ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Ronde 1 (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
1.01 Terug samen op pad (wordt ook aangeboden in ronde 3) Paul Van Assche

Er kunnen weleens ergernissen ontstaan tussen collega’s die dagelijks samenwerken met elkaar. Dit is zelfs heel normaal. In bepaalde situaties wordt het echter vervelend wanneer die ergernissen op de werkvloer uitmonden in conflicten. De goede werksfeer en noodzakelijke samenwerking lijden hier onder.

De meeste van de collega’s hebben echter de neiging om een conflict te vermijden. Een conflict gaat dan sluimeren.

Een slechte onderlinge samenwerking en communicatie, maar ook roddel en achterklap, dreigen. Uitbarstingen van emoties op een onverwacht momentzijn zijn dan zelfs nooit ver weg.

Daarom is het voor een succesvol team belangrijk te leren constructief omgaan met conflicten op de werkvloer.

Een snelle en constructieve aanpak is hierbij een noodzaak voor het herstel van relaties.

Lesgever: Paul Van Assche


1.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.02) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.02 aan.

Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk

wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend  zijn.  Niemand  is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


1.03 Actoren in het luik psychosociale risico's op het werk - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.03) Alex Berghmans

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 ook werkwinkel 2.03 aan.

Het wetgevend kader wordt geschetst voor het welzijnsluik psychosociale risico's en dit met een duidelijke verwijzing naar de rol en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden, de preventieadviseur arbeidsarts, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten binnen deze wet. Zo komen de informele en formele procedure aan bod alsook het onderscheid collectief en individueel verzoek.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor werkgevers, directeurs, technisch adviseurs, preventieadviseur, vertrouwenspersonen

Lesgever
Alex Berghmans


1.04 Bemiddelen in de praktijk (wordt ook aangeboden in ronde 2: 2.04) Helga Melis

Een theoretisch bemiddelingstraject met de verschillende fases is op internet zo te vinden. Maar hoe doe je dit dan concreet? Tijdens deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en oefenen we hoe je als vertrouwenspersoon de bemiddelingstechnieken kan toepassen in jouw interventies.

Wanneer bemiddelen, hoe begin je er aan, wat kom je tegen en hoe sluit je af? Helga deelt haar ervaringen als erkend bemiddelaar in onderwijs graag en gaat samen met jullie aan de slag.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen

Lesgever: Helga Melis, erkend bemiddelaar


1.05 Tranen en hyperventilatie tijdens het gesprek: wat nu? - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.05) Linda Strybos

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 ook werkwinkel 2.05 aan.

Hevig oplaaiende emoties kunnen soms een verrassende wending geven aan een gesprek of zelfs voor een totale blokkering zorgen. In deze interactieve workshop onderzoeken we hoe je als vertrouwenspersoon het best omgaat met emotionele reacties tijdens een gesprek.

Inhoudelijk

Hoe combineer je empathie met professionele afstand?

Hoe hou je contact met de gesprekspartner zonder jezelf te verliezen in de emotie van de ander (ook na het gesprek)?

Hoe breng je het gesprek opnieuw op gang en geef je een constructief vervolg aan de emotionele chaos?

 

Lichamelijk

Emoties hebben ook steeds een impact op het lichaam en kunnen soms felle stressreacties uitlokken zoals een hoge snelle ademhaling, een stevige huilbui of hyperventilatieaanval.

We leren subtiele signalen en lichaamstaal lezen en oefenen ook enkele ontspannings- en ademhalingstechnieken in om de gesprekspartner (en misschien ook jezelf) opnieuw tot rust te brengen.

De theoretische achtergrondinformatie is eerder beperkt, de focus tijdens deze workshop ligt vooral op praktijk- en ervaringsgericht werken.

Van de deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij bereid zijn tot het delen van ervaringen, zowel in het beleven van de eigen emoties als in het omgaan met emoties van anderen.

Doelgroep
Deze opleiding is enkel bedoeld voor vertrouwenspersonen.

Lesgever
Linda Strybos

 


1.06 Knipperlichten psychosociale risico's Krista Dekoning

Tijdens deze sessie wordt de tool “knipperlichten” die de federale overheid gratis aanbiedt, toegelicht. Deze tool voor een pre-diagnose heeft als doel de werkgever te waarschuwen wanneer er psychosociale risico’s in zijn onderneming zouden opduiken. Dit moet hem in staat stellen om zo snel mogelijk een wezenlijk voorkomingsbeleid inzake de psychosociale risico’s (PSR) op de werkvloer te voeren.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Krista Dekoning


1.07 Een stappenplan voor een preventief en breed procesbeleid voor psychosociaal welzijnsluik - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.07) Erwin Avonts

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.07 aan.

Deel 1
Hoe kan je de nieuwe welzijnswet van 1/9/2014 en het luik psychosociale omzetten in een werkbaar beleid en implementeren in het globaal preventieplan van je school? Wat is je rol als VP in dit proces? De sessie is een praktijkvoorbeeld van een secundaire school met aandacht voor kwaliteitscontrole en participatie via de survey-feedbackmethode. Komt aan bod: de nieuwe wet, het creëren van een gemotiveerd draagvlak, welke RA kiezen en hoe er daarna mee aan de slag gaan, wie zijn de actoren en welke valkuilen kom je tegen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, directeurs, technisch adviseurs en schoolbesturen.

Lesgever
Erwin Avonts


1.08 Coachen in vertrouwen: theorie - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.08) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.08 aan.

Deel 1
Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn.
Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen?
Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?
Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Marleen Raeymaekers1.09 Coach jezelf en anderen in het omgaan met emoties op het werk - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.09) Elodie Peirelinck

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.09 aan.

Deel 1
Moeilijke en gemakkelijke gevoelens zijn onderdeel van ons werk en leven. In die zin kan je er op een heel natuurlijke en waarderende manier mee omgaan. Wat betekenen ze en hoe kan je hier constructief op coachen bij jezelf of bij je collega’s?
Tijdens deze sessie oefen we in het toelaten, herkennen en onderzoeken van emoties zoals weerstand, kwaadheid, verdriet, angst,… Maar ook andere gevoelens zoals fierheid, hoop, voldoening, vreugde,..
Als je emoties ontspannen kan toelaten komt er vaak ruimte vrij voor de bezorgdheid of het verlangen dat eronder schuilgaat en daar kan je op coachen!

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Elodie Peirelinck

 


Terug naar overzicht van workshops