Dag van het geschiedenisonderwijs 2023: Van interculturele contacten tot multiperspectiviteit - Ronde 2 (13:15 - 14:30)

Keuze Lesgever
Sessie 2.1 De perceptie van de 'Ander' in premoderne Islamwereld Malika Dekkiche

We onderzoeken hoe de islamitische wereld de Latijns-christelijke wereld zag en ermee omging in de premoderne tijd. Een deel van deze constructie heeft tot vandaag de dag nog steeds een enorme impact, terwijl ze zelden in de context wordt geplaatst. Je krijgt verschillende soorten bronnen aangereikt die inzicht geven in hoe het beeld van de 'Ander' tot stand is gekomen. Het doel van deze sessie zal dus ook zijn om diversiteit en nuance aan te brengen in dit discours over de 'ander'.

Malika Dekkiche is hoofddocent geschiedenis van de Islamwereld en het Middellandse Zeegebied in de Middeleeuwen. Haar onderzoek gaat over de diplomatieke geschiedenis tussen moslim en niet-moslim machten in de late middeleeuwen.


Sessie 2.2 Een caleidoscopische kijk op interculturele contacten Herman Sterckx

De middeleeuwse internationale handelsroutes, de ontmoeting tussen Europeanen en inheemse Amerikaanse volken in de vroegmoderne tijd en het Congo-dorp op de expo ’58: het zijn krachtige voorbeelden van interculturele contacten die door actoren en tijdgenoten echter op héél uiteenlopende wijze verbeeld werden. Hoe bereik je bij leerlingen het inzicht dat historische beeldvorming van deze contacten bepaald wordt door verschillende perspectieven? In deze workshop worden je een aantal uitgewerkte voorbeelden voorgesteld en ga je ga zelf aan de slag met historische bronnen.

Herman Sterckx is leraar geschiedenis aan Sint Maria Geel en praktijklector vakdidactiek geschiedenis aan de KULeuven. Ook is hij lid van de ontwikkelcommissie eindtermen Historisch Bewustzijn.


Sessie 2.3 Parallel Histories, a new way of teaching conflict. Focus: Israƫl-Palestina Stefanie Van Brussel

Wees niet bang van concurrerende verhalen! Zoek ze op, leg ze naast elkaar en daag je leerlingen uit om zich hierin onder te dompelen. Parallel Histories is een activerende werkvorm waarbij je leerlingen aan de hand van grondige historische kritiek op authentieke bronnen ondervinden wat historische narratieven zijn en hoe ze ontstaan. Ze analyseren, argumenteren, luisteren, communiceren en debatteren over actuele hete hangijzers zoals Israël-Palestina (ENG/FR/NL), De Algerijnse kwestie (FR), De ‘troubles’ in Ierland (ENG), de Union met Schotland (ENG).

Stefanie Van Brussel is een gepassioneerde leerkracht geschiedenis/aardrijkskunde in GO! K. Atheneum Antwerpen en verbonden aan Parallel Histories. Ze blijft geboeid en getriggerd door de hete hangijzers van onze tijd en hoe daarmee op een creatieve doch verantwoorde manier aan de slag te gaan in de klas


Terug naar overzicht van workshops