Dag van het Ondersteunend Personeel - UITGESTELD naar 14/06/2022 - Ronde 2 (13:30 - 15:30)

Keuze Lesgever
2.1 Moeilijke leerlingen, moeilijk aan te pakken? Lien Uyttebroek
Inge Verbist

Kinderen en jongeren vertonen niet altijd het gewenste gedrag. Integendeel, ze lijken net het conflict op te zoeken, tot ergernis van leraren en secretariaatsmedewerkers. En toch... het is een natuurlijk leerproces dat elk kind en jongere doorloopt. Deze workshop leert je het moeilijke gedrag van leerlingen begrijpen vanuit de werking van het tienerbrein en geeft je haalbare tips om in conflictsituaties hier leergericht mee om te gaan vanuit de principes van LSCI (Live Space Crisis Intervention).


2.2 Samenwerken in team: zelden eenvoudig! Kathy Douchar

Samenwerken in een team is geen eenvoudige klus en vraagt van iedereen wel wat inspanning en inzicht in jezelf en de ander. In deze interactieve sessie kadert de lesgeefster de concrete input van de deelnemers  met het kernkwadrantenmodel van Ofman. Kleine en grotere pijnpunten, meningsverschillen en conflicten komen aan bod.


2.3 Managen van digitale werkdruk Roeland Van Kerckhove

De digitale versnelling zorgt voor een enorme aanwezigheid van digitale toepassingen op het werk. Het opzet is natuurlijk dat deze toepassingen je werk vereenvoudigen, je ondersteunen en je het werk efficiënter laat verlopen.
In de praktijk zien we regelmatig het omgekeerde gebeuren. Medewerkers lopen tegen volle mailboxen aan, kunnen de informatiestroom niet meer volgen. Er is bovendien geen duidelijkheid meer waar welke informatie kan worden gevonden of via welk kanaal of platform nu gecommuniceerd moet worden.
Meer nog… Waar dit vroeger meestal afgebakend werd tot de werkuren, loopt dit nu 24/7 door, weekends incluis. De digitale versnelling haalt ons in tot in de huiskamer.

In deze sessie krijg je een aantal tips en tricks die je helpen omgaan met de digitale werkdruk en je kunnen helpen om weer balans te vinden. Dit programma is een kennismaking met het potentieel van een gebalanceerde zelforganisatie.


2.4 Bewegen op het werk Nicolas Vergauwen

Je hoort het overal: voor je gezondheid is het belangrijk om veel en regelmatig te bewegen. Maar hoe doe je dat wanneer je vooral 'zittend' werkt? Tijdens deze workshop krijg je haalbare ideeën aangereikt om tijdens de werkweek hier voldoende aandacht aan te besteden. En... bewegen geeft energie!


2.5 Communicatie met ouders: de secretariaatsmedewerker op de eerste rij Maurits Wysmans

Ondanks het feit dat ouders en onderwijsmedewerkers het allerbeste wensen voor de kinderen/jongeren en beide partijen profijt halen uit een constructief gesprek, raakt men soms niet verder dan goede bedoelingen. Soms heeft dat te maken met praktische beslommeringen. Vaker heeft het te maken met knelpunten in de communicatie zelf: de gesprekspartners herkennen mekaars boodschap niet, houden er verschillende interpretaties op na of men raakt niet akkoord over de voorgestelde aanpak. Zo vinden ouders het belangrijk dat onderwijsmedewerkers proberen om hen echt te begrijpen en daarbij oog hebben voor de soms zeer specifieke omstandigheden in het gezin. De onderwijsmedewerkers willen anderzijds hun zorg zo oprecht mogelijk meedelen en hopen op een loyale ondersteuning door de ouders. Het feit dat deze gesprekken vaak telefonisch verlopen maakt het voor alle partijen nog wat complexer.

In deze workshop krijg je concrete tips en tricks om tot een constructief gesprek te komen met ouders waarbij je zelf de boodschap kan overbrengen en de ouders zich gehoord voelen.


2.6 Stressbehendigheid in teamwerk: stress opnemen en loslaten Hendrik Gaublomme

Stress hoort bij je leven, net als angst, vreugde... Een leven zonder stress, je wenst het niemand toe 😊.
Dus tijd om stressbehendig te worden door stress te leren opnemen, verwerken én loslaten. In deze workshop verwerf je inzichten en ontvang je tips. Niet jouw team bezorgt je stress, wel je eigen verwachting, normen, hoe je de wereld rond jou wil zien. En daar kan je iets aan veranderen.  Een moeilijke gebeurtenis kan je op vier manieren aanpakken : ontkennen, vluchten, vechten en verliezen. Deze kunnen ook gezien worden als competenties: bokalizeren, delegeren, aanpakken en loslaten. Wie deze competenties verder kan ontwikkelen, mag zich stressbehendig noemen.


Terug naar overzicht van workshops