorgedreven perfectionisme tot een burn-out leidt.  

Als erkend perfectionismecoach begeleidt Johan Stiers volwassenen, kinderen en jongeren die last hebben van perfectionisme, faalangst en stress. Hij biedt aan ouders, opvoeders en leerkrachten ontwikkelingsgerichte ondersteuning. Als trainer is hij verbonden aan Het Ontwikkelingsinstituut, waar hij toekomstige kinder- en jongerencoaches opleidt.


SESSIE 2.h: Hartcoherentie (herhaling) Annekatrien Masschelin

Tijdens deze interactieve workshop maakt de deelnemer kennis met de wondere wereld van hartcoherentie en gaat hij zelf aan de slag met een aantal oefeningen. Na de sessie kan de deelnemer van start gaan met de hartcoherentieoefeningen.


Terug naar overzicht van workshops