Themadag 'Leesonderwijs werkt!' - Praktijkronde 3 (13:30 - 14:30)

Keuze Lesgever
3.01 Kleuteronderwijs: Interactief voorlezen in de klas: inzichten en toepassingen Hilde Van Keer
Silke Vanparys

Sprekers: Hilde Van Keer & Silke Vanparys, Universiteit Gent 
Getuigenis uit de praktijk: (wordt nog aangekondigd)

Omschrijving sessie:
Wat is interactief voorlezen? Wat is nu precies het verschil met gewoon voorlezen? Waarom is het belangrijk om deze taalstimulerende methode in te zetten in de klaspraktijk? En wat maakt interactief voorlezen zo waardevol voor kinderen en jongeren met verschillende achtergronden? In deze sessie gaan we dieper in op interactief voorlezen als brede taalstimulerende methode.

Bio: Hilde Van Keer is hoogleraar aan en vakgroepvoorzitter van de vakgroep Onderwijskunde (Universiteit Gent). Binnen deze vakgroep coördineert ze de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren. Een van de drie belangrijke onderzoekslijnen van deze groep richt zich op het leren en onderwijzen van taal in het basis- en secundair onderwijs. Binnen deze lijn komen vakdidactische thema’s aan bod met betrekking tot begrijpend lezen, schrijfvaardigheid, interactief voorlezen, woordenschatontwikkeling, leesmotivatie en leesbevordering, …

Silke Vanparys is postdoctaal onderzoeker aan de vakgroep Onderwijskunde (Universiteit Gent). Binnen de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren deed ze een doctoraatsonderzoek dat de effecten van interactief voorlezen aan het begin van het lager onderwijs in kaart bracht. Momenteel werkt ze als onderzoeksmedewerker op het #iedereenvoorlezen project i.s.m. Iedereen Leest.


3.02 Lager onderwijs: SOS Schrijven op school Lien Vanopstal

Spreker: Lien Vanopstal, Hogeschool VIVES 
Getuigenis uit de praktijk:

  • Basisschool De Revinze (Torhout, West-Vlaanderen)
  • VBS Spes Nostra (Heule, West-Vlaanderen)

Omschrijving sessie:
Dat lezen, taalbeschouwing en schrijven naadloos op elkaar aansluiten, is een evidentie. Maar hoe realiseer je dat concreet in de lespraktijk? In het onderzoek SOS: Schrijven op school gingen we, samen met leerkrachten van de derde graad van het basisonderwijs, met die vraag aan de slag. We ontwierpen een didactisch kader voor taalkrachtige schrijflessen, met daaraan gekoppeld twee kant-en-klare schrijfpakketten. De Grootste Ettertjes van de Wereld (Walliams, 2017) en Er was misschien eens (De Bruyne, 2020) vormden het vertrekpunt van de pakketten. In deze sessie stellen we ons ontwikkeld materiaal én onze ervaringen graag aan u voor.

Bio: Lien Vanopstal, Daan Debuysere, Liesbeth Ghesquière en Justine Pillaert werken als lector didactiek Nederlands aan de lerarenopleiding van de Hogeschool VIVES. Daarnaast doen ze binnen het VIVES-onderzoekscentrum Pro Teaching onderzoek naar effectieve lees- en schrijfdidactiek in het basisonderwijs en in 1B. Ann Muylle (Boekenjuf 2011) en Marilou Defoort geven les in de derde graad van het basisonderwijs en werken mee aan het project SOS: Schrijven op school (2021-2025).


3.03 Secundair onderwijs: Literatuuronderwijs en het versterken van de kritische leesvaardigheid Peter Van Damme

Spreker: Peter Van Damme, Praktijklector EDUMA Talen KULeuven
Getuigenis uit de praktijk: Lieve Vereecke, leerkracht Nederlands en Engels, College ten Doorn in Eeklo

Omschrijving sessie:
Leesbevordering en literatuuronderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel van literatuuronderwijs is om jongeren aan het lezen te krijgen en hun leesvaardigheid te verdiepen tot een complexe en kritische leesvaardigheid. Om dit te bereiken, focussen we op een dialogische didactiek die de interactie tussen leerkracht en leerling centraal stelt en die betrokken en persoonlijke leeservaringen van de leerlingen actief verwerkt. We bespreken ook hoe we leerlingen aandachtiger aan het lezen krijgen door middel van een uitdagende opdracht. De voorbeelden vertrekken vooral van poëzieonderwijs.

Bio: Peter Van Damme, pedagogisch begeleider Nederlands (regio Oost-Vlaanderen) en praktijklector Nederlands – lerarenopleiding KULeuven.


Terug naar overzicht van workshops