14de Welzijnsdag voor het onderwijs - UITGESTELD naar 4/5/2022 - Ronde 2 (10:45 - 12:00)

Keuze Lesgever
SESSIE 2.01 Wat is er nieuw in de schoolinspectie 2.0? Met een tipje van de sluier voor de internaten (herhaling 1.01) - AULA 001.B (VOLZET) Christian Potloot

De schoolinspectie 2.0 wordt toegelicht. Na evaluatie van de eerste ronde met de nieuwe werkwijze van de schoolinspectie, zijn er enkele aanpassingen gebeurd. Ook de inspectie van internaten zal anders verlopen en een tipje van de sluier zal opgelicht worden.

Wil je op de hoogte blijven van de wijzigingen? Schrijf je in voor deze sessie!

Doelgroep:

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, leden van het CPBW, bouwadviseurs en preventieadviseurs

 

 

SESSIE 2.02 Rondgang in de basisschool: theoretische benadering gevolgd door praktijk - deel 2 - LOKAAL 102 (VOLZET) Alex Berghmans

Deze sessie is een vervolg programma op sessie 1.02

 

 

SESSIE 2.03 Wat leren we uit de corona-pandemie en willen we behouden? - LOKAAL 212 Krista Dekoning
Jeroen Aussems

Er zijn zaken die we uit corona leren en ook graag willen blijven integreren in de toekomst. Voor- en nadelen van onze aanpassingen tijdens de pandemie.
Samen brainstormen, tot een besluit komen en dit resultaat voorleggen aan de beleidsmakers!

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, leden van het CPBW en preventieadviseurs

 

SESSIE 2.04 Beheersen van geluidsoverlast op school, in de werkplek en in de turnzaal - deel 2 - LOKAAL 103 Jan Goos

Deze sessie is een vervolg programma op sessie 1.04

 

SESSIE 2.05 Terug naar school na langdurige afwezigheid - reïntegratiebeleid - LOKAAL 201 Frank Adriaensen

Een interactieve sessie waarin ervaringen en theorie elkaar afwisselen. We focussen op ‘welzijn op de werkvloer’ met tips voor de verschillenden actoren (directie, personeel, preventieadviseur, vertrouwenspersoon, collega's ...) 

Het reïntegratietraject en -beleid krijgt hierin een plaats. 

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen, leden van het CPBW en vertrouwenspersonen

 

SESSIE 2.06 Crisiscommunicatie - oefening - deel 2 - LOKAAL 202 Luc Claessens
Chris Chantrain

Deze sessie is het vervolg van 1.06 (ronde 1)

 

SESSIE 2.07 Wat is er anders in het nieuwe AREI? - LOKAAL FLEX 3.1 Bert Segers

Het AREI heeft enkele wijzigingen ondergaan. Het is ook een hele boterham om de regelgeving door te nemen. In deze sessie wordt toegelicht wat de preventieadviseur zeker moet weten en opvolgen over deze aanpassingen in de wetgeving.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 2.08 Medicatiebeleid op de school en op het internaat - AULA 003 (VOLZET) Stefaan Dejonghe

Kinderen worden op school al eens ziek, voelen zich niet goed, moeten bij terugkeer uit ziekte nog medicijnen nemen tijdens de schooldag of moeten voor lange tijd op school medicatie krijgen toegediend of een behandeling volgen.
Wat kan en mag je dan als school doen? Wie dient de medicatie toe? Wat is onze verantwoordelijkheid en waar stopt ze? Hoe organiseren we dit om ook juridisch in orde te zijn?

Heb je zelf nog andere vragen breng die dan zeker mee naar de sessie.

Doelgroep

Hoofden van interne diensten/gemeenschappelijke diensten, lokale preventieadviseurs, leden van het CPBW en directeurs

 

SESSIE 2.09 Demystificatie branddetectiesysteem: technologie en voorschriften (herhaling 1.09) - LOKAAL 101 Bart Vanbever

Branddetectiesystemen: redden ze levens? Hoe past branddetectie in de brandveiligheid als geheel? Welke branddetectiesystemen zijn geschikt voor scholen? Wat zeggen de wetgeving en de normen hierover?

Voorkennis is niet vereist. Het doel is immers om dit thema op een praktische en toegankelijke manier te verduidelijken.

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, leden van het CPBW, bouwadviseurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 2.10 Supervisie van de preventieadviseur - AULA 001.A Jurgen Reynders
Sylvian Claeskens

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke deelnemers met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of om het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep

Directeurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 2.11 De werking van de externe dienst en de samenwerking met de interne dienst (herhaling 1.11) - AULA 002 Helena Weyns

De werking van de externe dienst en de samenwerking met de interne dienst wordt toegelicht. Wat zijn die preventie-eenheden en wat kunnen we ermee?
Daarnaast ook een toelichting over het KB van 14 augustus 2021 waar enkele wijzigingen van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft, zijn doorgevoerd.

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseur coördinators, technisch adviseurs, ondersteunend personeel, leden van het CPBW  en preventieadviseurs

 

Terug naar overzicht van workshops