Taaldag 2023 - Ronde 2 (10:40 - 12:10)

Keuze Lesgever
sessie 2.1 Rijke teksten voor alle leerlingen (VOLZET) Ulrike Burki

In het voorjaar van 2022 lanceerde de Taalunie haar website rijketeksten.org. Op die website staat een nog groeiende verzameling rijke teksten om te gebruiken in het onderwijs. Het gaat om een variatie aan tekstsoorten, van verhalende tot informatieve teksten uit diverse bronnen, voor leerlingen van 6 tot 18 jaar. De teksten zijn geordend volgens brede en uiteenlopende thema’s als ‘groei’, ‘toekomst’ en 'vluchten’. In deze sessie leer je hoe je rijke teksten kan herkennen en waarom het belangrijk is om ermee te werken in de klas, ook bij leerlingen voor wie lezen moeilijk gaat.

Ulrike Burki is beleidsmedewerker bij de Taalunie.


sessie 2.2 'Let's talk about Art' in de taalles Janique Vanderstocken

Art Talk is een van de vele methodieken uit de Comprehensible Input Approach. Het is een variant op Picture Talk, waarbij je een afbeelding beschrijft en er vragen over stelt (cirkeltechniek). De afbeelding is in het geval van Art Talk een kunstwerk.

Janique Vanderstocken geeft sinds 1985 (Alfa) NT2 aan anderstalige volwassenen. Alles wat taalonderwijs betreft, boeit haar mateloos. Sinds een paar jaar gebruikt ze vooral CI-methodieken in haar lessen. Ze gelooft heel sterk in deze aanpak: zowel sterke als zwakke taalleerders zijn ermee gebaat. Vanuit haar expertise presenteert Janique de CI-didactiek ook op internationale taalconferenties.


sessie 2.3 "Moi néerlandophone, toi francophone! Bienvenue dans le monde de la communication interculturelle..." Yann Morard

J’ai appris le français à l’école et quand je me retrouve devant un vrai francophone, je bloque, je panique!.D’un côté, la salle de classe, de l’autre, le terrain. D’un côté, une matière scolaire, de l’autre, une langue bien vivante. D’un côté un français, statique, dosé, scientifique, de l’autre un français, dynamique, authentique, varié. Les élèves apprennent le français pour pouvoir fonctionner sur le terrain, dans de vraies situations, face à de vrais francophones – et non pas pour communiquer avec leurs camarades de classe dans un lieu clos. Qu’est-ce qui se passe dans une salle de classe et qui peut bloquer sur le terrain ? Qu’est-ce qui se passe sur le terrain et qui est difficile à saisir dans une salle de classe ? Bref, comment aider nos élèves à mieux affronter le terrain ? La communication interculturelle peut nous aider à mieux nous préparer à la réalité du terrain. Réflexions sur ce qu’est parler une langue étrangère sur le terrain, sur ce qu’est vivre dans l’à-peu-près, sur ce qu’est être comme un poisson hors de l’eau, sur la communication, sur la culture, sur l’identité, sur les relations asymétriques… Quelques activités seront également proposées pour aborder ce domaine en classe.

Yann Morard est professeur de français dans les deuxième et troisième degrés (ASO et BSO). Il est aussi assistant à l’université d’Anvers. Français d’origine, il habite depuis plus de 15 ans en Flandre : il vit au quotidien en néerlandais ce que ses élèves vivent en français dans la salle de classe.


sessie 2.4 Woordentoets Engels - een tool om woordenschatkennis van leerlingen te meten Vanessa De Wilde

In deze sessie gaan we aan de slag met Woordentoets Engels. Deze receptieve woordenschattest werd ontwikkeld om de woordenschatkennis Engels van leerlingen in het secundair onderwijs in kaart te brengen. De toets kan worden gebruikt in alle leerjaren en alle richtingen. Je kan deze test gebruiken om de voorkennis van je leerlingen te meten bij de start van het schooljaar of om de vooruitgang te meten over verschillende leerjaren heen. In deze sessie tonen we hoe de test werd ontwikkeld en hoe de test kan worden gebruikt.

Vanessa De Wilde is lerarenopleider en onderzoeker aan de Universiteit Gent. Haar interesses zijn vreemdetaalverwerving en -didactiek. Ze doet onderzoek naar hoe kinderen en jongeren vreemde talen leren binnen en buiten de klas en ontwikkelde enkele tools die kunnen worden gebruikt met deze leerders.

Graag een koptelefoon of oortjes en een laptop, tablet of smartphone meebrengen.


sessie 2.5 Gamification in het vreemdetalenonderwijs Liesbeth Van Vossel
Sientje Maes

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van gamification in het vreemdetalenonderwijs. Na een korte inleiding ervaar je zelf hoe spelelementen de motivatie om de vreemde taal te leren vergroten. We bespreken concrete en haalbare scenario’s die je eenvoudig in je lespraktijk kan implementeren, op verschillende taalniveaus en voor zowel vaardigheidstraining als het inoefenen van woordenschat en grammatica.

Sientje Maes werkt als docent in de Educatieve Master aan de KU Leuven en begeleidt zowel stages als vakdidactische seminaries voor Duits en Nederlands Niet-Thuistaal.
Liesbeth Van Vossel is als docent Duits verbonden aan de Faculteit Letteren en het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven. Ze hebben allebei een hart voor levendig taalonderwijs en een interesse in vernieuwende en motiverende onderwijsmethoden.


sessie 2.6 Swap-swap: taaluitwisseling met Franstalige scholen Klaartje Vandersypen

Een taaluitwisseling is een prachtige manier om de taalvaardigheid van je leerlingen te verbeteren en hun blik op de wereld te verruimen. Het is voor hen bovendien een erg bijzondere ervaring die ze jarenlang meedragen. Maar hoe begin je eraan? In samenwerking met de Taalunie en het Prins Filipfonds zette Swap-Swap een zoekertjesplatform en een checklist voor uitwisselingen online. In deze sessie gidsen we je door de verschillende stappen die je zet bij het organiseren van een taaluitwisseling.

Klaartje Vandersypen is de oprichter van Swap-Swap, een platform voor taaluitwisselingen tussen kinderen en jongeren uit Nederlandstalige en Franstalige gezinnen. Swap-Swap is partner van de Gezinsbond en la Ligue des familles. Naast het platform voor gezinnen, biedt Swap-Swap ook een zoekertjestool en een checklist aan voor scholen die een uitwisseling willen organiseren in schoolverband. Klaartje organiseert verder lessenreeksen en zomerkampjes “Spelend Frans Leren”, samen met collega Caroline Block. Daarnaast is ze actief als bestuurder in een lagere school en verschillende andere social profit organisaties.


Terug naar overzicht van workshops