Inspiratiedag 'Gluren bij de buren': Onderwijsinnovatie in de praktijk - Plenum (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
Revolutionair onderwijs: hoe innovatie de toekomst van leren vormgeeft Cindy Cottenjé
Wesley Vanbavinckhove

In deze plenaire lezing over innovatie in het onderwijs wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen van vernieuwende onderwijsmethoden. We bespreken hoe technologie en digitale tools ons kunnen helpen om leren efficiënter, toegankelijker en leuker te maken. Daarnaast behandelen we hoe we traditionele onderwijsmodellen kunnen aanpassen aan de behoeften van de moderne samenleving en hoe we leerlingen kunnen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Tot slot worden praktijkvoorbeelden gegeven van innovatieve onderwijsinitiatieven die al worden toegepast in het onderwijs en hoe deze in de praktijk werken.

Cindy Cottenjé is directeur van Innovatieve basisschool De STEMpel Brugge. Zij maakte van haar traditionele school een innovatieve school door de visie om te gooien en structurele ingrepen te doen aan de bestaande infrastructuur. Daarnaast is zij ook Google ambassadeur en media-opleider binnen Scholengroep Impact én Lego Education Teacher Trainer. Samen met Wesley Vanbavinckhove leidt zij haar school onder de vorm van gedeeld leiderschap.


Terug naar overzicht van workshops