(OP)nieuw! Dag van het ondersteunend personeel - Ronde 2 (13:00 - 15:45)

Keuze Lesgever
2.1 LOKAAL FOYER (gelijkvloers): 2.1 De secretariaatsmedewerker als verbindingsfiguur. Hoe bemiddelend optreden in conflictsituaties? Nele De Ranter

Als secretariaatsmedewerker ben je eerste aanspreekpunt voor velen. Niet zelden gaan deze gesprekken over conflictsituaties die gepaard gaan met (hevige) emoties. Een leerling komt overstuur te laat aan op school, bang voor de reactie van de leerkracht. Een collega komt zijn beklag doen over de wanorde die zijn voorganger achter liet in het lokaal. Een boze ouder belt omdat hij het niet eens is met een beslissing die de school nam. En zo zijn er nog talloze situaties te bedenken waarin je verwacht wordt een antwoord te bieden. Wat zeg je in zo’n geval beter wel of toch maar niet? Hoe geef je erkenning zonder een standpunt in te nemen? Hoe zorg je dat je klantgericht blijft en dat je toch je eigen rol blijft bewaken? Dit zijn vragen waarop deze sessie een antwoord probeert te bieden door enkele kaders aan te reiken die in het achterhoofd gehouden kunnen worden wanneer de volgende lastige situatie zich aandient.


2.2 LOKAAL STUDIO (verzamelen voor het gebouw): 2.2 Werken onder emotionele druk Hendrik Gaublomme

Bewaken en begeleiden van kinderen of jongeren, in groep of individueel, vraagt vaak heel wat inzet. Lichamelijke en mentale inspanning eigen aan spreken, alert zijn, plannen, beslissen, bewegen... wordt vaak onderschat, maar kan je mits een goede nachtrust compenseren. Daarnaast zijn er ook vaak  emoties die je ‘bedrukt’ maken, zoals onmacht, faalangst, frustratie, kwaadheid, ongeduld. Deze emotionele druk is moeilijker te ontkoppelen, de aanleiding verdwijnt niet zomaar,  problemen zijn soms ‘blijvend’ van aard.
Tijdens deze workshop maak je kennis met vier strategieën om deze niet-gewenste emoties tijdig te herkennen, te ontkoppelen en draaglijker te maken. Je leert jezelf rust te gunnen aan denken en voelen.


2.3 LOKAAL FLEX 3.1 (3de verdieping) 2.3 Tips en trucs om efficiënt te (leren) werken met Word en Excel Mario Kicken

In deze sessie krijg je een groot aantal nuttige tips & trics aangereikt om sneller en efficiënter te leren werken met een tekstverwerker en een rekenblad. We werken met Microsoft Word/Excel, maar bekijken ook de mogelijkheden van Google Docs en Google Spreadsheets.

MS Word (2016):

 • Sjablonen leren gebruiken
 • Teken- en alinea-opmaak (opsomming, nummering, uitlijning, plakken speciaal, opmaak kopiëren/plakken …)
 • Werken met stijlen
 • Automatische inhoudsopgave maken
 • Werken met afbeeldingen
 • Paginaopmaak (kop- en voetteksten, pagina-einde, pagina stand …)
 • Spellingscontrole
 • Schermafdruk invoegen
 • Zoeken en vervangen
 • Word naar PDF

MS Excel (2016):

 • Kennis maken met de werkomgeving
 • Invoer en aanpassingen van gegevens
 • Opmaak van mijn rekenblad aanpassen
 • Getalnotaties toepassen
 • Werken met de ‘magische’ vulgreep
 • (Automatisch) rekenen met formules
 • Sorteren en filteren van gegevens
 • De opmaak van mijn rekenblad automatisch laten aanpassen d.m.v. voorwaardelijke opmaak

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie maar een goede basiskennis van computer- en internetgebruik zijn noodzakelijk (kopiëren/plakken, opslaan, bestand opslaan …).
Deelnemers brengen hun eigen laptop mee waarop MS Word en MS Excel (2016) geïnstalleerd is.


2.4 LOKAAL 001A+B (gelijkvloers): 2.4a Rugklachten, een stille killer! Inspirerende workshop MET oplossingen! / 2.4b Win aan tijd, efficiëntie en kwaliteit door een goede jaarplanning van de personeelsadministratie Nicolas Vergauwen
Katleen Albrecht

2.4a Je zoemt in op de mogelijkheden om lichamelijke klachten tijdens het werk te voorkomen. Je krijgt inzicht in bepaalde houdingsgewoonten, hoe bepaalde klachten hierdoor tot stand kunnen komen en krijgt ook een aantal concrete oplossingen aangereikt om hier mee om te gaan. Hoe richt je best je werkplaats in, hoe kan je 'gezond' werken en welk programma kan je best volgen als je al rugpijn hebt?
Een must voor iedere secretariaatsmedewerker!

2.4b Deze workshop leert je hoe je als medewerker van een personeelsadministratie baat kan hebben bij een degelijke jaarplanning en handige werkinstrumenten. Hoe bereid je je voor op de start van het nieuwe schooljaar? Met welke piekmomenten moet je tijdens het schooljaar rekening houden en hoe kan je je hiervoor organiseren?

Na deze workshop beschik je over een gedetailleerde jaarplanning voor het nieuwe schooljaar en heb je inzicht in een aantal werkdocumenten en processen die je hierbij kunnen helpen. Je krijgt daarenboven een aantal concrete tools aangereikt om jezelf en je directie optimaal te ondersteunen: een voorbereiding voor de opdrachtverdeling, een voorbeeld van een informatiebundel voor het personeelslid bij de start van het schooljaar, een voorbereiding voor de vaste benoemingen, een aanvraagformulier en beknopt overzicht van de mogelijke verlofstelsels.


2.5 LOKAAL 002 (gelijkvloers): 2.5a Win aan tijd, efficiëntie en kwaliteit door een goede jaarplanning van de personeelsadministratie / 2.5b Rugklachten, een stille killer! Inspirerende workshop MET oplossingen! Katleen Albrecht
Nicolas Vergauwen

2.5a Deze workshop leert je hoe je als medewerker van een personeelsadministratie baat kan hebben bij een degelijke jaarplanning en handige werkinstrumenten. Hoe bereid je je voor op de start van het nieuwe schooljaar? Met welke piekmomenten moet je tijdens het schooljaar rekening houden en hoe kan je je hiervoor organiseren?

Na deze workshop beschik je over een gedetailleerde jaarplanning voor het nieuwe schooljaar en heb je inzicht in een aantal werkdocumenten en processen die je hierbij kunnen helpen. Je krijgt daarenboven een aantal concrete tools aangereikt om jezelf en je directie optimaal te ondersteunen: een voorbereiding voor de opdrachtverdeling, een voorbeeld van een informatiebundel voor het personeelslid bij de start van het schooljaar, een voorbereiding voor de vaste benoemingen, een aanvraagformulier en beknopt overzicht van de mogelijke verlofstelsels.

2.5b Je zoemt in op de mogelijkheden om lichamelijke klachten tijdens het werk te voorkomen. Je krijgt inzicht in bepaalde houdingsgewoonten, hoe bepaalde klachten hierdoor tot stand kunnen komen en krijgt ook een aantal concrete oplossingen aangereikt om hier mee om te gaan. Hoe richt je best je werkplaats in, hoe kan je 'gezond' werken en welk programma kan je best volgen als je al rugpijn hebt?
Een must voor iedere secretariaatsmedewerker!


2.6 LOKAAL FLEX 3.2 (3de verdieping): 2.6 Teamzorg: 't is goed in 't eigen hart te kijken Heidi Lagast

De uitdagingen die de maatschappij aan het onderwijs stelt, vereisen meer dan ooit het échte teamwork. En teamwork vereist samenwerking. Het is dus belangrijk dat iedereen van het team kan en wil samenwerken. Dat is niet altijd evident. Verschillende opvattingen over hoe die samenwerking er moet uitzien, wanneer door wie waarover en hoe moet worden gepraat en beslist, kunnen nogal uiteenlopen. Vaak wordt dan naar de directie gekeken die het maar moet oplossen. We zijn nochtans met zijn allen verantwoordelijk voor een goede samenwerking en een positief welbevinden. Teamzorg is van iedereen. We bespreken dan ook de kenmerken van een context waarbij iedereen verantwoordelijkheid opneemt voor de teamzorg en teamstress geen kans krijgt. Zodat we ‘voor het slapen gaan’, met een tevreden gevoel de dag kunnen afsluiten omdat we het goede hebben gedaan, voor de leerlingen, voor onszelf maar ook voor elkaar.


2.7 FLEX 2 (2de verdieping) 2.7 Verbindende communicatie Hilde Van Gool

Als ondersteunend personeel op een school sta je in relatie met allerhande partners: de leerkrachten, de leerlingen, hun ouders, de directie, de buurtbewoners, en ga zo maar door. Communicatie is dan ook een sleutelbegrip in jouw opdracht. Deze communicatie verloopt niet altijd en overal even vlot. Mensen komen geregeld met hun frustraties bij jou terecht, soms word je op dingen aangesproken waar je zelf geen vat op hebt, er wordt al eens geklaagd in de wandelgangen,… De ideeën van Marshall Rosenberg rond verbindende communicatie kunnen helpen om beter bewust te worden van de manier waarop we communiceren. Ze kunnen helpen om relaties op te bouwen waarin alles kan en mag gezegd worden, zij het wel op een geweldloze manier. In deze sessie wordt het gedachtegoed van Rosenberg toegelicht en worden enkele toepassingen gemaakt, specifiek gericht op situaties in de onderwijscontext.


2.8 LOKAAL 003 (gelijkvloers): 2.8 Verbindende communicatie (VOLZET) Fabian Willems

Als ondersteunend personeel op een school sta je in relatie met allerhande partners: de leerkrachten, de leerlingen, hun ouders, de directie, de buurtbewoners, en ga zo maar door. Communicatie is dan ook een sleutelbegrip in jouw opdracht. Deze communicatie verloopt niet altijd en overal even vlot. Mensen komen geregeld met hun frustraties bij jou terecht, soms word je op dingen aangesproken waar je zelf geen vat op hebt, er wordt al eens geklaagd in de wandelgangen,… De ideeën van Marshall Rosenberg rond verbindende communicatie kunnen helpen om beter bewust te worden van de manier waarop we communiceren. Ze kunnen helpen om relaties op te bouwen waarin alles kan en mag gezegd worden, zij het wel op een geweldloze manier. In deze sessie wordt het gedachtegoed van Rosenberg toegelicht en worden enkele toepassingen gemaakt, specifiek gericht op situaties in de onderwijscontext.


Terug naar overzicht van workshops