ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - live online themadag - Ronde 2 (10:45 - 12:00)

Keuze Lesgever
2.01 Supervisie: vrije/eigen inbreng van de vertrouwenspersoon voor ervaren VP’s met min. 3 jaar ervaring Paul Van Assche

We zitten samen als deskundigen en delen onze beroepservaringen (eigen casussen) met als doel elkaar te helpen en te ondersteunen in de functie van vertrouwenspersoon. De begeleider van deze sessie, preventieadviseur psychosociale aspecten, zal eveneens op haar/zijn beurt ervaringen, op beleidsvlak en op vlak van individuele begeleiding, delen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor enkel en alleen vertrouwenspersonen.

 Lesgever

Paul Van Assche

 


2.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 2 (vink ook deel 1 aan: 1.02) (VOLZET) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 1 dus werkwinkel 1.02 aan.

Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend zijn.  Niemand is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


2.03 Actoren in het luik psychosociale risico's op het werk - deel 2 (vink ook deel 1 aan: 1.03) Alex Berghmans

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 1 ook werkwinkel 1.03 aan.

Het wetgevend kader wordt geschetst voor het welzijnsluik psychosociale risico's en dit met een duidelijke verwijzing naar de rol en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden, de preventieadviseur arbeidsarts, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten binnen deze wet. Zo komen de informele en formele procedure aan bod alsook het onderscheid collectief en individueel verzoek.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor werkgevers, directeurs, technisch adviseurs, preventieadviseur, vertrouwenspersonen.

Lesgever
Alex Berghmans


2.04 Veerkracht in Coronatijd - deel 2 (vink ook deel 1 aan: 1.04) Catheline Van Den Bossche

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 1 dus werkwinkel 1.04 aan.

Een tijd geleden werden we met z’n allen geconfronteerd met de nieuwe realiteit van COVID-19. Onze veerkracht en mentale gezondheid werd deze afgelopen periode extra op de proef gesteld. In deze infosessie zoomen we in op de mentale gevolgen van de coronacontext en willen we met enkele praktische tips samen bekijken hoe we medewerkers kunnen ondersteunen om stress te voorkomen, te beperken of om er beter mee om te gaan.

Lesgever

Catheline Van den Bossche


2.05 Herkennen van stress en burnout Stefaan Dejonghe

De werkbaarheidsmonitor van de Vlaamse Overheid spreekt over 9,6% van de werkende Vlamingen die wat betreft stress tot een acuut problematische categorie behoren. Een studie van Securex spreekt over 1 op de 4 met spanningsklachten zoals negatieve emoties, fysieke en psychische gezondheidsklachten.

Om tot een effectieve en efficiënte hulpverlening te komen is het dus belangrijk om zo vroeg mogelijk de symptomen te herkennen wanneer mensen dreigen in de problemen te komen. Niet alleen de werkgever moet hierin inzicht verwerven maar ook de werknemer moet de mechanismen bij zichzelf herkennen, zodat hulpverlening niet wordt uitgesteld.

In deze sessie gaan we dieper in op de symptomen en wat je er zelf (en als werkgever) kan aan doen.

 Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die hieraan behoefte heeft.

 Lesgever

Stefaan Dejonghe


2.06 Coachen in vertrouwen - deel 2 (vink ook deel 1 aan: 1.06) (VOLZET) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 1 dus werkwinkel 1.06 aan.

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn. Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen? Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?

Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen

Lesgever
Marleen Raeymaekers


Terug naar overzicht van workshops