Dag van de leerzorg in het s.o.: (Digitale) leermiddelen inzetten voor effectief (afstands)onderwijs - live online themadag - Ronde 1 (09:30 - 10:50)

Keuze Lesgever
1.01 Armoede, jongeren en onderwijs: gelijke kansen in het (afstands-)onderwijs (VOLZET) Kevin De Pelsmaker

Recht-Op is een vereniging waar armen het woord nemen. Samen met mensen in armoede strijdt ze voor een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Kevin De Pelsmaker is project- en jeugdwerker en werkt samen met jongeren in armoede tussen 12 en 18 jaar.

In deze sessie onderzoeken we de invloed van armoede en uitsluiting op de schoolloopbaan van jongeren in maatschappelijke kwetsbaarheid. Wat betekent armoede? Hoe kan je het herkennen? Wat kan de school doen om elke leerling eenzelfde kans op slagen te geven? Aan de hand van concrete ervaringen en getuigenissen van jongeren in armoede en hun ouders gaan we op zoek naar inzichten en handvaten.


1.02 Preventief werken aan het psychosociaal functioneren van leerlingen s.o. (VOLZET) An Leroy
Debbie De Neve

An Leroy is docent en onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool. Vanuit haar expertise in communicatie, coaching en supervisie met studenten is ze betrokken bij het actieonderzoek Leerkracht+.

Debbie De Neve is docent en onderzoeker aan de Karel de Grote Hogeschool. Ze is betrokken bij Leerkracht+ vanuit haar ervaring met praktijkonderzoek. Daarnaast geeft ze les over hoe jongeren met nood aan verhoogde zorg te ondersteunen in de klas en op school.

Aandacht hebben voor het psychosociaal functioneren van leerlingen wordt steeds belangrijker op school. De vernieuwde eindtermen maar ook het decreet leerlingenbegeleiding vragen dat leerkrachten hier een rol in opnemen. Hoe je hier als team rond kan werken, ontdek je in deze sessie.

Je krijgt concrete tips hoe je in je eigen klassen aan het psychosociaal functioneren van individuele leerlingen kan werken en hoe je de onderlinge verbinding tussen leerlingen in de klasgroep kan stimuleren. Waar mogelijk maken we tijd voor uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.

We geven ook een stand van zaken over het lopende actieonderzoek ‘Leerkracht+’. De onderzoekers van de Karel de Grote hogeschool werken samen met zes scholen in het Antwerpse aan het psychosociaal functioneren van leerlingen van de tweede graad.

Je krijgt inzicht in de twee pijlers van het onderzoek: veerkrachtig omgaan met stress én groepsdynamische processen die kunnen spelen in de klas. We bieden een aantal werkvormen aan die hierop inspelen.


Doelgroep
: jouw functie kan leraar, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider of directie zijn. Je hebt interesse in het welzijn van de leerlingen op school en bent zowel geïnteresseerd in de individuele aanpak van stress van leerlingen als in de groepsdynamiek van klassen. Het onderzoek focust op de tweede graad, maar leerkrachten uit 1ste of 3de graad zijn ook zeker welkom!


1.03 Aan de slag met executieve functies: de basis voor het leerproces van de leerling (VOLZET) Nathalie Roels

Nathalie Roels is docent pedagogische wetenschappen binnen de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs van de Odisee hogeschool - campus Sint-Niklaas.

Tijdens de sessie gaan we in op de executieve functies (impulscontrole, werkgeheugen, cognitieve flexibiliteit en emotieregulatie) en de wijze waarop deze functies versterkt kunnen worden in het leerproces van de leerlingen: wat is een ondersteunende leerkrachtstijl; kunnen leerlingen inzicht krijgen in hun persoonlijke executieve functies; …. ?


Doelgroep: leerlingenbegeleiders, directies en leerkrachten die geen tot weinig achtergrond hebben in executieve functies en de rol van deze functies binnen het leerproces.


1.04 Praktijkverhaal: Van (corona)crisis naar duurzame schoolontwikkeling Marijke Somers

Marijke Somers is adjunct-directeur op VITO Hoogstraten en gepassioneerd door onderwijs. Vanuit haar opleidingen als master educational needs en schoolontwikkelaar is ze onder andere als procesbegeleider bezig met het binnenbrengen van duurzame vernieuwingen op scholen.

Hoe ga je als school om met een (corona-)crisis? Hoe betrek je alle actoren op school en hou je de vinger aan de pols? Hoe hou je alle leerlingen en collega’s aan boord? Een hobbelig parcours van vallen en opstaan…


Doelgroep: directies, adjunct-directies, beleidsmedewerkers, TAC, …


1.05 Interactie en betrokkenheid creëren bij het afstandsleren (VOLZET) Els Tanghe

Els Tanghe heeft jarenlange leservaring (zowel theorie-, praktijkvakken als stagebegeleiding) in verschillende zorggerelateerde opleidingen. Momenteel is zij aan de slag als lerarenopleider binnen de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen.

Omdat de nabije interactie wegvalt, is of voelt het voor veel leraren als een extra uitdaging om de interactie met leerlingen aan te gaan en betrokkenheid bij het leergebeuren te creëren. Met enkele ingrepen kan je het afstandsleren wel zodanig uitwerken dat de basis aanwezig is om leerlingen optimaal te activeren. Tijdens deze sessie krijg je hiervoor kapstokken aangereikt en bespreken we concrete mogelijkheden om het afstandsleren vorm te geven.


Doelgroep: (zorg)leerkrachten, en daarnaast is iedereen welkom.


1.06 ICT slim inzetten om te differentiëren Erik Devlies

Erik Devlies was 22 jaar leraar Frans, werkt halftijds bij leermiddelennetwerk KlasCement, werkt mee aan de digitale methode van Signpost en is als zelfstandig spreker regelmatig te gast op scholen en studiedagen. Alle projecten die hij opstart of aan meewerkt, vaak onder de noemer edushift.be, hebben de professionalisering van het lerarenteam als uiteindelijke doel.

Differentiatie is makkelijker te organiseren door ICT slim in te zetten voor, tijdens of na je les. Het is eenvoudig om voorkennis na te gaan, digitale interactie te hebben tijdens de les en online feedback en remediëring te geven.


Doelgroep: elke leerkracht die (meer) gedifferentieerd aan de slag wil gaan of de mogelijkheden die ICT hiertoe biedt (verder) wil leren kennen.


1.07 BookWidgets: een tool om interactieve leermomenten te creëren en te differentiëren. Een krachtig hulpmiddel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Lucie Renard

Lucie Renard werkt reeds vier jaar bij BookWidgets en geeft ook les als graduaatlector. Ze onderhoudt de internationale BookWidgetsblog en geeft leerkrachten over heel de wereld inspiratie om creatief aan de slag te gaan met educatieve technologie. Uiteraard kent ze BookWidgets vanbinnen en vanbuiten en informeert ze leerkrachten over de oneindige mogelijkheden van de tool. 

In deze sessie leer je hoe je BookWidgets effectief kan inzetten om te differentiëren. Je leert verschillende functies, mogelijkheden en toepasselijke widgets kennen die je kan inzetten voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

BookWidgets is een betalende tool met een gratis proefperiode van 30 dagen.


Doelgroep: leerkrachten, leerlingbegeleiders en directies secundair onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops