Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 1 (09:30 - 11:00)

Keuze Lesgever
Sessie 1.1 Van M-decreet naar Leersteundecreet: maak je school klaar voor volgend schooljaar Liesbet Sourbron

Het nieuwe Leersteundecreet start in september 2023. In deze sessie maak je kennis met de krachtlijnen van het nieuwe decreet. Je ontdekt welke accentverschuivingen er zullen zijn ten aanzien van het M-decreet. Je krijgt tips en tools om je met je schoolteam optimaal voor te bereiden op de doelstellingen die het Leersteundecreet naar voren schuift.

Liesbet Sourbron is klinisch psychologe en HERGO-moderator. Zij werkte 19 jaar in een secundaire school als leerlingenbegeleider, waarvan de laatste vijf jaar als zorgcoördinator. Zij is tevens lesgever binnen de educatieve master bij het vak leerlingenbegeleiding aan de Universiteit Antwerpen en freelance nascholer over thema’s als pesten, herstelgericht werken en verbindende communicatie.


Sessie 1.2 Bouwpakket voor een ADHD-vriendelijke school Tom Govaers

ADHD is al lang geen onbekende meer, maar toch is het nog steeds niet evident om leerlingen met ADHD op een goede manier te begeleiden binnen de schoolcontext. De dagelijkse en hardnekkige beperkingen die uit ADHD voortvloeien worden immers nog te vaak geassocieerd met luiheid of onwil. Deze sessie start met anders kijken naar ADHD. Vanuit een degelijk begrip van de beperking die deze ontwikkelingsstoornis met zich meebrengt, wordt gezocht naar de bouwstenen die nodig zijn om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden. Een positieve, stimulerende én helpende schoolcontext die diversiteit als een rijkdom ervaart, is daarbij een basisvoorwaarde tot succes.

Tom Govaers is vormingsmedewerker op centrum ZitStil, maar daarnaast is hij ook leerkracht in hart en nieren. Naast ADHD, is hij ook gespecialiseerd in klasdifferentiatie, groepsvorming, zelfsturing en motivatie van kinderen, jongeren en leerkrachten.


Sessie 1.3 Deadline in zicht? Ik doe dat morgen wel! Hoe omgaan met uitstelgedrag? (VOLZET) Birgit Lourdon

Het is een bron van frustratie voor menig leerkracht: de excuses die leerlingen geven voor het niet halen van een deadline. Maar waar komt dit uitstelgedrag nu juist vandaan en hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen groeien in het zelfstandig plannen? In deze sessie wordt het uitstelgedrag van pubers en adolescenten gekaderd in functie van het ontwikkelende tienerbrein. Daarnaast leer je hoe je leerlingen kan begeleiden van kullen en nullen naar het vervullen!

Birgit Lourdon is studiecoach bij CVO Vitant campus Maalboot.


Sessie 1.4 Emoties en (on)verbondenheid: hoe een thuisgevoel op school de schoolse prestaties kan verhogen (VOLZET) Imke Brummer

In deze sessie ontdek je waarom het voor jongeren van belang is dat zij zich thuis voelen binnen en buiten de school en op welke manier deze ‘belonging’ samenhangt met onder andere welbevinden en schoolse prestaties. Wanneer geven jongeren aan zich thuis te voelen op school en welke factoren zijn daarin bepalend? Hoe kan aandacht voor emoties samenhangen met gevoelens van verbondenheid op school? Inzichten uit deze activerende presentatie kunnen worden meegenomen door alle onderwijsprofessionals die graag willen werken aan een school waarin iedereen zich thuis voelt.

Imke Brummer is doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen en richt zich in haar onderzoek op burgerschap en belonging van jongeren in het secundair onderwijs. Ze kijkt daarbij naar verschillende situaties waarin jongeren aangeven zich thuis te voelen binnen en buiten de school.


Sessie 1.5 Eigen noden in de focus: ook jouw welbevinden doet ertoe! Kirsten Van Mieghem

Professioneel proberen we jongeren en collega’s te ondersteunen door aandacht te hebben voor hun noden, maar hoe zit het met onze eigen noden? Soms lijken we die te vergeten of even aan de kant te zetten. Niet ingevulde noden kunnen nochtans een negatieve impact hebben op onze job, het team en ons persoonlijk welbevinden met alle gevolgen van dien. Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar deze niet ingevulde noden. We stellen een actieplan op om concreet stappen te ondernemen om de meest prangende noden in te vullen.

Kirsten Van Mieghem heeft 17 jaar ervaring voor de klas en is momenteel herstelcoach en beleidsondersteuner in haar secundaire school. Vanuit haar masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen neemt ze de meest recente academische inzichten mee naar de praktijk.


Sessie 1.6 Digitaal differentiëren: maak van tools jouw co-teacher Jan Embrechts

De focus van deze sessie is het inzetten op gedifferentieerde leerzorg zonder in te boeten op zelfzorg op een manier die de werkdruk en planlast niet verhoogt. Eenvoudig inzetbare digitale tools, zoals Bookwidgets, zijn hierbij jouw hulpmiddel. Verhoog de intrinsieke motivatie van jouw leerlingen door in te zetten op autonomie, verbondenheid en competentie tijdens het remediëren en differentiëren. Ontdek daarnaast ook oplossingen om efficiënt vakoverschrijdend samen te werken.

Jan Embrechts heeft 16 jaar ervaring als leerkracht Nederlands, Engels en informatica. Daarnaast is hij content-creator voor zijn digitaal platform begrepen.be, waarop hij didactische video’s voor leerlingen publiceert en tips voor leerkrachten deelt.


Sessie 1.7 Warme overdracht: hoe de weg naar verdergezet onderwijs te plaveien Simon Mertens
Bavo Raeymaekers

Vroegtijdige schoolverlaters blijken vaak een vogel voor de kat op de arbeidsmarkt. Onderwijsprofessionals geven aan dat ze zich zorgen maken over deze jongeren, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd, middelen of knowhow om schooluitval te vermijden. Deze sessie heeft als doel om jou als deelnemer de juiste handvaten te bieden om hierop in te zetten en de indicatoren die je in de gaten moet houden te leren kennen. Zo krijgen alle leerlingen, ook na hun verhaal op jullie school, alle mogelijke kansen in het leven.

Simon Mertens is teamverantwoordelijke van de leerloopbaanadviseurs, een dienst van de stad Antwerpen die eerstelijnswerkers ondersteunt in het zoeken naar goede leerwegen voor hun cliënten. Daarnaast trachten de leerloopbaanadviseurs op beleidsniveau scholen te ondersteunen in het vormgeven van een sterk leerloopbaan- en zorgbeleid.
Bavo Raeymaekers is één van de leerloopbaanadviseurs van de stad Antwerpen.


Terug naar overzicht van workshops