Themadag: Zorg door en voor leerkrachten in het basisonderwijs - Ronde 1 (09:30 - 10:45)

Keuze Lesgever
1.01 Leraar worden en blijven (voor deze sessie kan men niet meer inschrijven) (VOLZET) Johan De Wilde

Inhoud

Ons onderwijs is op zoek naar extra leerkrachten op alle niveaus. Tegelijk blijven professionals uit ons onderwijs verdwijnen voor ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Hoe complex de oorzaken ook zijn en hoeveel actoren er ook invloed op uitoefenen, directies, aanvangsbegeleiders en alle collega-leraren staan er niet machteloos tegenover. Wat kunnen wij doen om de juiste mensen aan te trekken, vast te houden en zich een loopbaan lang verder professioneel te laten ontwikkelen? Tijdens deze workshop worden zowel denkkaders als concrete tips meegegeven. De groep wordt ook uitgenodigd tot een eenvoudige coachingsoefening die ook toepasbaar is in de eigen schoolpraktijk.

Spreker

Johan De Wilde was 13 jaar lang opleidingshoofd Kleuteronderwijs en is nog steeds lerarenopleider aan de Odisee Hogeschool. Hij is er ook onderzoeker gespecialiseerd in startende leraren. Verder is hij auteur van drie boeken over onderwijs en redacteur op verschillende onderwijsblogs in Vlaanderen en Nederland.

Doelgroep

Directies, aanvangsbegeleiders, (zorg)leerkrachten, beleidsmedewerkers en pedagogische begeleiders uit het basisonderwijs


1.02 Storend gedrag in de spotlichten: Wat speelt er achter de schermen? Annekatrien Masschelin

Inhoud

Storend gedrag bij kinderen lijkt toe te nemen. Wat maakt dat de lontjes korter zijn en zoveel leerlingen moeilijk gedrag vertonen? Waarom zijn er meer crisissen op school? Wat wil het kind ons zeggen met dat gedrag? Welke kinderen zijn extra kwetsbaar? Hoe kan onze visie op gedrag een verschil maken?

In deze workshop nemen we een kijkje achter de schermen. Via een helder theoretisch model leren we storend gedrag kaderen en begrijpen. Via voorbeelden uit de praktijk komt het model tot leven zodat je het ook kan toepassen in je eigen omgeving. We bespreken daarbij welke praktische tools er zijn om de achterliggende behoeftes van kinderen in kaart te brengen en zo hun gedrag te veranderen.

Voor iedereen die verder wil kijken dan wat hij ziet.

Spreker

Annekatrien Masschelin startte in 2018 haar eigen praktijk Studio Mana. Ze begeleidt er groot en klein om met meer veerkracht in het leven te staan. Ze werkt daarbij rond thema’s van stress, hyperventilatie, perfectionisme, mindset en zelfvertrouwen. Samen met collega hartcoherentiecoaches vertaalde ze de aanpak van hartcoherentie voor volwassenen naar kinderen. Vanuit Hartekracht traint ze coaches in deze aanpak en schreef ze samen met Karin Genijn en Kristof Morren ‘SOS Mijn kind heeft stress’, een boek voor ouders en opvoedfiguren van kinderen in de lagere school. Het boek biedt handvatten  om stress bespreekbaar te maken en samen te oefenen om spanning, en de daarbij horende klachten, emoties en gedrag, te reguleren. 

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies en opvoedfiguren die werken met kinderen uit het (buitengewoon) lager onderwijs


1.03 Wie constant op de leertoppen loopt, krijgt kramp Robin De Palmenaer

Inhoud

Tijdens deze sessie stap je mee in de klaspraktijk van meester Robin. Je krijgt duidelijke praktijkvoorbeelden van hoe je ongezonde stress in de klas aanpakt en hoe je samen met jouw leerlingen werkt aan een goede groepsdynamiek. Verder bekijk je ook hoe de verschillende manieren van belonen en bestraffen een invloed hebben op het gedrag van leerlingen en hoe je dit aanpakt. Denk hierbij aan tips en tricks als: duidelijkheid, de magische stoel, buddy-systeem… De handvaten die je aangereikt krijgt zijn gebaseerd op onderzoek en gangbare theorieën. De vele voordelen op pedagogisch en sociaal-emotioneel vlak worden duidelijk benoemd.

Spreker

Robin De Palmenaer is leerkracht lager onderwijs en geeft momenteel les in het derde leerjaar van de HEHAschool te Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Zelf studeerde hij af als kleuteronderwijzer en als leerkracht lager onderwijs. Zijn stokpaardje is het verminderen van stress in de klas omdat hij weet en ondervonden heeft dat 'zonder ongezonde stress de leerstof er beter ingaat'.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten uit het (buitengewoon) lager onderwijs en de derde kleuterklas, zorgcoördinatoren, leerkrachten uit een ondersteuningsnetwerk, directies en beleidsondersteuners, CLB-medewerkers


1.04 Prikkels in de klas Inge Adriaenssens

Inhoud

Ben je benieuwd naar prikkelverwerking/sensorische informatieverwerking en wat dit kan betekenen voor je leerlingen of binnen een zorgtraject? Wil je weten wat zintuiglijke prikkelverwerking is (hoe ontvangen en verwerken we prikkels) en waarom het zo belangrijk is? Of heb je ook vragen i.v.m. prikkelverwerking en de invloed op het gedrag van een kind of op zijn schoolse prestaties? Wil je graag weten welke hulpmiddelen je kan inzetten en hoe je praktisch aan de slag kan gaan? Dan is deze (basis)workshop iets voor jou!

De sessie 2.04 'Schrijven en sensomotoriek. Welke rol spelen de zintuigen?' kan als aanvullig gevolgd worden.

Spreker

Inge Adriaenssens is ergotherapeute en sensorisch integratietherapeute en begeleidt zowel baby’s, kinderen als volwassenen. Ze was ook een tijdje werkzaam als zorgleerkracht. In 1998 startte ze haar eigen praktijk op. Haar hulp is vooral gericht op kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Verder geeft ze begeleiding en vorming i.v.m. sensorische informatieverwerking en dit voor alle leeftijden.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren uit het basisonderwijs


1.05 Sociaal-emotionele vaardigheden versterken in de klas Liesbet Van der Heyden

Inhoud

Versterken van het sociaal-emotioneel leren (SEL) is, naast executieve functies, een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. De focus van deze workshop ligt op het krachtiger maken van leerlingen in het reguleren van hun emoties én leerkrachten versterken om hier bewuster en doelgerichter mee om te gaan. Uiteindelijk beogen we het welbevinden én het leerpotentieel van leerlingen op school te verhogen.

In deze workshop willen we (zorg)leerkrachten/zorgcoördinatoren handvatten aanreiken om sociale en emotieregulerende vaardigheden van leerlingen te versterken op school. We focussen op strategieën die gemakkelijk te integreren en toe te passen zijn in de klas- en schoolpraktijk. Via interactieve theorie-overdracht en uitwisseling in groep willen we het bewustzijn bij de leerkrachten omtrent het belang van SEL vergroten.

Spreker

Liesbet Van der Heyden is klinisch psycholoog en was 18 jaar werkzaam op de begeleidingsdienst voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs waar ze CLB’s ondersteunde in verschillende thema’s binnen onderwijs en Integrale jeugdhulp zoals HGW/HGD, multidisciplinaire werking, kwaliteitsbeleid. Haar jarenlange samenwerking met het brede veld van onderwijs en jeugdhulp, komt haar in haar huidige job als beleids- en vormingsmedewerker bij TOPpunt goed van pas.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders en andere professionals uit het basisonderwijs


1.06 ADHD Experience: inleefsessie rond ADHD - deel 1 Greet Herssens

Let op! Deze sessie bestaat uit 2 delen: 1.06 (ronde 1) + 2.06 (ronde 2). Duid bij inschrijving beide delen aan.

Inhoud

Voor personen met ADHD kosten alledaagse, vanzelfsprekende dingen veel extra inspanning. Daarom is het belangrijk dat zowel directe als ruime omgeving écht begrijpt welke impact ADHD heeft op hun functioneren. Dit kan het beste door mensen ZELF in de schoenen van iemand met ADHD te plaatsen. Om de beleving van ADHD voldoende te kunnen meegeven werden zowel personen met ADHD als hun omgeving betrokken bij de uitwerking ervan. Tevens werd de effectiviteit nagegaan door KU Leuven binnen het anti-stigma project. Concreet mag je je verwachten aan een drie uur durend inleefmoment. De ervaringsoefeningen worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden en een korte theoretische duiding, waarbij de beleving centraal staat.

Spreker

Als leerkracht buitengewoon onderwijs kwam Greet Herssens regelmatig in situaties waar kinderen via hun gedrag één en ander duidelijk wilden maken. Deze praktijkervaring integreerde ze in haar taak als onderwijscoach bij CEGO. Ondertussen werkt ze bij Centrum ZitStil en ervaart ze ook daar dat moeilijk gedrag vaak zijn redenen heeft.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten (buitengewoon) basisonderwijs, directies, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiding, CLB-medewerkers


Terug naar overzicht van workshops