15de Welzijnsdag voor het onderwijs - Ronde 1 (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
SESSIE 1.01: Procedure voor aanschaf en gebruik van werkkledij en PBM's Koen Herregods

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Hoe begin je aan het opstellen van deze procedure? Starten met wetgeving en dan opzoek naar de gepaste werkkledij en PBM's. Dit lijkt simpel!
De lesgever zal spreken uit eigen ervaring en zijn resultaten graag met jullie delen.


SESSIE 1.02 te volgen samen met 2.02: Rondgang in een basisschool: theorie (VOLZET) Alex Berghmans
Anke Fleckenstein

Duid ook SESSIE 2.02 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor hoofden van interne diensten/gemeenschappelijke diensten en lokale preventieadviseurs in de basisscholen

Situering en programma

Dagelijks ontvangen we wel honderden en soms wel duizenden leerlingen in onze scholen. Ouders vertrouwen hun kinderen aan de school toe. Ook leerkrachten kennen de school als hun dagelijkse werkterrein; hun klas, de lerarenkamer, toiletten, de speelplaats, vergaderlokalen, opslagplaatsen, … . Het lijkt allemaal dagelijkse kost. Toch is het zinvol om eens een toertje te maken door de school en alle mogelijke knelpunten op te lijsten. Heel wat zaken liggen immers wettelijk vast! Deze risicoanalyse met aanduiding van mogelijke knelpunten geeft ons een werkbaar document om van onze school een veilige en aangename school te maken.

We krijgen in de praktijk een fijne mix van oude gebouwen en nieuwe gebouwen.


SESSIE 1.03: Samenstelling elektrisch dossier volgens het huidige AREI Bert Segers

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, leerkrachten, bouwadviseurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Al een tijdje is het nieuwe AREI van kracht en is het belangrijk om op de juiste wijze uw elektrisch dossier samen te stellen.


SESSIE 1.04: 'RA brand met de Prebestool of GAP-analyse (VOLZET) Krista Dekoning

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs

Situering en programma

De risicoanalyse brand is een verplichte risicoanalyse en niet alleen als het gebouw er staat en in gebruik is, maar ook al bij de start: de plannen van een nieuwbouw. Hoe begin je hieraan? Welke tools zijn er en wat is een GAP-analyse?


SESSIE 1.05: "Stage, praktijllessen op verplaatsing, snuffelstage, duaal leren: veiligheid en aansprakelijkheid" Anthony Kets

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs en stagebegeleiders

Situering en programma

Wat is het verschil tussen een stage en een observatieactiviteit? Welke voorwaarden zijn er om te spreken van een stage en wat zijn dan de verantwoordelijkheden van de stageplaats en de school die zijn stagiairs uitstuurt. Waar zitten de verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheid voor de wet welzijn.


SESSIE 1.06: Asbest, asbestinventarissen en sloopopvolgingsplannen Johan Duyck

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, leerkrachten, bouwadviseurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

De asbestinventaris heeft tot doel de asbesthoudende materialen op te lijsten, het blootstellingsrisico te evalueren en een programma opstellen om alles op te volgen.

Heb je vragen over de opvolging of twijfel aan je asbestinventaris, deze sessie biedt u de kans om antwoord te krijgen op al uw vragen omtrent asbest.


SESSIE 1.07: Delen van praktijkervaring met inspectie BVH Jurgen Reynders
Sylvian Claeskens
Kristel Vanorbeek

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Hoe kan je uw voorbereiden op de schoolinspectie voor BVH. Wat houden de processen in, welke documenten horen waar?


Sessie 1.07: de volgende processen komen aan bod:

- PROCES 3: Verwarming

- PROCES 7: Gebouwen en onderhoud


SESSIE 1.08: Risicoanalyse machineveiligheid Filip Kinoo

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, TA en TAC’s

Situering en programma

Wat is machineveiligheid, hoe pak je dit aan, waar let je op?

In deze sessie wordt machineveiligheid praktisch en pragmatisch aangepakt door een specialist ter zake.


SESSIE 1.09: Risicoanalyse EHBO (VOLZET) Stefaan Dejonghe

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs en eerstehulpverleners

Situering en programma

Wat heb je nodig op school in uw EHBO voor leerlingen en voor leerkrachten? Hoe stel je een RA op? Hoe betrek je CLB-arts? Hoe betrek je arbeidsarts?


SESSIE 1.10: Medische handelingen en medicatie op school (VOLZET) Koen Vannuffelen
Bert Janssens

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, leerkrachten, en eerste hulpverleners op school

Situering en programma

Wat kan, wat moet, waar ligt de grens en wat zegt nu de wet?
Toch staan we dikwijls voor een uitdaging en willen we echt de leerling helpen met zijn/haar gezondheid.
Hoe kan een school zich in regel stellen i.v.m. medische handelingen zoals toedienen van en epi-pen of het geven een noodzakelijk pilletje.
De lesgever werkt in het buitengewoon onderwijs en hebben alles uitgespit tot in de kleinste details. Ze stellen ook hun documenten ter beschikking. Alles is ook toepasbaar in het gewoon onderwijs.


SESSIE 1.11: Toezicht uitoefenen: taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (VOLZET) Paul Van Assche

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, leerkrachten, TA, TAC en directeurs

Situering en programma

Elke speeltijd, elke pauze of tijdens een studie zal iemand toezicht houden op de leerlingen.

Wat is de taak van de toezichter? Hoe zit dan de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid in elkaar voor deze toezichter of voor de school?


Terug naar overzicht van workshops