Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 1 (09:00 - 10:20)

Keuze Lesgever
Sessie 1.1 Een gegronde houding: aandacht voor behoeften van jezelf en je leerlingen Hannes Goffin

Een veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Om dit te bereiken, vertrekken we vanuit een gegronde houding die rekening houdt met de behoeften van jezelf en je leerlingen. In deze sessie word je laagdrempelig meegenomen in een woordloos theatraal spel en word je geconfronteerd met jezelf en gedragen door veiligheid binnen de groep. Zo gaan we samen van zelfregulatie naar coregulatie. Vanuit deze ervaring zetten we vervolgens de stap naar hoe je dit in de praktijk met je leerlingen kan inzetten om een veilige leeromgeving te bereiken.

Hannes Goffin is oprichter van Meewint, begeleider muzisch-agogische kunstprojecten, workshops en navormingen voor scholen, acteur en oprichter Duo Abbraccio, Gentleclown bij Belevingsgerichte Zorg. Voordien was hij actief als leerkracht kinder- en jeugdpsychiatrie.


Sessie 1.2 Preventief werken aan zorg op school: hoe leerkrachten coachen naar inclusief onderwijs (VOLZET) Liesbet Sourbron

Als je als collega met een hart voor leerlingen de job van leerlingenbegeleider opneemt, ben je er doorgaans niet op voorbereid dat je ook aan de slag dient te gaan met je collega’s. Als leerlingenbegeleider werk je namelijk zoveel mogelijk volgens een overlegmodel en ben je een spilfiguur in het afstemmen met leerlingen, ouders en leraren/directie. Hoe groter de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn, hoe meer nood er is aan ondersteuning bij leraren. Om je collega-leraren te ondersteunen, neem je best een coachende houding aan die dynamisch, uitdagend en soms confronterend is. In deze sessie krijg je hierbij handvaten vanuit het model van ‘inspirerend coachen’ (Jef Clement).

Liesbet Sourbron is klinisch psychologe en Hergo moderator. Zij werkte 19 jaar in een secundaire school als leerlingenbegeleider, waarvan de laatste vijf jaar als zorgcoördinator. Zij was tevens lesgever binnen de educatieve master bij het vak leerlingenbegeleiding aan de Universiteit Antwerpen en is freelance nascholer over thema’s als inclusie, pesten, herstelgericht werken en verbindende communicatie.


Sessie 1.3 Uitstelgedrag en ADHD (VOLZET) Tess Roggeman

Uitstelgedrag en ADHD zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zorgt voor frustratie bij de omgeving en voor gemiste kansen. In deze sessie lees je waarom leerlingen met ADHD uitstelgedrag vertonen, wat er gebeurt in hun hersenen, maar ook hoe je hen kan begeleiden om stappen te zetten om dit gedrag te overwinnen. Er wordt ingegaan op nieuw onderzoek, executieve functies en er komen tools aan bod om in te zetten tijdens het lesgeven en het plannen van huiswerk die breder toepasbaar zijn dan enkel op leerlingen met ADHD. Ten slotte heeft ook het samenwerken met ouders in dit proces een plaats.

Tess Roggeman is ADHD-coach en pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Cel Antwerpen.


Sessie 1.4 Artificiële intelligentie als brug naar authentieke leerwinst Fabio Severini

AI heeft als een donderslag bij heldere hemel ons onderwijslandschap in rep en roer gebracht. We zien vaak vooral de valkuilen en vinden het moeilijk om een overzicht te bewaren van de impact op onze leerlingen en de lespraktijk. Toch schept AI ook heel wat mogelijkheden naar leerzorg toe. Duik mee in de wereld van ChatGPT en consorten en ontdek hoe jij als onderwijsprofessional AI kan inzetten om je leerlingen beter te begeleiden.

Fabio Severini is pedagogisch adviseur voor Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Hij heeft praktijkervaring als leraar elektromechanica en begeleidt nu startende leerkrachten en beleidsmedewerkers. Zijn expertise ligt voornamelijk binnen het domein STEM, waarmee hij scholen helpt om te gaan met de uitdagingen en mogelijkheden die XR en artificiële intelligentie met zich meebrengen.


Sessie 1.5 De impact van autisme op leren leren (VOLZET) Cindy Vanderplas

Tijdens deze sessie krijg je een overzicht van hoe autisme het leVen -en  dus ook het leRen- kan beïnvloeden. Je doet ideeën op, zodat je de aanpak in leren leren kan afstemmen op de talenten, de mogelijkheden en de grenzen van jongeren met autisme.

Cindy Vanderplas was 22 jaar leerkracht secundair onderwijs en is tevens bachelor in de ASS. Ze werkt als leerondersteuner en is daarnaast praktijklector aan de Banaba ASS van de AP Hogeschool. Tevens is ze auticoach bij Sam-auticoaching.


Sessie 1.6 Kernactiviteiten en samenwerkingsafspraken: hoe alles halen uit de samenwerking met je CLB? Cora Linskens

In deze sessie krijg je zicht op de verschillende kernactiviteiten van een CLB volgens het decreet leerlingenbegeleiding. Daarnaast bieden we jou handvaten over hoe je als school en CLB vlot kan samenwerken. Wie heeft wanneer de regie over zorg? Waar liggen kansen om effecten te maximaliseren? Welke andere partners moet of kan je betrekken?  Welk cijfermateriaal kan nuttig zijn om als school en CLB mee aan de slag te gaan om je zorgbeleid verder vorm te geven? 

Cora Linskens is directeur van het GO! CLB Rivierenland.


Sessie 1.7 Inspiratie uit het basisonderwijs voor het organiseren van de B-stroom Kristien Denis

De hele werking van het basisonderwijs is afgestemd op de vaak erg heterogene klasgroepen. Differentiatie is een gewoonte en leerzorg zit vaak ingebakken in het lesgebeuren. Voor een secundaire school zijn deze zaken vaak minder vanzelfsprekend en valt er nog heel wat te leren uit de inventieve oplossingen die basisscholen vaak bedenken om om te gaan met grote niveauverschillen. Vooral in de B-stroom kunnen deze tips en tricks goed van pas komen, gezien de vaak sterk verschillende leerlingenprofielen. In deze sessie gaan we de mosterd halen bij de plaats van herkomst van onze leerlingen: het basisonderwijs.

Kristien Denis is zorg- en beleidsondersteuning bij Basisschool de Ham.


Terug naar overzicht van workshops