14de Welzijnsdag voor het onderwijs - UITGESTELD naar 4/5/2022 - Ronde 1 (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
SESSIE 1.01 Wat is er nieuw in de schoolinspectie 2.0? Met een tipje van de sluier voor de internaten - AULA 001.B Christian Potloot

De schoolinspectie 2.0 wordt toegelicht. Na evaluatie van de eerste ronde met de nieuwe werkwijze van de schoolinspectie, zijn er enkele aanpassingen gebeurd. Ook de inspectie van internaten zal anders verlopen en een tipje van de sluier zal opgelicht worden.

Wil je op de hoogte blijven van de wijzigingen? Schrijf je in voor deze sessie!

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, leden van het CPBW, bouwadviseurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 1.02 Rondgang in een basisschool: theoretische benadering gevolgd door praktijk - deel 1 - LOKAAL 102 (VOLZET) Alex Berghmans

Dagelijks ontvangen we wel honderden en soms wel duizenden leerlingen in onze scholen. Ouders vertrouwen hun kinderen aan de school toe. Leerkrachten kennen de school als hun dagelijkse werkterrein: hun klas, de lerarenkamer, toiletten, de speelplaats, vergaderlokalen, opslagplaatsen … Het lijkt allemaal dagelijkse kost. Toch is het zinvol om eens een toertje te maken door de school en alle mogelijke knelpunten op te lijsten. Heel wat zaken liggen immers wettelijk vast! Deze risicoanalyse met aanduiding van mogelijke knelpunten geeft jou een werkbaar document om van jouw school een veilige en aangename school te maken.

We krijgen in de praktijk een fijne mix van oude gebouwen en nieuwe gebouwen.

Doelgroep

Hoofden van interne diensten/gemeenschappelijke diensten en lokale preventieadviseurs in de basisscholen

 

Deze sessie bestaat uit 2 delen! 1.02 (ronde 1) + 2.02 (ronde 2)

 

SESSIE 1.03 Rugpreventie op school voor kleuterleerkrachten en onderhoudspersoneel - LOKAAL 212 Marleen Raeymaekers

Rugpreventie is heel belangrijk en wordt spijtig genoeg vaak vergeten. Door verkeerd gebruik van de rug bouwt men voor de eigen toekomst rugpijn in. Dit willen we voorkomen. In deze sessie bekijken we wat er uit risicoanalyses of werkpostanalyses naar voren komt. Welke tips kun je meenemen zodat jouw collega’s op het werk op een beter wijze hun rug gaan gebruiken. In dit geval is voorkomen veel beter dan genezen!

Doelgroep

Technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, leden van het CPBW  en preventieadviseurs

 

SESSIE 1.04 Beheersen van geluidsoverlast op school, in de werkplaats en in de turnzaal - deel 1 - LOKAAL 103 Jan Goos

De sessie tracht in eerste instantie een praktisch overzicht te geven van de te gebruiken materialen en technieken om akoestische problemen in nieuwe gebouwen te vermijden. Er wordt ook besproken hoe je de situatie in bestaande lokalen kan verbeteren om de mogelijke klachten van personeel te minimaliseren.

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, leden van het CPBW  en preventieadviseurs

 

Deze sessie bestaat uit 2 delen: 1.04 (ronde 1) + 2.04 (ronde 2)

 

SESSIE 1.05 Aankoop en veilig gebruik van onderhoudsproducten - LOKAAL 201 Els Fias

Onderhoudsproducten worden overal gebruikt, zowel thuis als op school. Denk maar aan schoonmaakmiddelen, verven, oplosmiddelen, producten voor ontsmetting of bestrijdingsmiddelen. In vele gevallen kunnen die schadelijk zijn voor de gezondheid: via inademen of opname via de huid. Jaarlijks gebeuren er nog teveel ongevallen met kinderen die gevaarlijke producten inslikken met alle gevolgen van dien.

Het veilig omgaan met onderhoudsproducten op school vergt een systematische aanpak. Wie koopt aan? Wat wordt aangekocht? Wie beheert de stock? Hoe worden de producten veilig gebruikt? Wie gebruikt de onderhoudsproducten? Zijn deze personen op de hoogte van de gevaren?

Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens deze sessie.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators en onderhoudspersoneel

 

SESSIE 1.06 Crisiscommunicatie - oefening - deel 1 - LOKAAL 202 (VOLZET) Luc Claessens
Chris Chantrain

In deze sessie kan je in een veilige gecontroleerde omgeving oefenen wat je allemaal kan doen en tegenkomen in een crisissituatie op school.

Hoe, wat, waar, wanneer en door wie communiceren/uitvoeren met een aanschouwelijke methode om de toestand/fase van de noodsituatie te kunnen volgen. Hierbij wordt de noodzaak en functie van de verschillende leden van de interne crisis-cel meer dan eens onderstreept.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

Deze sessie bestaat uit 2 delen: 1.06 (ronde 1)  + 2.06 (ronde 2)

 

SESSIE 1.07 Herkennen van stress en burn-out met getuigenis van ervaringsdeskundige - AULA 003 Kristel Vanorbeek
Stefaan Dejonghe

De sessie start met een kadering van het thema in de huidige tijdsgeest en binnen de vigerende wetgeving. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe men iemand die op een burn-out afstevent, kan herkennen. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 1.08 Hoe verbeter je op jouw school de luchtkwaliteit in de klas? - LOKAAL FLEX 3.1 (VOLZET) Dany Vanharen

De luchtkwaliteit in klaslokalen is reeds lang een aandachtspunt maar kreeg in het verleden (te) weinig aandacht. De corona-crisis plaatste dit hekel punt midden in de belangstelling en dwong de scholen (om alvast in lokalen zonder gedwongen ventilatie) deze moeilijk houdbare factor toch zo goed mogelijk te optimaliseren.

De aanwezigheid van een CO2-meter geeft een duidelijke indicatie van de luchtkwaliteit. Welke (hulp)middelen zijn er nog om gezonde ademlucht te behouden/bekomen.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 1.09 Demystificatie branddetectiesystemen: technologie en voorschriften - LOKAAL 101 Bart Vanbever

Branddetectiesystemen: redden ze levens? Hoe past branddetectie in de brandveiligheid als geheel? Welke branddetectiesystemen zijn geschikt voor scholen? Wat zeggen de wetgeving en de normen hierover?

Voorkennis is niet vereist. Het doel is immers om dit thema op een praktische en toegankelijke manier te verduidelijken.

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, leden van het CPBW, bouwadviseurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 1.10 Supervisie van de preventieadviseur - AULA 001.A Jurgen Reynders
Sylvian Claeskens

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke deelnemer met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of om het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep

Directeurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 1.11 De werking van de externe dienst en de samenwerking met de interne dienst - AULA 002 Helena Weyns

De werking van de externe dienst en de samenwerking met de interne dienst wordt toegelicht. Wat zijn die preventie-eenheden en wat kunnen we ermee?
Daarnaast ook een toelichting over het KB van 14 augustus 2021 waar enkele wijzigingen van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft, zijn doorgevoerd.

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, ondersteunend personeel, leden van het CPBW  en preventieadviseurs

 

Terug naar overzicht van workshops