ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - live online themadag - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
3.01 Terug samen op pad (herhaling van 1.01) Paul Van Assche

Er kunnen weleens ergernissen ontstaan tussen collega’s die dagelijks samenwerken met elkaar. Dit is zelfs heel normaal. In bepaalde situaties wordt het echter vervelend wanneer die ergernissen op de werkvloer uitmonden in conflicten. De goede werksfeer en noodzakelijke samenwerking lijden hier onder.

De meeste van de collega’s hebben echter de neiging om een conflict te vermijden. Een conflict gaat dan sluimeren. Een slechte onderlinge samenwerking en communicatie, maar ook roddel en achterklap, dreigen. Uitbarstingen van emoties op een onverwacht momentzijn zijn dan zelfs nooit ver weg.

Daarom is het voor een succesvol team belangrijk te leren constructief omgaan met conflicten op de werkvloer. Een snelle en constructieve aanpak is hierbij een noodzaak voor het herstel van relaties.

Lesgever

Paul Van Assche


3.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 4.02) (VOLZET) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 4 dus werkwinkel 4.02 aan.

Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend  zijn.  Niemand  is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


3.03 Welke rol heeft het CPBW in het psychosociaal welzijn? Alex Berghmans

De leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk hebben in het kader van de psychosociale risico’s ook een aantal opdrachten te vervullen.

We bespreken de procedure voor aanstelling of verwijdering uit de functie van de vertrouwenspersonen, de informatieopdracht, het behandelen van de feiten die in de registers zijn opgenomen, mogelijke adviezen die vanuit het comité kunnen gegeven worden, enzoverder.

Ook is er een mogelijkheid dat comitéleden een verzoek kunnen indienen voor het uitvoeren van een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie. De resultaten van de risicoanalyse psychosociale aspecten dienen eveneens op het CPBW gebracht te worden.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor comitéleden (CPBW), directeurs en andere leidinggevenden, preventieadviseur.

Lesgever

Alex Berghmans


3.04 Stress en zelfzorg Marie De Bruyn

Veerkracht is het vermogen om met tegenslagen en stressvolle situaties om te gaan. In deze workshop zoomen we kort in op wat stress is en op welke manieren je ermee kan omgaan. Van daaruit bekijken we samen via concrete tips en tools hoe je je weerbaarheid kan vergroten en je veerkracht op peil kan houden.

Lesgever

Marie De Bruyn - Liantis


3.05 Natraject bij risicoanalyse Stefaan Dejonghe

Welke vorm van risicoanalyse je ook kiest: daarmee stopt het niet! De risicoanalyse is slechts de eerste stap.

Naast enkele wettelijke zijn er ook ethische verplichtingen verbonden aan de afname van een risicoanalyse psychosociale aspecten. Je moet aan de slag met de resultaten. 

De school, in zijn ruimste betekenis, zal een aantal acties moeten uitvoeren om het psychosociaal welzijn te verbeteren. In deze sessie bespreken we zowel de wettelijke verplichtingen als de ethische met een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Lesgever

Stefaan Dejonghe


3.06 Coachen in vertrouwen - deel 1 (vink ook deel 2 aan: 4.06) (VOLZET) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 4 dus werkwinkel 4.06 aan.

Praktische inoefening van voormiddag:

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn. Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen? Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?

Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen

Lesgever

Marleen Raeymaekers


Terug naar overzicht van workshops