Themadag s.o. - Kwaliteitsvol onderwijs: jouw positieve impact als leraar! - Plenum 3 (11:45 - 12:30)

Keuze Lesgever
De rol van de leraar bij kwaliteitstoezicht of doorlichting - Aula S.R.014 (gelijkvloers) Hilde Van Houte

Sinds 2018 onderzoekt de onderwijsinspectie de kwaliteit van het onderwijs in de onderwijsinstellingen via het toezichtskader Inspectie 2.0 dat volledig geënt is op het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit. Het toezichtskader is beoordelend én stimulerend, ontwikkelingsgericht. Het Referentiekader is een gezamenlijke referentie voor alle actoren in het onderwijs (pedagogische begeleiding, onderwijsinspectie, instellingen, lerarenopleiders, ondersteuners, onderzoekers, ouders, leerlingen, lerarenverenigingen …) dat de verwachtingen helder stelt voor al wie met onderwijs bezig is. En toch ontstaat er telkens weer spanning en twijfel bij lerarenteams of individuele leraren wanneer het over kwaliteit of doorlichting gaat. In deze korte lezing proberen we de leraren sterker te betrekken bij het kwaliteitstoezicht en het Referentiekader zodat het ook voor hen glashelder is wat de realistische verwachtingen zijn om aan tegemoet te komen.

Hilde Van Houte is inspecteur bij de Vaamse Onderwijsinspectie.


Terug naar overzicht van workshops