Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 2 (11:30 - 13:00)

Keuze Lesgever
Sessie 2.1 Schooluitval voorkomen bij jongeren met ASS en/of hoogbegaafdheid (VOLZET) Tania Van Passen

De pandemie van de afgelopen jaren zette dit probleem op scherp, maar schooluitval dreigt sowieso meer bij leerlingen met ASS en/of hoogbegaafdheid. Dit is te wijten aan de specifieke uitdagingen waarmee deze leerlingen te kampen krijgen. In deze sessie krijg je zicht op die uitdagingen en worden handvaten aangereikt om hen te ondersteunen en zo schooluitval te voorkomen.

Tania Van Passen werkte meer dan 20 jaar als leraar en leerlingenbegeleider. Ondertussen geeft ze les in de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen, is ze pedagogisch begeleider leren leren en heeft ze een eigen coachingbedrijf voor jongeren met leer- en motivatieproblemen.


Sessie 2.2 Stilstaan bij zorg op school: Reflectiekaarten om leer- en leefzorg te verbeteren (VOLZET) Wendy Eerdekens

Onderwijs speelt een centrale rol bij leerlingen met zorgnoden. Deze jongeren vinden in samenspel met ouders, leerkrachten, leerlingenbegeleiders en CLB hun weg naar welzijn en hulpverlening. In deze onderlinge samenwerking kunnen echter spanningen optreden. In deze sessie maak je kennis met een reflectietool die je doet stilstaan bij je eigen handelen en de samenwerking met verschillende actoren. Het stimuleert je om de eigen praktijk te evalueren en vorm te geven. Dit alles zowel op casusniveau als op beleidsniveau.

Wendy Eerdekens is docent aan de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk. Zij werkte voorheen als psychotherapeute en voert onderzoek in het domein van jeugdhulp, jeugdwerk en onderwijs. Kinderrechten en participatief werken met jongeren en gezinnen komen hierbij telkens aan bod.


Sessie 2.3 Arbeidsrijpheid en -bereidheid: hoe eenvoudig en valide screenen? Jetje De Groof

In deze sessie nemen we je mee in het screenen van de arbeidsrijpheid en -bereidheid binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit en het duaal leren. We geven je inkijk in het onderzoek dat onder andere tot het instrument ‘Klaar voor Duaal’ leidde. Vervolgens kom je te weten hoe je tools kunt inzetten om tot een valide, betrouwbare en transparante screening van arbeidsrijpheid en -bereidheid te komen.

Jetje De Groof is procesbegeleider bij Schoolmakers, waar ze mee haar schouders zet onder leer- en veranderprocessen in het onderwijs. Als onderzoeker bij de vakgroep Edubron van de Universiteit Antwerpen, was ze tussen 2011-2018 betrokken bij de ontwikkeling van de screeningstool ‘Klaar voor Duaal’.


Sessie 2.4 Digitale balans: hoe beleid maken van een evenwichtig schoolgerelateerd mediagebruik Tom Vandries

Een ontwerpakkoord van de Vlaamse overheid stelt dat scholen vanaf volgend schooljaar een afsprakenkader voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen op en in functie van school moeten opstellen. In deze sessie krijg je handvaten hoe je met je team beleid kan maken van het bewaren van de digitale balans bij jou op school.

Tom Vandries is pedagoog en gepassioneerd door het kruispunt van opvoeding en technologie. Hij wisselt hierover graag ideeën uit met ouders, leerkrachten en professionals. Hij is o.a. actief als lesgever en onderzoeker op de hogeschool UC Leuven-Limburg.


Sessie 2.5 Van M-decreet naar leersteundecreet: maak je school klaar voor volgend schooljaar (herhaling) Liesbet Sourbron

Het nieuwe Leersteundecreet start in september 2023. In deze sessie maak je kennis met de krachtlijnen van het nieuwe decreet. Je ontdekt welke accentverschuivingen er zullen zijn ten aanzien van het M-decreet. Je krijgt tips en tools om je met je schoolteam optimaal voor te bereiden op de doelstellingen die het Leersteundecreet naar voren schuift.

Liesbet Sourbron is klinisch psychologe en HERGO-moderator. Zij werkte 19 jaar in een secundaire school als leerlingenbegeleider, waarvan de laatste vijf jaar als zorgcoördinator. Zij is tevens lesgever binnen de educatieve master bij het vak leerlingenbegeleiding aan de Universiteit Antwerpen en freelance nascholer over thema’s als pesten, herstelgericht werken en verbindende communicatie.


Sessie 2.6 Emoties en (on)verbondenheid: hoe een thuisgevoel op school de schoolse prestaties kan verhogen (herhaling) Imke Brummer

In deze sessie ontdek je waarom het voor jongeren van belang is dat zij zich thuis voelen binnen en buiten de school en op welke manier deze ‘belonging’ samenhangt met onder andere welbevinden en schoolse prestaties. Wanneer geven jongeren aan zich thuis te voelen op school en welke factoren zijn daarin bepalend? Hoe kan aandacht voor emoties samenhangen met gevoelens van verbondenheid op school? Inzichten uit deze activerende presentatie kunnen worden meegenomen door alle onderwijsprofessionals die graag willen werken aan een school waarin iedereen zich thuis voelt.

Imke Brummer is doctoraatsstudent aan de Universiteit Antwerpen en richt zich in haar onderzoek op burgerschap en belonging van jongeren in het secundair onderwijs. Ze kijkt daarbij naar verschillende situaties waarin jongeren aangeven zich thuis te voelen binnen en buiten de school.


Sessie 2.7 Deadline in zicht? Ik doe dat morgen wel! Hoe omgaan met uitstelgedrag? (herhaling) Birgit Lourdon

Het is een bron van frustratie voor menig leerkracht: de excuses die leerlingen geven voor het niet halen van een deadline. Maar waar komt dit uitstelgedrag nu juist vandaan en hoe ga je ermee om? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen groeien in het zelfstandig plannen? In deze sessie wordt het uitstelgedrag van pubers en adolescenten gekaderd in functie van het ontwikkelende tienerbrein. Daarnaast leer je hoe je leerlingen kan begeleiden van kullen en nullen naar het vervullen!

Birgit Lourdon is studiecoach bij CVO Vitant campus Maalboot.


Terug naar overzicht van workshops