Dag van het geschiedenisonderwijs 2023: Van interculturele contacten tot multiperspectiviteit - Ronde 1 (11:15 - 12:30)

Keuze Lesgever
Sessie 1.1 Gendergeschiedenis: gender en diversiteit in de geschiedenisles Sophie Bollen
Henk De Smaele

In deze sessie krijg je een historische invulling van wat gendergeschiedenis inhoudt en welke kansen dit biedt voor jouw lessen. Zo bekijken we hoe je je leerlingen vanuit een genderperspectief naar het verleden kan laten kijken, overlopen we welke kansen de eindtermen historisch bewustzijn hiertoe bieden en bestuderen we een aantal inspirerende voorbeelden.

Sophie Bollen is leerkracht geschiedenis. Ze doceert vakdidactiek geschiedenis aan de Karel de Grote Hogeschool en Universiteit Antwerpen.
Henk De Smaele is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en academisch directeur van de onderzoeksgroep Power in History. Centre for Political History. Hij is betrokken bij verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten over gender en seksualiteit.


Sessie 1.2 Duizend Spiegels: erfgoededucatie als instrument voor burgerschapseducatie en meerstemmige dialoog Rachid Atia

Jongeren brengen hun eigen geschiedenis mee en hebben niet zelden een kritische kijk op hoe de ‘verbeelde gemeenschap’ vorm krijgt in geschiedenislessen. Maar hoe geef je dit een plaats? Op welke manier leg je linken tussen verschillende herinneringsculturen en referentiekaders? Welke competenties heb je nodig om te kunnen omgaan met meerstemmigheid en conflict? Het project “Duizend Spiegels” onderzoekt op welke manieren meerstemmige erfgoed- en herinneringseducatie in de klas aan bod kan komen en kan bijdragen tot dialoog en burgerschapsvorming bij je leerlingen.

Rachid Atia werkt voor ErfgoedLab Antwerpen. Als maatschappelijk werker heeft hij veel ervaring op het vlak van thema's zoals stedelijkheid, transitie en multiperspectiviteit. Hij heeft een passie voor erfgoed en geschiedenis, voor verhalen en mythologie, en is steeds op zoek naar ‘waar de zeeën samenkomen’.


Sessie 1.3 Wereldgeschiedenis in de klas : oikofoob of kansrijk? Frank Saenen

Het gebruik van ‘wereldgeschiedenis’ in de lessen betekent niet dat je streeft naar veel leerinhouden die te maken hebben met geschiedenis die ‘niet van hier’ is.  We staan stil bij een aantal mogelijke benaderingen om in geschiedenislessen onderwerpen, die traditioneel in een exclusief (Noordwest-) Europese context worden behandeld, open te trekken naar een meer mondiale benadering.

Frank Saenen is leraar geschiedenis aan het Xaveriuscollege te Borgerhout. Met zijn leerlingen voert hij reeds een aantal jaren kritisch leerboekenvergelijkend onderzoek uit.  


Terug naar overzicht van workshops