Taaldag 2021 - live online themadag - Ronde 2 (10:45 - 12:00)

Keuze Lesgever
2.01 Functioneel meertalig leren in de klas: tips & tricks Steven Delarue

Spreker:

Steven Delarue werkt rond meertaligheid, anderstalige nieuwkomers (OKAN) en diversiteit bij Onderwijscentrum Gent. Voordien was hij bij Universiteit Gent aan de slag als lesgever en onderzoeker Nederlandse taalkunde. Hij is ook co-hoofdredacteur van Fons, een Vlaams didactisch tijdschrift voor leraren Nederlands.

Inhoud:

Hoe benut je als leraar de meertaligheid van je leerlingen op een actieve en functionele manier in je lessen?

Op die vraag probeerde Onderwijscentrum Gent de afgelopen twee jaar een antwoord te vinden. Via een lerend netwerk met Gentse scholen en leraren werden een aantal tools uitgewerkt, die we in deze sessie graag aan je voorstellen.

Zo denken we samen na over hoe meertaligheid een positieve plek kan krijgen in je lespraktijk.

Doelgroep:

Leerkrachten, taalcoaches, directies, zorgleerkrachten en -coördinatoren, iedereen die zich op school bezighoudt met talen(beleid) en meertaligheid


2.02 TV5 Monde: une mine d'or Giedo Custers

Spreker:

Giedo Custers, lid van Profff

Inhoud:

Les émissions de TV5monde et le site web de la chaine offrent une mine d’or pour les professeurs de français et leurs apprenants.

Pendant cet atelier, on se plonge dans le matériel proposé, on verra comment on pourra l’intégrer dans ses cours et de quelle manière on peut l’utiliser pour des activités supplémentaires, pour des activités de remédiation et comment on peut différencier à partir de quelques documents proposés.

Doelgroep:

Leerkrachten Frans


2.03 Written interaction: practicing, evaluating and remediating in the TEFL-classroom (VOLZET) Sander Caekebeke
Iris De Meersman

Sprekers:

Sander Caekebeke is leerkracht Engels-Nederlands. Hij is actief in het BUSO, SBSO Baken in Sint-Niklaas als leerkracht Engels.

Iris De Meersman is leerkracht Engels-Nederlands en tevens studente Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren.

Inhoud:

Schriftelijke interactie (written interaction) is een nieuwe vaardigheid die werd geïntroduceerd in de eerste graad (a-stroom) van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Voor onze bachelorproef onderzochten we deze nieuwigheid in het onderwijsveld.

  • Hoe introduceer en implementeer je schriftelijke interactie in de L2-lessen?
  • Hoe kan je schriftelijke interactie evalueren en welke valkuilen bestaan daarbij?
  • Op welke manieren kan je schriftelijke interactie remediëren?

Ten slotte nemen we ook de samenhang tussen de verschillende vaardigheden onder de loep.

Doelgroep:

Leerkrachten Engels eerste graad


2.04 Aandacht voor geletterdheid: hoe begin ik daaraan?! Sara Jaminé

Spreker:

Sinds vier jaar werkt Sara Jaminé voor Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs) als projectleider van het Strategisch Plan geletterdheid van de Vlaamse regering. Samen met meer dan 40 partners, streeft ze ernaar laaggeletterdheid structureel aan te pakken en er voor te zorgen dat iedereen mee kan in onze maatschappij.

Inhoud:

Geletterdheid. Die term hoor je meer en meer. Er zijn de nieuwe eindtermen ‘basisgeletterdheid’ in het secundair onderwijs, mensen zijn digitaal laaggeletterd, financiële geletterdheid is belangrijk om mee te zijn,… Maar wat betekent dat nu juist? En hoe ‘geletterd’ zijn we? Je krijgt inzicht in de cijfers en de verhalen erachter. Je komt te weten hoe je laaggeletterdheid herkent, bij leerlingen, cursisten en ouders. Hoe je duurzaam aandacht kan hebben voor deze groep in je beleid. En je krijgt enkele tips om g-krachtig aan de slag te gaan in jouw praktijk.

Doelgroep:

Leerkrachten NT2 en Nederlands, ook interessant voor zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directieleden en beleidsmedewerkers


2.05 Kijk- en luistervaardigheden in de Opdrachtenruimte van Het Archief voor Onderwijs Frederik De Ridder
Mitte Schroeven

Spreker:

Frederik De Ridder studeerde af aan de Universiteit Gent als germanist / master talen en volgde ook een master journalistiek. Hij geeft al 12 jaar les aan het College Paters Jozefieten in Melle en is al verscheidene jaren actief als auteur bij een educatieve uitgeverij. Sinds 2016 werkt hij ook als pedagogisch medewerker voor de website Het Archief voor Onderwijs van meemoo, het instituut voor het Archief.

Mitte Schroeven is leerkracht Nederlands en Engels op het Sint-Ritacollege te Kontich en werkt momenteel als gedetacheerd leerkracht voor Het Archief voor Onderwijs. Ze werkt ook deeltijds als auteur voor Digitale Methode Nederlands tweede graad.

Inhoud:

Dit schooljaar kan je via het vernieuwde Archief voor Onderwijs ook kijk- en luisterfragmenten met jouw leerlingen delen. Deze nieuwe functie ondersteunt het trainen van de kijk-en luistervaardigheden zowel in de klas als thuis. In deze sessie tonen we hoe je materiaal kan delen met je leerlingen en geven we enkele voorbeelden van blended learning aan de hand van audiovisueel materiaal.

Doelgroep:

Leerkrachten Nederlands, ook interessant voor begeleiders van vakoverschrijdende projecten


Terug naar overzicht van workshops