Kritisch denken en constructief van mening verschillen in de klas: (hoe) doe je dat? - Plenum 2 (13:15 - 14:15)

Keuze Lesgever
Teaching controversy: gemakkelijker gezegd dan gedaan? Safa Göregen

In deze lezing  verken je wetenschappelijke inzichten over polarisatie en controverse in de klas. Wat maakt dat je als leerkracht in moeilijke situaties terechtkomt? Hoe ga je dan om met die controverse? Welke copingstrategieën kan je gebruiken om deze uitdaging aan te gaan? Wat zijn precies de werkende mechanismen achter deze strategieën? En hoe verhoudt wetenschappelijke literatuur zich tot dit alles? Als antwoord op deze vragen krijg je enkele theoretische kaders en verklaringen aangereikt over deze uitdaging en de verschillende aspecten die hiermee samenhangen.

Safa Göregen studeerde naast zijn lerarenopleiding, Politieke Wetenschappen aan de VUB en Wereldreligies aan de KU Leuven. Gedurende 7 jaar heeft hij onderzoek verricht naar conflictresolutie in het onderwijs en depolarisatiestrategieën in moeilijke situaties waar de dialoog vastloopt. Tevens heeft hij verschillende (dienstverlenings)projecten gerealiseerd om deze uitdaging aan te pakken. Hij is sinds kort voltijds verbonden aan de Antwerp School of Education.


Terug naar overzicht van workshops