Dag van het Ondersteunend Personeel - Ronde 1 (09:30 - 11:00)

Keuze Lesgever
(Sessie 1.1) LOKAAL 201 - Omgaan met leerlingen met specifieke noden voor wie niet voor de klas staat – een introductie Els Smekens

De klas van nu is een diverse klas.  Leerkrachten hebben de mond vol over differentiëren.  Is dat ook belangrijk voor schoolmedewerkers die niet zelf voor de klas staan ?  Hoe begrijp je leerlingen beter die moeilijk gedrag vertonen, steeds tegen dezelfde regels aanbotsen, moeilijk begrijpen wat je bedoelt als je tegen hen praat, of te verlegen lijken te zijn om hulp te vragen?
Tijdens deze sessie krijg je een inleiding op wat leerlingen met ASS, ADHD, dyslexie, dyscalculie, … of andere leer – en ontwikkelingsproblemen ervaren.  Hoe beïnvloedt hun manier van denken en leren hun communicatie ?  Hoe kan jij jouw communicatie afstemmen op hun noden zodat wederzijds begrip gemakkelijker tot stand komt?  
Na deze sessie heb je enkele tips gekregen voor het omgaan met leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden


(Sessie 1.2) LOKAAL 102 - Het inschrijvingsrecht in gewoon en buitengewoon onderwijs – bao en s.o. Eline De Neef

In deze workshop krijg je een toelichting bij  het inschrijvingsrecht. Je ontvangt een antwoord op de vraag hoe je je inschrijvingen best organiseert en hoe je aan de slag gaat met de organisatie van een aanmeldingsprocedure.
Voor iedereen die betrokken is bij het denkproces over de organisatie van de inschrijvingen of die zelf leerlingen inschrijft.


(Sessie 1.4) LOKAAL 103 - Psychologische flexibiliteit: met ACT op weg naar het leven dat jij wil leven! (DEEL 1) Nele Van Steen

Deze workshop bestaat uit twee delen; duid ook sessie 2.4 aan bij inschrijving!

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een wetenschappelijk onderbouwd model dat mensen, jong en oud, op een hele concrete manier leert om meer psychologische flexibiliteit te ontwikkelen zodat je kan omgaan met de moeilijkheden en de uitdagingen dat het leven onvermijdelijk met zich meebrengt en kan doen wat je belangrijk vindt, ook al is dit met vallen en opstaan.
Psychologisch flexibel in het leven staan valt te leren en te oefenen en kan mensen heel wat meer veerkracht en een gelukkiger leven opleveren.
Tijdens deze korte workshop maak je op een ervaringsgerichte manier kennis met de 6 processen van ACT die bijdragen aan het verhogen van die veerkracht en aan het leven van het leven dat jij wil leven.


(Sessie 1.5) LOKAAL 101 - Feedback, altijd een cadeau? (DEEL 1) Jan Gilté

Deze workshop bestaat uit twee delen; duid ook sessie 2.5 aan bij inschrijving!

Met plezier gaan werken en het gevoel hebben samen iets te realiseren vinden heel veel mensen erg belangrijk. Het belang van communicatie hierin kan nauwelijks overschat. Hoe gaan we met mekaar in gesprek? Is het effect versterkend of vertroebelend?
Hoe denk jij over communicatie? Waarom is communicatie vaak ingewikkeld? Waarom is feedback zo lastig? Waarom is feedback zo nodig? Hoe pakken we dit aan?
Veel boeiende vragen voor een boeiende sessie met boeiende antwoorden!

 


Terug naar overzicht van workshops