Dag van het Ondersteunend Personeel - UITGESTELD naar 14/06/2022 - Ronde 1 (11:15 - 12:30)

Keuze Lesgever
1.1 Stressbehendigheid in teamwerk: stress opnemen en loslaten (VOLZET) Hendrik Gaublomme

Stress hoort bij je leven, net als angst, vreugde... Een leven zonder stress, je wenst het niemand toe 😊.
Dus tijd om stressbehendig te worden door stress te leren opnemen, verwerken én loslaten. In deze workshop verwerf je inzichten en ontvang je tips. Niet jouw team bezorgt je stress, wel je eigen verwachting, normen, hoe je de wereld rond jou wil zien. En daar kan je iets aan veranderen.  Een moeilijke gebeurtenis kan je op vier manieren aanpakken : ontkennen, vluchten, vechten en verliezen. Deze kunnen ook gezien worden als competenties: bokalizeren, delegeren, aanpakken en loslaten. Wie deze competenties verder kan ontwikkelen, mag zich stressbehendig noemen.


1.2 Assertief maar verbindend communiceren met je leidinggevende Kathy Douchar

Je kent het wel: je wil iets duidelijk maken aan je leidinggevende maar weet niet hoe je dat precies moet aanpakken. Tijdens deze interactieve sessie kadert de lesgeefster de concrete input van de deelnemers met het model van de Geweldloze/Verbindende communicatie van Marshall Rosenberg.


1.3 Bewegen op het werk Nicolas Vergauwen

Je hoort het overal: voor je gezondheid is het belangrijk om veel en regelmatig te bewegen. Maar hoe doe je dat wanneer je vooral zittend werkt? Tijdens deze workshop krijg je haalbare ideeën aangereikt om tijdens de werkweek hier voldoende aandacht aan te besteden. En... bewegen geeft energie!


1.4 Van concentratieproblemen tot ADHD Maurits Wysmans

Het is niet eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien wanneer het over concentratieproblemen, -stoornissen of ADHD gaat.  Wanneer spreekt men bij kinderen van een gewone verstrooidheid, een concentratieprobleem of een aandoening als ADHD? Sommige kinderen of jongeren  zijn wel eens verstrooid in de klas/studiezaal of hebben moeite met iets af te werken. Ze tonen weinig belangstelling, zitten er zo maar wat bij of storen soms anderen. Maar er zijn ook kinderen of jongeren die voortdurend storen, die ontzettend veel moeite hebben om de aandacht erbij te houden of die ook in de omgang met andere kinderen of jongeren vastlopen. Wat is nu het verschil en welke zijn de consequenties naar aanpak?  Komt ADHD echt zo vaak voor of is het eerder een modeverschijnsel?  Hoe maak je het onderscheid en vooral wat is eraan te doen? Is medicatie voor ADHD de enige oplossing of bestaan er ook andere behandelingen? In deze workshop krijg je een antwoord op deze vragen en enkele tips om met deze kinderen en jongeren om te gaan.


1.5 De nieuwe regelgeving rond functioneren en evalueren Isabella Vinck

Vanaf 1 september 2021 is de regelgeving rond het functioneren en evalueren van personeelsleden in het onderwijs aangepast. In deze workshop bekijk je de gehele evaluatieprocedure en overloop je de belangrijke veranderingen. Je gaat ook in op de beoordeling die alleen toepasselijk is op personeelsleden die aangesteld zijn voor bepaalde duur (TABD). Deze workshop bekijkt de nieuwe regelgeving vanuit de ogen van het personeelslid, en niet van de leidinggevende.


1.6 Managen van digitale werkdruk Roeland Van Kerckhove

De digitale versnelling zorgt voor een enorme aanwezigheid van digitale toepassingen op het werk. Het opzet is natuurlijk dat deze toepassingen je werk vereenvoudigen, je ondersteunen en je het werk efficiënter laat verlopen.
In de praktijk zien we regelmatig het omgekeerde gebeuren. Medewerkers lopen tegen volle mailboxen aan, kunnen de informatiestroom niet meer volgen. Er is bovendien geen duidelijkheid meer waar welke informatie kan worden gevonden of via welk kanaal of platform nu gecommuniceerd moet worden.
Meer nog… Waar dit vroeger meestal afgebakend werd tot de werkuren, loopt dit nu 24/7 door, weekends incluis. De digitale versnelling haalt ons in tot in de huiskamer.

In deze sessie krijg je een aantal tips en tricks die je helpen omgaan met de digitale werkdruk en je kunnen helpen om weer balans te vinden. Dit programma is een kennismaking met het potentieel van een gebalanceerde zelforganisatie.


Terug naar overzicht van workshops