Dag van het ondersteunend personeel - oude versie 2019-2020 - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
3.1 Tips en trucs om efficiƫnt te (leren) werken met Word Mario Kicken

In deze sessie krijg je een groot aantal nuttige tips & trics aangereikt om sneller en efficiënter te leren werken met een tekstverwerker. We werken met Microsoft Word, maar bekijken ook de mogelijkheden van Google Docs.

MS Word (2016):

  • Sjablonen leren gebruiken
  • Teken- en alinea-opmaak (opsomming, nummering, uitlijning, plakken speciaal, opmaak kopiëren/plakken …)
  • Werken met stijlen
  • Automatische inhoudsopgave maken
  • Werken met afbeeldingen
  • Paginaopmaak (kop- en voetteksten, pagina-einde, pagina stand …)
  • Spellingscontrole
  • Schermafdruk invoegen
  • Zoeken en vervangen
  • Word naar PDF

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie maar een goede basiskennis van computer- en internetgebruik zijn noodzakelijk (kopiëren/plakken, opslaan, bestand opslaan …).
Deelnemers brengen hun eigen laptop mee waarop MS Word (2016) geïnstalleerd is.


3.2 De secretariaatsmedewerker als verbindingsfiguur. Hoe bemiddelend optreden in conflictsituaties? Nele De Ranter

Als secretariaatsmedewerker ben je eerste aanspreekpunt voor velen. Niet zelden gaan deze gesprekken over conflictsituaties die gepaard gaan met (hevige) emoties. Een leerling komt overstuur te laat aan op school, bang voor de reactie van de leerkracht. Een collega komt zijn beklag doen over de wanorde die zijn voorganger achter liet in het lokaal. Een boze ouder belt omdat hij het niet eens is met een beslissing die de school nam. En zo zijn er nog talloze situaties te bedenken waarin je verwacht wordt een antwoord te bieden. Wat zeg je in zo’n geval beter wel of toch maar niet? Hoe geef je erkenning zonder een standpunt in te nemen? Hoe zorg je dat je klantgericht blijft en dat je toch je eigen rol blijft bewaken? Dit zijn vragen waarop deze sessie een antwoord probeert te bieden door enkele kaders aan te reiken die in het achterhoofd gehouden kunnen worden wanneer de volgende lastige situatie zich aandient.


3.3 Verbindende communicatie Hilde Van Gool

Als ondersteunend personeel op een school sta je in relatie met allerhande partners: de leerkrachten, de leerlingen, hun ouders, de directie, de buurtbewoners, en ga zo maar door. Communicatie is dan ook een sleutelbegrip in jouw opdracht. Deze communicatie verloopt niet altijd en overal even vlot. Mensen komen geregeld met hun frustraties bij jou terecht, soms word je op dingen aangesproken waar je zelf geen vat op hebt, er wordt al eens geklaagd in de wandelgangen,… De ideeën van Marshall Rosenberg rond verbindende communicatie kunnen helpen om beter bewust te worden van de manier waarop we communiceren. Ze kunnen helpen om relaties op te bouwen waarin alles kan en mag gezegd worden, zij het wel op een geweldloze manier. In deze sessie wordt het gedachtegoed van Rosenberg toegelicht en worden enkele toepassingen gemaakt, specifiek gericht op situaties in de onderwijscontext.


3.4 Uitwisselingsmoment medewerkers personeelssecretariaat Marina Jonckers

Als verantwoordelijke voor de personeelsadministratie kom je regelmatig nieuwe, pittige uitdagingen/problemen tegen die niet altijd door het volgen van een of andere nascholing op te lossen vallen. Het gaat zowel om inhoudelijke als praktische, administratieve opvolging van een aantal zaken die je dan zelf zo goed en zo kwaad mogelijk probeert aan te pakken. Welk systeem moet je bv. bedenken of gebruiken om de vervangingen van vervangingen op te volgen?
Deze sessie heeft tot doel verantwoordelijken van de personeelsadministratie samen te brengen in een open leergemeenschap zodat je kan leren van elkaar. Je brengt een constructieve dialoog tot stand met je collega's om vele, kleine uitdagingen aan te pakken. Je lijst samen je leervragen op en probeert meteen goede praktijken of mogelijke oplossingen uit te wisselen. Indien dit als positief ervaren wordt, hernemen we een dergelijke bijeenkomst volgend schooljaar.

Wie aan deze sessie deelneemt, stuurt zijn of haar vragen op voorhand door naar isabella.vinck@uantwerpen.be.


3.5 MVD-personeel: de belangrijkste reglementering opgefrist met specifieke aandacht voor busbegeleiders Buitengewoon Onderwijs (uitsluitend vrij gesubsidieerd onderwijs!) Annelies Bries

In deze workshop krijg je een update over de belangrijkste reglementering i.v.m. dat deel van het personeel in het gesubsidieerd vrij onderwijs dat de arbeidsreglementering van de privésector volgt, met name meester- vak- en dienstpersoneel e.a. Je bekijkt het toepassingsgebied en de bevoegdheid van de Paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Je zoemt in op de specifieke aandachtspunten voor de busbegeleiders in het buitengewoon onderwijs.

Wie specifieke vragen heeft, kan die op voorhand doorsturen naar annelies.bries@acerta.be.


3.6 Rugklachten, een stille killer! Inspirerende workshop MET oplossingen! Nicolas Vergauwen

Je zoemt in op de mogelijkheden om lichamelijke klachten tijdens het werk te voorkomen. Je krijgt inzicht in bepaalde houdingsgewoonten, hoe bepaalde klachten hierdoor tot stand kunnen komen en krijgt ook een aantal concrete oplossingen aangereikt om hier mee om te gaan. Hoe richt je best je werkplaats in, hoe kan je 'gezond' werken en welk programma kan je best volgen als je al rugpijn hebt?
Een must voor iedere secretariaatsmedewerker!


3.7 Teamzorg: 't is goed in 't eigen hart te kijken Heidi Lagast

De uitdagingen die de maatschappij aan het onderwijs stelt, vereisen meer dan ooit het échte teamwork. En teamwork vereist samenwerking. Het is dus belangrijk dat iedereen van het team kan en wil samenwerken. Dat is niet altijd evident. Verschillende opvattingen over hoe die samenwerking er moet uitzien, wanneer door wie waarover en hoe moet worden gepraat en beslist, kunnen nogal uiteenlopen. Vaak wordt dan naar de directie gekeken die het maar moet oplossen. We zijn nochtans met zijn allen verantwoordelijk voor een goede samenwerking en een positief welbevinden. Teamzorg is van iedereen. We bespreken dan ook de kenmerken van een context waarbij iedereen verantwoordelijkheid opneemt voor de teamzorg en teamstress geen kans krijgt. Zodat we ‘voor het slapen gaan’, met een tevreden gevoel de dag kunnen afsluiten omdat we het goede hebben gedaan, voor de leerlingen, voor onszelf maar ook voor elkaar.


Terug naar overzicht van workshops