Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2023 - Ronde 2 (10:45 - 12:05)

Keuze Lesgever
Sessie 2.1 Inclusief taalgebruik: genderbewust communiceren op school

Wie regelmatig met leerlingen in contact komt, herkent waarschijnlijk de huidige ‘woke’-generatie die je wijst op je taalgebruik of ‘foute’ aansprekingen. Hoe ga je daarmee om? Zijn er dan woorden die we niet meer mogen gebruiken? Hoe hou je rekening met al die gevoeligheden? En hoe kan je stevig in je schoenen staan wanneer een leerling je op een stereotype uitspraak wijst? Na een algemene inleiding over inclusief communiceren, gaan we aan de hand van voorbeelden dieper in op genderneutraal taalgebruik, correcte woorden en stereotypering.

Claire Van Trimpont werkte 14 jaar lang als communicatiespecialist in de social profit sector. Na aanvullende studies uit de master Gender en Diversiteit, combineert ze die ervaring en kennis als coach in inclusieve communicatie. Ze geeft zowel vormingen, lezingen als coachingstrajecten rond diversiteit en inclusie.


Sessie 2.2 Pubers en Privacy: hoe jongeren zich veilig kunnen wagen op het web

Het aantal didactische online tools kent een explosieve groei en het onderwijs wordt steeds digitaler. Dat brengt ongekende mogelijkheden met zich mee. Toch is het niet allemaal goed nieuws en moeten we onze leerlingen wapenen tegen de mogelijke online gevaren rond privacy en cybercriminaliteit. Leer in deze workshop meer over de risico’s die pubers online lopen en op welke manier je deze ‘digital natives’ kan ondersteunen.

Jan Embrechts is afgestudeerd als leraar Nederlands, Engels en informatica en als master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Hij heeft 16 jaar onderwijservaring en is vooral geboeid door digitale tools die de leerprocessen kunnen ondersteunen. Daarnaast publiceert hij op zijn website ‘begrepen.be’ gratis lesvideo’s over verschillende onderwerpen.


Sessie 2.3 Pedagogische mismatch en de straatcultuur

Verschillende tegenculturen dagen onze dominante cultuur uit. Voornamelijk jongeren worden aangetrokken tot deze ideeën, met de nodige maatschappelijke gevolgen. In deze sessie komen de verschillen tussen thuis-, straat- en schoolcultuur naar boven. Het doel van deze sessie is om jongeren beter te begrijpen en om inzicht te krijgen in hoe je als onderwijsprofessional met jongeren in interactie kan gaan.

Youcef Naimi studeerde arabistiek en islamologie. Hij werkte de voorbije jaren met heel wat Mechelse jongeren en creëerde onder andere veilige dialoogruimtes. Daarnaast is hij betrokken bij het ORPHEUS-project, waarbij professionals die met jongeren werken de tools en kennis krijgen om die jongeren te helpen weerbaar te maken tegen gewelddadige extremistische narratieven.


Sessie 2.4 Kansarmoede: van probleemgerichte naar positieve kijk

Kansarmoede blijft een probleem op secundaire scholen. Toch is een enge negatieve bril op kansarme leerlingen niet de oplossing voor de problematiek. Deze vorming geeft je handvaten om, samen met de ouders, een positief verhaal te schrijven met de leerlingen op jouw school. Je leert hoe je kansarme leerlingen een rijke schoolcarrière kan bieden.


Sessie 2.5 Levend verlies: rouw zonder overlijden (VOLZET)

Niet enkel een overlijden kan tot rouwen leiden. Ook andere soorten van verlies, zoals het verlies van een relatie, verlies van gezondheid, verlies van perspectief, verlies van een thuis … kunnen zeer ingrijpend zijn. Deze sessie gaat in op de eventuele verschillen in aanpak tussen levend verlies en ‘traditionele’ rouw. Je leert leerlingen ondersteunen bij het doorvoelen van een verlieservaring en komt te weten welke aandacht en zorg nodig is bij levend verlies.

Dagmar Sels is klinisch orthopedagoge en cliëntgericht therapeute. Ze bouwde ervaring op binnen de jeugdhulp. Binnen de groepspraktijk Verbinding in Verlies doet ze voornamelijk individuele therapie rond verlies in de brede zin van het woord.


Sessie 2.6 Door de pijn heen: automutilatie bij jongeren (VOLZET)

Jongeren die met sterke gevoelens kampen, grijpen soms naar zelfverwonding om toch een beetje controle te krijgen over hun leven en om hun emoties even te overstemmen. Dit destructieve gedrag leidt echter tot een vicieuze cirkel van spijt en stress en verhoogt de kans op depressies. In deze sessie krijg je inzicht in wat automutilatie is, waarom jongeren aan zelfverwonding doen, hoe je dit gedrag kan signaleren en wat je kan doen om deze jongeren beter te begeleiden.

Bram Van Rensbergen is psychotherapeut en lesgever aan het postgraduaat oplossingsgerichte psychotherapie aan het Korzyski instituut.


Sessie 2.7 Emotionele intelligentie bij jongeren als hefboom voor veerkracht (herhaling) (VOLZET)

Intelligentie wordt te vaak vernauwd naar het puur cognitieve. Hoewel heel belangrijk, om gelukkig en succesvol in het leven te staan, hebben jongeren meer nodig dan dat alleen. Omgaan met emoties, empathisch communiceren, optimistisch ingesteld zijn … emotioneel intelligente jongeren beschikken over heel wat life skills die hen helpen om vlot de uitdagingen te trotseren die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. Leer hoe jij jouw leerlingen kan stimuleren in hun emotionele intelligentie om veerkrachtiger in het leven te staan.

Elke Keersmaekers geeft les in het Sint-Pietersinstituut te Turnhout. Ze richtte op haar school emotionele intelligentie in als vak en linkt als classica filosofische wijsheden uit de klassieke oudheid aan hedendaagse life skills. Daarnaast is ze ook spreker, coach en auteur van het boek ‘Emotionele intelligentie voor jongeren’.

 


Sessie 2.8 Romantiek op het spectrum: hoe verliefde jongeren met ASS begeleiden

De liefde is ingewikkeld, of je nu ASS hebt of niet. Toch maakt autisme het soms extra moeilijk voor jongeren om met hun gevoelens om te gaan. Deze sessie geeft je via enkele theoretische kaders een nieuwe kijk op het probleem en zorgt ervoor dat je naar je school terugkeert en je jongeren met ASS beter kan begeleiden wanneer ze worstelen met hun romantische gevoelens.

Delphine Callewaert is orthopedagoge en is onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ASS in haar praktijk. Deze expertise deelt ze frequent in vormingen voor diverse doelgroepen.


Terug naar overzicht van workshops