Themadag 'Leesonderwijs werkt!' - Praktijkronde 1 (10:15 - 11:15)

Keuze Lesgever
1.01 Kleuteronderwijs: Met taaldenkgesprekken geef je woorden vleugels Helena Taelman
Marlies Algoet
Evelien Gheeraert

Sprekers: Helena Taelman, Marlies Algoet en Evelien Gheeraert, Odisee
Getuigenis uit de praktijk: Basisschool De Biekorf (Brussel) en Basisschool Reinpad (Genk)

Omschrijving sessie:
Taaldenkgesprekken met jonge kinderen die nog niet zo heel vaardig zijn in de onderwijstaal? In deze sessie schetsen we een mooi praktijkvoorbeeld van hoe het kan. We bespreken de voorwaarden om hiertoe te komen, en de voordelen voor de mondelinge taalontwikkeling in het algemeen en de woordenschatontwikkeling in het bijzonder. Daarbij geven we praktijktips die je op het einde van de sessie naar de eigen context kan vertalen.

Bio: Helena Taelman, Marlies Algoet en Evelien Gheeraert zijn alle drie docent en onderzoeker aan de opleiding kleuteronderwijs in hogeschool Odisee, Evelien ook aan de opleiding lager onderwijs. In hun onderzoek focussen ze op rijke gesprekken, woordenschat, beginnende en aanvankelijke geletterdheid.

 


1.02 Lager onderwijs: Effectief begrijpend leesonderwijs Jordi Casteleyn

Spreker: Jordi Casteleyn, Universiteit Antwerpen 
Getuigenis uit de praktijk: een directeur en een leerkracht vertellen hun verhaal over leesprotocollen. Ze beschrijven het traject dat ze als school doorlopen hebben.

Bio: Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en Postgraduaat Nederlands aan anderstaligen aan Universiteit Antwerpen. Daarnaast is hij lid van de Taalraad van de Nederlandse Taalunie en voorzitter van het Leesoffensief 2.0 met focus op onderwijs van de Vlaamse overheid. Ook was hij deel van het promotorenteam van de projecten Taaltrajecten en Les in lezen.


1.03 Secundair onderwijs: Doordacht digitaal of toch maar op papier? Claudio Vanhees

Spreker: Claudio Vanhees, Thomas More Hogeschool
Getuigenis uit de praktijk: (wordt nog aangekondigd)

Omschrijving sessie:
Lezen leerlingen liever en beter digitaal dan op papier? Spelen de tekstkenmerken daarbij een rol? En is er een verschil tussen beginnende en ervaren of tussen sterke en minder sterke lezers? In deze sessie belichten we praktijk en theorie vanuit de vraag: “Hoe ga je doordacht om met de digitalisering in de klas met het oog op effectief leesonderwijs?”

Bio: Claudio Vanhees is taalleerkracht en onderwijsonderzoeker, verbonden aan het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van de Thomas More Hogeschool. In 2021 behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit Antwerpen, waarin hij onderzoek deed naar de absorptie in fictie bij het lezen op papier en digitale tools.


Terug naar overzicht van workshops