ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Ronde 1 (09:15 - 10:30)

Keuze Lesgever
SESSIE 1.01: Een goede omkadering voor de vertrouwenspersoon Catheline Van Den Bossche

Omgaan met vertrouwelijke info, de samenwerking met de verschillende rollen en mandaten, het vertrouwelijk kader van de samenwerking met de paps en AG en bv. ook het omgaan met eigen emoties.


SESSIE 1.02: Over roddelen op de werkvloer: soigneren van een noodzakelijk kwaad - deel 1 (VOLZET) Sandra Bonny

Duid in ronde 2 ook sessie 2.02 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Wat is roddelen eigenlijk en waarom doen we het met z'n allen? Roddelen kan de sfeer op de werkvloer behoorlijk verzieken en schade toebrengen aan je team. Hoe kan je negatieve uitlatingen ombuigen naar verbindende en positieve feedback? Na deze workshop heb je praktische tools om hier constructief mee aan de slag te gaan en een fijne werksfeer te creëren.


SESSIE 1.03: Emoties en emotionele intelligentie - deel 1 (VOLZET) Linda Strybos

Duid in ronde 2 ook sessie 2.03 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Een theoretische toelichting over het concept ‘emotionele intelligentie’ (het EQ).

Wat betekent het? Welke persoonlijkheidskenmerken zijn typerend voor personen met een hoog EQ? Welke competenties en vaardigheden kan je ontwikkelen om je EQ te verhogen?

Op welke manier kan een vertrouwenspersoon deze skills toepassen in de schoolpraktijk?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bereid zijn tot het delen van ervaringen.


SESSIE 1.04: Energiemanagement op het werk - deel 1 Ellen Delvaux

Duid in ronde 2 ook sessie 2.04 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Energie is geen onuitputbare bron. Als organisatie is het belangrijk om aandacht te hebben voor het energiepeil van werknemers. In deze sessie gaan we in op hoe je als organisatie hiermee aan de slag kan gaan. We staan stil bij een procesmatige aanpak. Daarnaast lichten we enkele inzichten en tips toe op basis van verschillende vormen van energie (fysieke, mentale, emotionele en spirituele).


SESSIE 1.05: Herkennen van stress en burn-out met getuigenis van ervaringsdeskundige Stefaan Dejonghe
Kristel Vanorbeek

De werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid spreekt over 9,6% van de werkende Vlamingen die wat betreft stress tot een acuut problematische categorie behoren. Een studie van Securex spreekt over 1 op de 4 met spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten.

Om tot een effectieve en efficiënte hulpverlening te komen is het dus belangrijk om zo vroeg mogelijk de symptomen te herkennen wanneer mensen dreigen in de problemen te komen.

Niet alleen de werkgever moet hierin inzicht verwerven maar ook de werknemer moet de mechanismen bij zichzelf herkennen, zodat hulpverlening niet wordt uitgesteld.

In deze sessie gaan we dieper in op de symptomen en wat je er zelf (en als werkgever) kan aan doen.


SESSIE 1.06: Activeer je energie! - deel 1 (VOLZET) Hans Mennes

Duid in ronde 2 ook sessie 2.06 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

In deze interactieve sessie ontdek je op een coachende manier je energiehandleiding en dagen we je uit om deze doelgericht en duurzaam te activeren.

Je krijgt evidence based inzichten over energiehandleiding en -management én je helpende en hinderende overtuigingen.

We maken je ook bewust van het belang van een veilige en voedende omgeving.

De aanpak van de sessie is interactief en speels. We geven concrete inzichten waarmee je meteen aan de slag gaat in korte coachoefeningen. In deze oefeningen krijg je concrete coachtips mee zodat je ook als coach kan groeien.


SESSIE 1.07: Bemiddelen in de praktijk - deel 1 (VOLZET) Helga Melis

Duid in ronde 2 ook sessie 2.07 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Een theoretisch bemiddelingstraject met de verschillende fases is op internet zo te vinden. Maar hoe doe je dit dan concreet? Tijdens deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en oefenen we hoe je als vertrouwenspersoon de bemiddelingstechnieken kan toepassen in jouw interventies. Wanneer bemiddelen, hoe begin je er aan, wat kom je tegen en hoe sluit je af? Helga deelt haar ervaringen als erkend bemiddelaar in onderwijs graag en gaat samen met jullie aan de slag.


SESSIE 1.08: Deconnecteren (afgelast) (VOLZET) Alex Berghmans

Deconnecteren is een modern begrip, maar wat is dat nu juist?

Hoe maak je dit bespreekbaar op school? Hoe kan je krijtlijnen uitschrijven op school?


Terug naar overzicht van workshops