ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - live online themadag - Ronde 1 (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
1.01 Terug samen op pad Paul Van Assche

Er kunnen weleens ergernissen ontstaan tussen collega’s die dagelijks samenwerken met elkaar. Dit is zelfs heel normaal. In bepaalde situaties wordt het echter vervelend wanneer die ergernissen op de werkvloer uitmonden in conflicten. De goede werksfeer en noodzakelijke samenwerking lijden hier onder.

De meeste van de collega’s hebben echter de neiging om een conflict te vermijden. Een conflict gaat dan sluimeren.

Een slechte onderlinge samenwerking en communicatie, maar ook roddel en achterklap, dreigen. Uitbarstingen van emoties op een onverwacht momentzijn zijn dan zelfs nooit ver weg.

Daarom is het voor een succesvol team belangrijk te leren constructief omgaan met conflicten op de werkvloer.

Een snelle en constructieve aanpak is hierbij een noodzaak voor het herstel van relaties.

Lesgever

Paul Van Assche


1.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.02) (VOLZET) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.02 aan.

Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend  zijn.  Niemand  is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


1.03 Actoren in het luik psychosociale risico's op het werk - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.03) Alex Berghmans

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 ook werkwinkel 2.03 aan.

Het wetgevend kader wordt geschetst voor het welzijnsluik psychosociale risico's en dit met een duidelijke verwijzing naar de rol en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden, de preventieadviseur arbeidsarts, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten binnen deze wet. Zo komen de informele en formele procedure aan bod alsook het onderscheid collectief en individueel verzoek.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor werkgevers, directeurs, technisch adviseurs, preventieadviseur, vertrouwenspersonen.

Lesgever
Alex Berghmans


1.04 Veerkracht in Coronatijd - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.04) Catheline Van Den Bossche

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.04 aan.

Een tijd geleden werden we met z’n allen geconfronteerd met de nieuwe realiteit van COVID-19. Onze veerkracht en mentale gezondheid werd deze afgelopen periode extra op de proef gesteld. In deze infosessie zoomen we in op de mentale gevolgen van de coronacontext en willen we met enkele praktische tips samen bekijken hoe we medewerkers kunnen ondersteunen om stress te voorkomen, te beperken of om er beter mee om te gaan.

Lesgever

Catheline Van den Bossche

 


1.06 Coachen in vertrouwen - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 2.06) (VOLZET) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 2.06 aan.

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn. Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen? Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?

Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen

Lesgever
Marleen Raeymaekers


1.07 Knipperlichten psychosociale risico’s op het werk Krista Dekoning

Tijdens deze sessie wordt de tool “knipperlichten” die de federale overheid gratis aanbiedt, toegelicht. Deze tool voor een pre-diagnose heeft als doel de werkgever te waarschuwen wanneer er psychosociale risico’s in zijn onderneming zouden opduiken. Dit moet hem in staat stellen om zo snel mogelijk een wezenlijk voorkomingsbeleid inzake de psychosociale risico’s (PSR) op de werkvloer te voeren.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Krista Dekoning


Terug naar overzicht van workshops