Themadag 'Leesonderwijs werkt!' - Praktijkronde 2 (11:45 - 12:45)

Keuze Lesgever
2.01 Kleuteronderwijs: Meertalige kleuters voorbereiden op leessucces Kirsten Schraeyen

Spreker: Kirsten Schraeyen, Thomas More Hogeschool
Getuigenis uit de praktijk: Basisschool Sint-Janscollege Visitatie, Sint Amandsberg (o.v.)

Omschrijving sessie:
In deze sessie richten we ons op de essentie van preventie om ook meertalige kleuters doelgericht voor te bereiden op een succesvolle start in het formeel leesonderwijs. Vanuit een wetenschappelijke basis lichten we toe hoe we succesvol kunnen inzetten op klankbewustzijn en woordenschat. Daarnaast delen we ervaringen van een collega, die vertelt hoe zij deze aspecten in haar klaspraktijk aanpakt.

Bio: Kirsten Schraeyen is als docent-onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Mens & Welzijn en de opleiding Logopedie en Audiologie aan Thomas More, alsook aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven. Vanuit haar expertise op het gebied van taal- en leerstoornissen in een meertalige context, doceert ze het vak ‘Bilingualism' en voert ze (inter)nationaal onderzoek uit naar meertaligheid.

 


2.02 Lager onderwijs: Klaar voor de leesstart! Van effectieve bouwstenen naar klaspraktijk Astrid Geudens

Spreker: Astrid Geudens, Thomas More Hogeschool
Getuigenis uit de praktijk: Basisschool Reuzepas, te Oud-Turnhout

Omschrijving sessie:
In deze sessie neem je een kijkje in het eerste leerjaar. Hoe zorg je voor optimale kansen om vlot én vloeiend te leren lezen? Uiteraard is techniek belangrijk maar wil je ook betrokken en denkende lezers maken van bij de prille start. Waarom zou je dan ook taal en woordenschat integreren in je aanpak en welke plek geef je kennis in het geheel? Met verwijzingen naar het onderzoek (www.lesinlezen.be) maar ook heel wat inkijkjes krijg je grip op het waarom en het hoe. Samen bekijken we concrete voorbeelden vanuit de klaspraktijk en gaan met elkaar het gesprek aan.

Bio: Astrid Geudens is als onderzoeker taal- en leesdidactiek verbonden aan het Expertisecentrum Zorg en Welzijn, onderzoeksgroep Mens en Welzijn van Thomas More Hogeschool. Met haar onderzoek wil ze inzicht geven in factoren die de leesontwikkeling beïnvloeden en bijdragen aan effectief en stimulerend (voorbereidend) taal- en leesonderwijs voor elk kind.


2.03 Secundair onderwijs: Technisch leesonderwijs in de eerste graad van het secundair onderwijs Eva Faes

Spreker: Eva Faes, AP Hogeschool
Getuigenis uit de praktijk: secundaire school Tectura, het STEM-centrum in hartje Gent

Omschrijving sessie:
Lezen is een complex proces dat verschillende fases doorloopt. Om tot tekstbegrip te kunnen komen, moet een leerling een tekst vloeiend en dus expressief kunnen lezen. Moeilijke lezers bij wie de leesontwikkeling moeizaam verloopt, blijven meestal steken in de fase van het vlot lezen (het decoderen), en komen niet of moeizaam tot vloeiend lezen. Net omdat vloeiend lezen de brug vormt tussen vlot en begrijpend lezen, willen we in onze school focussen op vloeiend lezen. Op die manier kunnen we zorgen voor een solide basis en ondersteunen we moeilijke lezers om de opstap naar begrijpend lezen te maken. Door te focussen op vloeiend lezen vangen we twee vliegen in een klap: de leerlingen leren niet alleen beter lezen, maar verlenen ook begrip aan wat ze lezen. Daarnaast is onze interventie motiverend ontworpen, zodat er tegelijkertijd ook aan leesmotivatie wordt gewerkt.

Bio: Eva Faes is lerarenopleider, procesbegeleider en praktijkgericht onderzoekster met uitgebreide expertise in taaldidactiek en talenbeleid: didactiek Nederlands als eerste en tweede taal, didactiek vreemde talen en didactiek CLIL. Momenteel maakt Eva deel uit van het onderzoekscentrum LEERT! aan de AP-hogeschool.


Terug naar overzicht van workshops