Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 2 (10:40 - 12:00)

Keuze Lesgever
Sessie 2.1 Een gegronde houding: aandacht voor behoeften van jezelf en je leerlingen (herhaling) Hannes Goffin

Een veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Om dit te bereiken, vertrekken we vanuit een gegronde houding die rekening houdt met de behoeften van jezelf en je leerlingen. In deze sessie word je laagdrempelig meegenomen in een woordloos theatraal spel en word je geconfronteerd met jezelf en gedragen door veiligheid binnen de groep. Zo gaan we samen van zelfregulatie naar coregulatie. Vanuit deze ervaring zetten we vervolgens de stap naar hoe je dit in de praktijk met je leerlingen kan inzetten om een veilige leeromgeving te bereiken.

Hannes Goffin is oprichter van Meewint, begeleider muzisch-agogische kunstprojecten, workshops en navormingen voor scholen, acteur en oprichter Duo Abbraccio, Gentleclown bij Belevingsgerichte Zorg. Voordien was hij actief als leerkracht kinder- en jeugdpsychiatrie.


Sessie 2.2 Preventief werken aan zorg op school: hoe leerkrachten coachen naar inclusief onderwijs (herhaling 1) (VOLZET) Liesbet Sourbron

Als je als collega met een hart voor leerlingen de job van leerlingenbegeleider opneemt, ben je er doorgaans niet op voorbereid dat je ook aan de slag dient te gaan met je collega’s. Als leerlingenbegeleider werk je namelijk zoveel mogelijk volgens een overlegmodel en ben je een spilfiguur in het afstemmen met leerlingen, ouders en leraren/directie. Hoe groter de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn, hoe meer nood er is aan ondersteuning bij leraren. Om je collega-leraren te ondersteunen, neem je best een coachende houding aan die dynamisch, uitdagend en soms confronterend is. In deze sessie krijg je hierbij handvaten vanuit het model van ‘inspirerend coachen’ (Jef Clement).

Liesbet Sourbron is klinisch psychologe en Hergo moderator. Zij werkte 19 jaar in een secundaire school als leerlingenbegeleider, waarvan de laatste vijf jaar als zorgcoördinator. Zij was tevens lesgever binnen de educatieve master bij het vak leerlingenbegeleiding aan de Universiteit Antwerpen en is freelance nascholer over thema’s als inclusie, pesten, herstelgericht werken en verbindende communicatie.


Sessie 2.3 Wat kunnen we leren uit alternatieve leerplekken? – Recharge Mechelen Lisa Welvaarts
Charlotte Fortems

Alternatieve leerplekken worden vaak als magische oplossing gezien wanneer jongeren vastlopen in een schoolcontext. Hoewel deze leerplekken zeer waardevol zijn en voor veel jongeren een voorlopige uitkomst, is de samenwerking met de reguliere school een belangrijke voorwaarde voor succes op lange termijn. Daarnaast kunnen scholen ook heel wat leren uit de werking van alternatieve leerplekken en bepaalde strategieën ook in de eigen context toepassen. We kijken over het muurtje bij ‘Recharge’: een plek voor jongeren uit het secundair onderwijs die de verbinding met zichzelf, de school en/of de maatschappij verloren zijn. Daarnaast gaan we in op het onderzoek dat aan dit project verbonden is en dat handvaten biedt om de samenwerking, maar ook de schoolwerking te optimaliseren om jongeren beter te begeleiden.

Lisa Welvaarts, vormingswerker bij Arktos in verschillende onderwijs en welzijn gerelateerde projecten, waaronder Recharge. Charlotte Fortems is onderzoeker bij de Universiteit Antwerpen.


Sessie 2.4 Een schooleigen GOK-beleid: waar beginnen? Youri Vande Sande

Werken aan gelijke onderwijskansen is belangrijk in elke school om de hindernissen te compenseren die leerlingen in de weg staan hun volle potentieel te benutten. Maar hoe begin je hier aan en hoe zorg je ervoor dat je GOK-beleid is aangepast aan de specifieke context en visie van jouw school? In deze sessie maken we samen de start naar een schooleigen, geïntegreerd GOK-beleid volgens de huidige regelgeving. We kijken hoe we een jaaractieplan kunnen opstellen en dit jaarlijks kunnen monitoren op een manier die weinig administratie vergt.

Youri Vande Sande is pedagogisch adviseur voor het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Hij specialiseert zich voornamelijk in curriculumbouw en leerlingenbegeleiding. Hij begeleidt al jaren scholen in het opstellen, monitoren en evalueren van een GOK-werking.


Sessie 2.5 De impact van autisme op leren leren (herhaling) (VOLZET) Cindy Vanderplas

Tijdens deze sessie krijg je een overzicht van hoe autisme het leVen -en  dus ook het leRen- kan beïnvloeden. Je doet ideeën op, zodat je de aanpak in leren leren kan afstemmen op de talenten, de mogelijkheden en de grenzen van jongeren met autisme.

Cindy Vanderplas was 22 jaar leerkracht secundair onderwijs en is tevens bachelor in de ASS. Ze werkt als leerondersteuner en is daarnaast praktijklector aan de Banaba ASS van de AP Hogeschool. Tevens is ze auticoach bij Sam-auticoaching.


Sessie 2.6 Kernactiviteiten en samenwerkingsafspraken: hoe alles halen uit de samenwerking met je CLB? (herhaling) Cora Linskens

In deze sessie krijg je zicht op de verschillende kernactiviteiten van een CLB volgens het decreet leerlingenbegeleiding. Daarnaast bieden we jou handvaten over hoe je als school en CLB vlot kan samenwerken. Wie heeft wanneer de regie over zorg? Waar liggen kansen om effecten te maximaliseren? Welke andere partners moet of kan je betrekken?  Welk cijfermateriaal kan nuttig zijn om als school en CLB mee aan de slag te gaan om je zorgbeleid verder vorm te geven? 

Cora Linskens is directeur van het GO! CLB Rivierenland.


Sessie 2.7 Talentontwikkeling: KR8/O/NAUTEN Veerle Van den Wyngaert

Jongeren begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent door krachten die er zijn tot ontwikkeling te brengen, is het doel van elk van ons. Leren en groeien gaat zoveel makkelijker als het heel dicht aansluit bij dat wat een leerling werkelijk boeit. De lesmap KR8/O/NAUTEN (gratis beschikbaar voor de eerste graad B-stroom in de provincie Antwerpen) biedt je verschillende mogelijkheden om met je leerlingen talentvol aan de slag te gaan. Hoe en in welk tempo, dat bepaal je als leerkrachtenteam zelf door één van de voorgestelde trajecten te kiezen of door de activiteiten als inspiratiebron te gebruiken voor jullie dagelijkse klaspraktijk. Leer hoe je welbevinden kan gebruiken als hefboom naar het onderwijsleerproces.

Veerle Van den Wyngaert is adviseur flankerend onderwijsbeleid en projectcoördinator van de zomerscholen en HYLAS bij de Provincie Antwerpen. Ze ondersteunt en inspireert lokale besturen en onderwijspartners en heeft een verleden als leerzorgcoach.


Terug naar overzicht van workshops