ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
3.01 Terug samen op pad (wordt ook aangeboden in ronde 1) Paul Van Assche

Er kunnen weleens ergernissen ontstaan tussen collega’s die dagelijks samenwerken met elkaar. Dit is zelfs heel normaal. In bepaalde situaties wordt het echter vervelend wanneer die ergernissen op de werkvloer uitmonden in conflicten. De goede werksfeer en noodzakelijke samenwerking lijden hier onder.

De meeste van de collega’s hebben echter de neiging om een conflict te vermijden. Een conflict gaat dan sluimeren.

Een slechte onderlinge samenwerking en communicatie, maar ook roddel en achterklap, dreigen. Uitbarstingen van emoties op een onverwacht momentzijn zijn dan zelfs nooit ver weg.

Daarom is het voor een succesvol team belangrijk te leren constructief omgaan met conflicten op de werkvloer.

Een snelle en constructieve aanpak is hierbij een noodzaak voor het herstel van relaties.

Lesgever: Paul Van Assche


3.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 4.02) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 4 dus werkwinkel 4.02 aan.

Deel 1
Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk

wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend  zijn.  Niemand  is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


3.03 Welke rol heeft het CPBW in het psychosociaal welzijn? Alex Berghmans

De leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk hebben in het kader van de psychosociale risico’s ook een aantal opdrachten te vervullen.

We bespreken de procedure voor aanstelling of verwijdering uit de functie van de vertrouwenspersonen, de informatieopdracht, het behandelen van de feiten die in de registers zijn opgenomen, mogelijke adviezen die vanuit het comité kunnen gegeven worden, enzoverder.

Ook is er een mogelijkheid dat comitéleden een verzoek kunnen indienen voor het uitvoeren van een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie. De resultaten van de risicoanalyse psychosociale aspecten dienen eveneens op het CPBW gebracht te worden.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor comitéleden (CPBW), directeurs en andere leidinggevenden, preventieadviseur

Lesgever
Alex Berghmans


3.04 Stress en zelfszorg (wordt ook aangeboden in ronde 4) Lynn Pauwels

“Ik heb stress” is veelgehoorde en gedane uitspraak, maar wat moet je daar nu mee?

Hoe kan je iemand helpen om voor zichzelf te zorgen? Hoe kan je zorg dragen voor jezelf?

In deze workshop verduidelijken we het begrip stress en gaan we in op de tips die iedereen wel eens heeft gehoord, maar toch zelf niet toepast.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Lynn Pauwels  (Liantis)


3.05 Ontspanningsoefeningen: breng jezelf tot rust (wordt ook aangeboden in ronde 4) Linda Strybos

Stress is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam tegen externe prikkels.

Af en toe een stressgevoel ervaren kan op zich dus geen kwaad, maar chronische stress tast op termijn het afweersysteem aan, brengt lichaam en geest uit balans en leidt tot allerlei klachten en ziekten. Heel vaak is men zich niet meer bewust van het hoge stressniveau in het lichaam en negeert men dan ook stressgerelateerde signalen. De gevolgen hiervan kennen we allemaal. Toch hoeft het niet zo ver te komen en kan je zelf tijdig en preventief ingrijpen.

 

In de workshop leer je hoe je door eenvoudige ontspanningstechnieken het verstoorde evenwicht tussen het natuurlijk stress- en ontspanningsmechanisme van het lichaam (opnieuw) kan herstellen. Je wordt je ook bewust van de opgestapelde spanningen in je lichaam en leert hoe je deze kan loslaten.

De oefeningen zijn laagdrempelig, gemakkelijk uit te voeren en geschikt voor iedereen.

We beginnen met spierontspanningsoefeningen, focussen ons daarna op bewust ademen om vervolgens via een begeleide visualisatieoefening tot diepe ontspanning en innerlijke stilte te komen. Een weldaad voor je lichaam en geest.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen.

Lesgever
Linda Strybos


3.06 Natraject bij risicoanalyse (wordt herhaald in ronde 4) Stefaan Dejonghe

De risicoanalyse psychosociale aspecten heeft een aantal pijnpunten op de school blootgelegd. Hoe pakken we dit nu aan om ons uiteindelijk doel te behalen? Welke stappen zetten we hiervoor en wie is betrokken partij? Aan de hand van een aantal voorbeelden gaan we samen op zoek naar mogelijke verbeteracties.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Stefaan Dejonghe


3.07 Een stappenplan voor een preventief en breed procesbeleid voor psychosociaal welzijnsluik - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 4.07) Erwin Avonts

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 4 dus werkwinkel 4.07 aan.

Deel 1
Hoe kan je de nieuwe welzijnswet van 1/9/2014 en het luik psychosociale omzetten in een werkbaar beleid en implementeren in het globaal preventieplan van je school? Wat is je rol als VP in dit proces? De sessie is een praktijkvoorbeeld van een secundaire school met aandacht voor kwaliteitscontrole en participatie via de survey-feedbackmethode. Komt aan bod: de nieuwe wet, het creëren van een gemotiveerd draagvlak, welke RA kiezen en hoe er daarna mee aan de slag gaan, wie zijn de actoren en welke valkuilen kom je tegen.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, directeurs, technisch adviseurs en schoolbesturen.

Lesgever
Erwin Avonts


3.08 Coachen in vertrouwen: praktijk - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 4.08) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 4.08 aan.

Deel 1 van de praktijk: Praktische inoefening van voormiddag

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn.

Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen?

Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?

Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Marleen Raeymaekers


3.09 Coach Jezelf en anderen naar meer energie - - deel 1 (vink ook deel 4 aan: 4.09) Elodie Peirelinck

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 2 dus werkwinkel 4.09 aan.

Deel 2

Je krijgt inzichten in de dynamiek van energiemanagement, oefent de coachende vaardigheden en krijgt veel feedback. Zo leer je jezelf en anderen coachen op energiemanagement kan je duurzaam en proactief omgaan met je eigen energie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever

Elodie Peirelinck


Terug naar overzicht van workshops