Inspiratiedag 'Gluren bij de buren': Onderwijsinnovatie in de praktijk - Ronde 2 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
2.01 Het digitale verhaal van De Wereldreiziger Jef Groffen

De Wereldreiziger is een basisschool in hartje Antwerpen. Elke leerling is er welkom en het team heeft enkele straffe weloverwogen beleidskeuzes gemaakt. Het gevolg van die keuzes in combinatie met de context van de school maakt echter dat de uitdagingen op de klasvloer gigantisch zijn. Tijdens deze sessie krijg je eerst meer inzicht in die uitdaging, vervolgens worden vijf digitale tools voorgesteld die in de Wereldreiziger aantoonbaar leerwinst opleveren. Vijf uitdagingen worden tegenover vijf tools gezet. De tools zijn gratis en niet moeilijk te implementeren. Er wordt afgesloten met kort te kaderen wat de rol van beslissingsmakers is om dit soort tools te integreren en de leerkracht op die manier te helpen bij zijn steeds complexer wordende opdracht.

Jef Groffen is 20 jaar onderwijzer, waarvan de laatste vijf jaar directeur. Hij staat aan het roer van een zeer gedreven team en zet doortastend in op een professionaliserend en waarderend personeelsbeleid. Hij steunt hierbij op onderzoek en past dit toe in de praktijk.

Doelgroep: in eerste instantie is de sessie op beleidsmakers gericht, maar dat kan je erg breed interpreteren. Ook een leerkracht die met impact digitaal aan de slag wil, kan heel wat inspiratie opdoen. Directeurs, beleidsteams, zorgcoördinatoren, schoolbesturen en dus ook (ICT-)leerkrachten zijn allen welkom.


2.02 Ouderbetrokkenheid vergroten door een warm onthaal in de kleuterklas Halinka Lannoo
Sven De Schutter

In de kleuterklassen van Freinetschool De Vlieger (classe unique - één kleutergroep) mogen ouders 's ochtends het warm onthaal mee beleven. Er is veel tijd en kans om hun kind te laten landen. In de eerste werktijd zijn de hoeken open en ouders kunnen mee spelen. Op deze manier is de ouderbetrokkenheid bij de klaswerking hoog en leert het kind vlot afscheid nemen. Ouders ervaren een lage drempel. Er is ruimte voor verbinding, ontmoeting en participatie. Dit warme en open onthaal kadert in een vanzelfsprekende schoolcultuur waarbij men ouders toelaat en en betrekt.

Sven De Schutter is directeur en Halinka Lannoo is kleuterleerkracht in Freinetschool De Vlieger.

Doelgroep: (zorg)leerkrachten, directies en beleidsvoerders uit het kleuteronderwijs. Ook leerkrachten en beleidsmedewerkers uit het lager onderwijs zijn welkom.


2.03 Implementeren van 21ste-eeuwse vaardigheden in de basisschool Cindy Cottenjé

Tijdens deze workshop over het implementeren van 21ste-eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs leer je hoe je jouw leerlingen kunt voorbereiden op de toekomst. Je krijgt inzicht in de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossing, communicatie, samenwerking, creativiteit en digitale geletterdheid. We bespreken concrete en praktische strategieën waarmee je deze vaardigheden effectief kunt integreren in je bestaande curriculum. Daarnaast krijg je voorbeelden van boeiende activiteiten en projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van deze vaardigheden bij jouw leerlingen.

Cindy Cottenjé is directeur van Innovatieve basisschool De STEMpel Brugge. Zij maakte van haar traditionele school een innovatieve school door de visie om te gooien en structurele ingrepen te doen in de bestaande infrastructuur. Daarnaast is zij ook Google ambassadeur en media-opleider binnen Scholengroep Impact én Lego Education Teacher Trainer.

Doelgroep: (zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers uit het basisonderwijs.


2.04 Werken met het talentenspel maakt van ieder kind een superheld Wesley Vanbavinckhove

Om kinderen meer succeservaringen te laten beleven, vertrekt men in basisschool De Springplank Brugge vanuit een talentenspel. De school werkt met het thema superhelden en wil zo het ontwikkelen van talent koppelen aan superkrachten die kinderen gedurende hun schoolloopbaan verzamelen. Dit past zeer goed in hun leefwereld en zal hen motiveren op zoek te gaan naar hun superkracht. Ieder kind droomt er wel een beetje van om superheld te worden en die droom wil de school voor de toekomstige generatie waarmaken. Een superheld hoeft niet altijd sterk te zijn. Superhelden kunnen ook CREATIEF, EIGENZINNIG, SPORTIEF, MILIEUBEWUST, INTELLIGENT... zijn.

In deze workshop kom je te weten hoe je het talentenspel kan inzetten in de klas, van de jongste kleuterklas tot het 6de leerjaar. Je leert hoe een talentenspel de rode draad binnen de schoolwerking kan zijn en hoe het tegemoet komt aan de zelfregulerende vaardigheden van ieder kind.

Wesley Vanbavinckhove is directeur van Innovatieve basisschool De Springplank Brugge. Hij maakte van een traditionele school een innovatieve school door de visie om te gooien en structurele ingrepen te doen in de bestaande infrastructuur. Daarnaast is hij gebeten door STE(A)M én Lego Education Teacher Trainer.

Doelgroep: (zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers uit het basisonderwijs.


2.05 Hoe onderzoekend leiderschap inzetten om de leerlingenbegeleiding te optimaliseren? Gerdy Decavel
Tijl Bondue

De laatste decennia verschijnt er veel literatuur over datageletterdheid en het creëren van een onderzoekende cultuur in scholen. Wetenschappelijk onderzoek toont in toenemende mate aan dat het doelgerichte en systematische gebruik van informatie en het creëren van een onderzoekende cultuur een positieve impact hebben op de kwaliteit van de onderwijskundige beslissingen. Toch zijn er weinig handvatten beschikbaar over wat schoolleiders kunnen doen om een onderzoekende cultuur te creëren.
Hoe kunnen we leerlingen optimaal begeleiden in hun onderwijsloopbaan?

In samenwerking met de PBD specialiseerde Basisschool LP Boon zich in de optimale ontwikkeling van alle leerlingen door hen een krachtige leeromgeving aan te bieden, door de leerlingen heel systematisch op te volgen, door actief in te zetten op het verminderen van risicofactoren en door beschermende factoren te versterken.
Vertrekkende vanuit zijn eigen ervaringen, gelezen literatuur en onderzoek vertelt directeur Gerdy Decavel over het bouwen aan een onderzoekende cultuur op zijn school.
Data, datageletterdheid, interne kwaliteitszorg en schoolcultuur zijn onderwerpen die zeer praktijkgericht aan bod komen.

Gerdy Decavel is sedert 2017 directeur van GO! Basisschool LP Boon te Erembodegem. Daarvoor was hij gedurende een jaar directeur van BSBO De Horizon te Aalst. In diezelfde school was hij langere termijn werkzaam als leerkracht en ICT-verantwoordelijke.
Tijl Bondue was achtereenvolgens leerkracht in het buitengewoon en gewoon basisonderwijs en directeur in het buitengewoon secundair en het gewoon basisonderwijs. Hij is sedert een tiental jaar pedagogisch begeleider voor de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.
In een vorig leven waren Gerdy en Tijl als leerkracht in het buitengewoon basisonderwijs collega’s. Zij vonden elkaar terug toen Gerdy directeur werd van de basisschool in Erembodegem en Tijl er een veranderingstraject begeleidde.

Doelgroep: directies, beleidsmedewerkers en (zorg)leerkrachten uit het basisonderwijs.


2.06 Differentiatie op vier sporen Himsha Vanhaecke

In deze workshop maak je kennis met het viersporenbeleid. Je krijgt via een persoonlijk verhaal te horen hoe dit doorheen de jaren werd vormgegeven in de dagelijkse klaspraktijk. Eerst leer je de vier verschillende sporen en het doel ervan kennen aan de hand van een korte theoretische uitleg. Daarna maak je kennis met de werking van het viersporenbeleid aan de hand van concrete voorbeelden en foto’s en kom je te weten hoe je dit kan organiseren. Tenslotte krijg je veel tips en tricks om hier onmiddellijk mee aan de slag te gaan: Hoe kan je hiermee starten? Welke valkuilen kan je tegenkomen? Welke richtinggevers zijn er om aan de slag te gaan? Welke criteria zijn er voor een kwalitatieve aanpak van verschillen in de klas? Hoe kan je dit doortrekken naar evaluatie? Hoe kan deze werking groeien van het eerste tot het zesde leerjaar? Hoe kan je als leerkracht zelf differentiëren binnen deze werking?

Himsha Vanhaecke werkte tot vijf jaar geleden in de Sancta Mariabasisschool te Leuven, voornamelijk als leerkracht van het zesde leerjaar. Momenteel werkt ze als leerkracht van het vijfde leerjaar in basisschool de Krekel in Sint-Amandsberg. Sinds dit schooljaar geeft ze wiskunde en taal (in leergroepen), gecombineerd met de projectklas (kangoeroeklas).

Doelgroep: (zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en beleidsmedewerkers, pedagogische begeleiding uit het lager onderwijs.


Terug naar overzicht van workshops