ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Ronde 2 (10:45 - 12:00)

Keuze Lesgever
2.01 Supervisie: voor ervaren VP's met minimum 3 ervaring (wordt herhaald in ronde 4) Paul Van Assche

Supervisie: voor VP's met min. 3j ervaring

De jaarlijkse bijscholingen van de vertrouwenspersoon zijn niet alleen een wettelijk gegeven, ze bieden bovendien een unieke kans om ervaringen uit het werkveld te delen met andere vertrouwenspersonen. Vanuit verschillende casussen overleggen we over een mogelijke aanpak om conflictsituaties op te vangen en mensen te begeleiden. De batterijtjes van de vertrouwenspersonen worden alzo weer wat opgeladen.

Doelgroep
VP's met min. 3j ervaring

Lesgever
Paul Van Assche


2.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 2 (verplicht aan te vinken als je 1.02 koos) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Koos je voor 1.02, vink dan hier 2.02 aan.

Deel 2
Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk

wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend  zijn.  Niemand  is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


2.03 Actoren in het luik psychosociale risico's op het werk - deel 2 (verplicht aan te vinken als je 1.03 koos) Alex Berghmans

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Koos je voor 1.03, vink dan hier 2.03 aan.

Deel 2
Het wetgevend kader wordt geschetst voor het welzijnsluik psychosociale risico's en dit met een duidelijke verwijzing naar de rol en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden, de preventieadviseur arbeidsarts, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten binnen deze wet. Zo komen de informele en formele procedure aan bod alsook het onderscheid collectief en individueel verzoek.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor werkgevers, directeurs, technisch adviseurs, preventieadviseur, vertrouwenspersonen

Lesgever
Alex Berghmans


2.04 Bemiddelen in de praktijk (wordt ook aangeboden in ronde 1: 1.04) Helga Melis

Een theoretisch bemiddelingstraject met de verschillende fases is op internet zo te vinden. Maar hoe doe je dit dan concreet? Tijdens deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en oefenen we hoe je als vertrouwenspersoon de bemiddelingstechnieken kan toepassen in jouw interventies.

Wanneer bemiddelen, hoe begin je er aan, wat kom je tegen en hoe sluit je af? Helga deelt haar ervaringen als erkend bemiddelaar in onderwijs graag en gaat samen met jullie aan de slag.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen

Lesgever: Helga Melis, erkend bemiddelaar


2.05 Tranen en hyperventilatie tijdens het gesprek: wat nu? deel 2 (verplicht aan te vinken als je 1.05 koos) Linda Strybos

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Koos je voor 1.05, vink dan hier 2.05 aan.

Deel 2
Hevig oplaaiende emoties kunnen soms een verrassende wending geven aan een gesprek of zelfs voor een totale blokkering zorgen. In deze interactieve workshop onderzoeken we hoe je als vertrouwenspersoon het best omgaat met emotionele reacties tijdens een gesprek.

Inhoudelijk

Hoe combineer je empathie met professionele afstand?
Hoe hou je contact met de gesprekspartner zonder jezelf te verliezen in de emotie van de ander (ook na het gesprek)?
Hoe breng je het gesprek opnieuw op gang en geef je een constructief vervolg aan de emotionele chaos?

Lichamelijk

Emoties hebben ook steeds een impact op het lichaam en kunnen soms felle stressreacties uitlokken zoals een hoge snelle ademhaling, een stevige huilbui of hyperventilatieaanval.
We leren subtiele signalen en lichaamstaal lezen en oefenen ook enkele ontspannings- en ademhalingstechnieken in om de gesprekspartner (en misschien ook jezelf) opnieuw tot rust te brengen.
De theoretische achtergrondinformatie is eerder beperkt, de focus tijdens deze workshop ligt vooral op praktijk- en ervaringsgericht werken.
Van de deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij bereid zijn tot het delen van ervaringen, zowel in het beleven van de eigen emoties als in het omgaan met emoties van anderen.

Doelgroep
Deze opleiding is enkel bedoeld voor vertrouwenspersonen.

Lesgever
Linda Strybos


2.06 Herkennen van stress en burn-out Stefaan Dejonghe

De werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid spreekt over 9,6% van de werkende Vlamingen die wat betreft stress tot een acuut problematische categorie behoren. Een studie van Securex spreekt over 1 op de 4 met spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten.

Om tot een effectieve en efficiënte hulpverlening te komen is het dus belangrijk om zo vroeg mogelijk de symptomen te herkennen wanneer mensen dreigen in de problemen te komen.

Niet alleen de werkgever moet hierin inzicht verwerven maar ook de werknemer moet de mechanismen bij zichzelf herkennen, zodat hulpverlening niet wordt uitgesteld.

In deze sessie gaan we dieper in op de symptomen en wat je er zelf (en als werkgever) kan aan doen.

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die hieraan behoefte heeft.

Lesgever

Stefaan Dejonghe


2.07 Een stappenplan voor een preventief en breed procesbeleid voor psychosociaal welzijnsluik - deel 2 (verplicht aan te vinken als je 1.07 koos) Erwin Avonts

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Koos je voor 1.07, vink dan hier 2.07 aan.

Deel 2
Hoe kan je de nieuwe welzijnswet van 1/9/2014 en het luik psychosociale omzetten in een werkbaar beleid en implementeren in het globaal preventieplan van je school? Wat is je rol als VP in dit proces? De sessie is een praktijkvoorbeeld van een secundaire school met aandacht voor kwaliteitscontrole en participatie via de survey-feedbackmethode. Komt aan bod: de nieuwe wet, het creëren van een gemotiveerd draagvlak, welke RA kiezen en hoe er daarna mee aan de slag gaan, wie zijn de actoren en welke valkuilen kom je tegen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, directeurs, technisch adviseurs en schoolbesturen.

Lesgever
Erwin Avonts


2.08 Coachen in vertrouwen: theorie - deel 2 (verplicht aan te vinken als je 1.08 koos) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Koos je voor 1.08, vink dan hier 2.08 aan.

Deel 2
Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn.
Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen?
Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?
Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Marleen Raeymaekers


2.09 Coach jezelf en anderen in het omgaan met emoties op het werk - deel 2 (verplicht aan te vinken als je 1.09 koos)

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Koos je voor 1.09, vink dan hier 2.09 aan.

Deel 2
Moeilijke en gemakkelijke gevoelens zijn onderdeel van ons werk en leven. In die zin kan je er op een heel natuurlijke en waarderende manier mee omgaan. Wat betekenen ze en hoe kan je hier constructief op coachen bij jezelf of bij je collega’s?
Tijdens deze sessie oefen we in het toelaten, herkennen en onderzoeken van emoties zoals weerstand, kwaadheid, verdriet, angst,… Maar ook andere gevoelens zoals fierheid, hoop, voldoening, vreugde,..
Als je emoties ontspannen kan toelaten komt er vaak ruimte vrij voor de bezorgdheid of het verlangen dat eronder schuilgaat en daar kan je op coachen!

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Elodie Peirelinck


Terug naar overzicht van workshops