(i)STEM, what else? iSTEM-methodologie en uitgewerkte projecten - OUDE versie - Ronde 2 (13:15 - 14:30)

Keuze Lesgever
2.01 - Passief Huis Jolien De Meester
Gerda Somers

In deze workshop nemen we het geïntegreerde lessenpakket ‘Passiefhuis’, dat binnen STEM@school ontwikkeld werd voor de 2de / 3de graad, onder de loep. We delen onze ervaringen bij het ontwerpen van dit lessenpakket en het implementeren ervan bij leerlingen in het 4de jaar. We bekijken samen de projectfiche van dit lessenpakket en gaan met jou in gesprek over hoe je dit in de klas kan implementeren: welke eindtermen je vanuit jouw STEM-vakgebied zou kunnen koppelen aan dit lessenpakket, welke leerkansen dit pakket biedt voor je leerlingen en met welke uitdagingen je rekening moet houden.

Als industrieel ingenieur elektromechanica en leraar, voltooide Jolien De Meester een doctoraat binnen STEM@school bij Prof. dr. ir. Wim Dehaene, op basis waarvan ze het online platform ‘COOL voor iSTEM’ ontwikkelde ter ondersteuning van het ontwerp van iSTEM-leermateriaal. Als postdoc onderzoeker verzorgt ze nu de vakken Didactiek en Stage iSTEM in de vernieuwde lerarenopleiding aan de KU Leuven.

Als licentiaat wiskunde met aggregaat gaf Gerda Somers meer dan 40 jaar les in het secundair onderwijs in het Heilig Hartinstituut Heverlee. Vanuit haar enthousiasme voor wiskunde en wetenschappen had ze een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de Junior College STEM-module over de wiskunde achter Google, wiskundehandboeken Delta Nova, verschillende projecten voor STEM@school en lokale en internationale samenwerkingen die daarop volgden.

Doelgroep:

Leerkrachten die één of meerdere vakken binnen één of meerdere van de STEM-disciplines geven in de 2de of 3de graad, STEM-coördinatoren


2.02 - Groen, groener, groenst - drie STEM-projecten rond duurzamer eten (basisopties STEM-x) Gert Beenaerts
Els Knaepen

Je bent leerkracht STEM en op zoek naar een concreet uitgewerkt project? Je bent geïnteresseerd in de specifieke iSTEM-didactiek vertrekkend vanuit enkele basisprincipes zoals integratie en relevantie waarbij leerlingen onderzoekend en ontwerpend aan de slag gaan? Dan is deze workshop zeker iets voor jou.

In deze sessie maak je kennis met het iSTEM-project ‘Groen, groener, groenst’, een iSTEM-project waarin de leerlingen vanuit duurzaamheid een hydroponisch systeem ontwerpen en bouwen. Een leerkracht getuigt hoe hij met dit iSTEM-lesmateriaal aan de slag is gegaan in zijn klas. 

Els Knaepen is lector fysica en coördinator STEM op PXL-Education. Zij is eveneens sinds de opstart van de cel iSTEM Inkleuren één van de coaches van de cel. 

Gert Beenaerts was tussen 2001 en 2019 leraar Techniek (STEM) in het Technisch Heilig Hart-Instituut Tessenderlo en is sinds 2018 praktijklector Techniek (STEM) op PXL Education. Hij is eveneens sinds de opstart van de cel iSTEM Inkleuren één van de coaches van de cel.

Wesly Raymaekers is leerkracht techniek/STEM in de 1ste graad en ICT-coördinator in Campus MAX te Tessenderlo.

Doelgroep:

Leerkachten STEM van de 1ste graad van het secundair onderwijs. Dit project is ontwikkeld voor de basisopties STEM.


2.03 - SOS Klimaat! Katrien Vyvey
Renaat Frans

De module 'SOS Klimaat!' vertrekt van wat de leerlingen weten over klimaatverandering en welke vragen zij zich daarbij stellen. Via een woordweb worden hun kennis en vragen onderverdeeld in oorzaken en gevolgen. Er wordt ook kort stilgestaan bij “klimaatontkenners”. Daarna gaan de leerlingen dieper in op zowel de oorzaken als de gevolgen van de klimaatopwarming. Ze onderzoeken en experimenteren hierbij volgens de wetenschappelijke methode, met een focus op het stellen van onderzoeksvragen. Stap voor stap leren zij zo om bij zowel oorzaken als gevolgen goede onderzoeksvragen en argumenten te formuleren.

In deze sessie maak je kennis met de module en worden de basisexperimenten van de module gedemonstreerd.

Frans Renaat is vakdidacticus fysica en lerarenopleider aan hogeschool UCLL te Diepenbeek. Hij is mede-oprichter van de onderzoeksgroep Art of Teaching.

Katrien Vyvey behaalde een doctoraat in de fysica aan de KULeuven. Ze was 10 jaar docent aan de lerarenopleiding van Thomas More. Ze werkt nu als vakdidactisch onderzoeker fysica en STEM aan de UCLL hogeschool campus Diepenbeek. 

Jeroen Op den Kelder is medewerker van de vakdidactische onderzoeksgroep Art of Teaching van de lerarenopleiding van hogeschool UCLL te Diepenbeek.

Doelgroep:

Leerkrachten van de 1ste graad STEM-wetenschappen


2.04 - Internet of Things (IoT), slimme school 2.0 Stijn Ceuppens
Kris Werbrouck

In deze workshop wordt het InnoVET-project “IoT” voorgesteld en worden deelnemers wegwijs gemaakt in het ondersteunend leermateriaal. Alle onderdelen van een IoT-omgeving komen voor in het project:

  • Opmeten van sensordata met Arduino of Raspberry Pi
  • Gebruik van een MQTT-server
  • Visueel weergeven op verschillende cloudplatformen
  • Bewaren van de data in een eigen LAMP server op een Raspberry Pi

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van educatief en opensource materiaal en software. Dit project biedt een grondige achtergrond om met IoT aan de slag te gaan in een geavanceerd STEM-project!

Stijn Ceuppens behaalde zijn bachelor en master fysica aan de Universiteit Antwerpen, alsook zijn diploma specifieke lerarenopleiding. Nadien legde hij zijn doctoraat over geïntegreerd STEM-onderwijs af aan de KU Leuven binnen het STEM@school-project. Hij is nu vanuit de KU Leuven actief als medewerker in de cel iSTEM Inkleuren.

Kris Werbrouck is leerkracht Elektronica, ICT en STEM in VTI-Torhout Scholengroep Sint-Rembert.

Doelgroep:

Leerkrachten, TA en TAC secundair onderwijs, 3de graad, domein STEM, richtingen Technologische Wetenschappen en Engineering, Elektromechanische Technieken, Elektrotechnieken, Elektronicatechnieken, Industriële ICT en Technologische Wetenschappen


2.05 - Agrotopia, of over hoe computationeel denken en STEM samen kunnen gaan bij het kweken van planten! Kristof Van De Keere
Geert Neyrynck

In deze workshop kan je hands-on aan de slag met een mini-agrotopia, een project over hoe computationeel denken en STEM samen kunnen gaan bij het kweken van planten!
Plantjes worden al lang niet meer enkel in aarde gekweekt. De onderzoeksserre ‘Agrotopia’ in Roeselare is daar een voorbeeld van. Met kunstlicht en hydrocultuur worden planten gekweekt, zonder ook maar 1 korreltje aarde.

Hogeschool Vives en Howest werkten mee aan dit project en het concept werd vertaald in een mini-agrotopia, een lesboekje en 10 voorbereide activiteiten om er zelf met je eigen klas mee aan de slag te gaan. Een Arduino programmeren, licht, elektriciteit, optimaliseren, computationeel denken en onderzoek over planten in één pakket.

Tijdens deze workshop wordt ook ingegaan op de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

Kristof Van De Keere en Geert Neyrynck zijn actief als onderzoekers binnen het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES. Hun onderzoek focust zich op het faciliteren en integreren van STEM-onderwijs in het basisonderwijs en op de overgang naar secundair onderwijs.

Meer info:

Doelgroep:

1ste graad secundair onderwijs (ook directies zijn welkom)


2.06 - Design Thinking als didactiek binnen STEM!? Jan De Lange
Jonas Blomme
Michiel Curvers

Leer jouw leerlingen innoveren via Design Thinking! Deze ontwerpmethode is afkomstig uit de industriële wereld en vertaalt zich ook naar tools die bruikbaar zijn binnen een klascontext. www.designtools.be stimuleert via uitgewerkte opdrachten leerlingen te handelen als creatieve probleemoplossers.

De tools worden verder geconcretiseerd aan de hand van het project “Design your city” waar scholen aan kunnen deelnemen. Verder wordt getoond hoe deze tools zijn vertaald naar een project voor alle basisopties (niet enkel STEM) in de Freinetmiddenschool Gent en het Sint-Lievenscollege Humaniora Gent.

Jan De Lange is docent fysica aan de bachelor voor het secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool Gent. Hij is tevens betrokken bij de cel iSTEM als coach van Teacher Design Teams die STEM-materiaal ontwikkelen.

Jonas Blomme is leerkracht STEM en wetenschappen aan de Freinetmiddenschool Gent. Binnen de basisopties gebruikt hij hierbij de methodiek van design thinking in samenwerking met Joos Van Cauwenberghe (designtools.be) en de Arteveldehogeschool Gent.

Michiel Curvers is leerkracht design thinking en wiskunde aan het Sint-Lievenscollege Humaniora Gent. Binnen de STEM richting gebruikt hij hierbij de methodiek van design thinking in samenwerking met Joos Van Cauwenberghe (designtools.be).

Doelgroep:

Leerkrachten STEM die leerlingen wil laten groeien via de methodiek van design thinking tot creatieve probleemoplossers


2.07 - KIKS - AI op School Natacha Gesquière

Het project ‘KIKS' is een STEM-project voor de 3de graad binnen een context van biologie en klimaatverandering. Je onderzoekt hoe planten zich via hun huidmondjes aanpassen aan de klimaatverandering. Om de huidmondjes te tellen, gebruik je een neuraal netwerk voor beeldherkenning, geprogrammeerd in Python.

Natacha Gesquière is licentiaat wiskunde. Ze stond vele jaren in het onderwijs als leerkracht wiskunde, maar is nu STEM-coach aan de Universiteit Gent en bij Dwengo vzw. Ze ontwikkelt didactisch materiaal voor Dwengo vzw rond STEM, computationeel denken, artificiële intelligentie en programmeren.

Doelgroep:

Leerkrachten wetenschappen, wiskunde, informatica van de derde graad van het secundair onderwijs van richtingen met een sterke basis wiskunde en wetenschappen, directieteams en pedagogisch begeleiders


Terug naar overzicht van workshops