(i)STEM, what else? iSTEM-methodologie en uitgewerkte projecten - OUDE versie - Plenum (09:00 - 10:30)

1. Hoe is het ooit zover kunnen komen?

Prof. Dr. Ir. Wim Dehaene, coördinator van de cel iSTEM Inkleuren, overloopt kort de historiek van de cel en licht de grote lijnen van de basispijlers van de iSTEM-didactiek toe.

Wim Dehaene is sinds 2002 professor aan het departement Elektrotechniek van de KU Leuven. Zijn onderzoeksexpertise ligt in het domein van de micro-elektronica. Hij is daarnaast erg actief in onderzoek en ontwikkeling van STEM-didactiek voor het secundair onderwijs.

2. Hoe word je (i)STEM?

Aan de hand van enkele voorbeelden, illustreren enkele coaches hoe je als leerkracht gebruik kan maken van de ondersteuning van de cel iSTEM Inkleuren.

Jan De Lange is docent fysica aan de bachelor voor het secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool Gent. Hij is tevens betrokken bij de cel iSTEM als coach van Teacher Design Teams die STEM-materiaal ontwikkelen. Binnen deze laatste functie werd aan dit project vorm gegeven.

Ron Merken is coördinator van het 'STEM-steunpunt Brussel', een project van de Universitaire Associatie van Brussel (UAB) met als doel leerkrachten te ondersteunen met de implementatie van interdisciplinair STEM-onderwijs.

Marie-Paule Buyse is vanuit de KU Leuven actief als projectmedewerker in de cel iSTEM Inkleuren.

3. Effectiviteit van iSTEM in de eerste graad

Prof. Peter Van Petegem en drs. Seppe Hermans lichten de methodologie en resultaten toe van het onderzoek naar de effecten van iSTEM-didactiek.

Peter Van Petegem is hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en (stichtend) lid van de onderzoeksgroep Edubron. Hij was tevens oprichter en gaf meer dan 15 jaar leiding aan het Expertisecentrum Hoger Onderwijs van de Universiteit Antwerpen.

Seppe Hermans behaalde zijn Bachelor in de Elektrotechniek. Hij stond meer dan 12 jaar voor de klas en was de laatste twee jaar actief als technisch adviseur. Onlangs studeerde hij af als Master in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is werkzaam op het iSTEM-project en daarnaast bereidt hij een doctoraat voor over computationeel denken binnen STEM.

Keuze Lesgever
Plenum iSTEM-didactiek

Terug naar overzicht van workshops