14de Welzijnsdag voor het onderwijs - UITGESTELD naar 4/5/2022 - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
SESSIE 3.01 Noodplanning in het internaat - AULA 001.B Clint Galicia

In deze sessie trachten wij op maat van de internaten een noodplanning op te maken en toe te lichten. Heb je nog speciale vragen, breng ze mee naar de sessie en we zullen zeker trachten ze samen op te lossen.

Doelgroep

Preventieadviseurs en opvoeders in de internaten

 

SESSIE 3.02 Rondgang in een internaat - LOKAAL 102 Alex Berghmans

In deze sessie trachten wij op maat van de internaten een rondgang te doen. Het zal eerder een theoretische benadering zijn maar toch praktisch gericht. Een risicoanalyse met aanduiding van mogelijke knelpunten geeft jou een werkbaar document om van jouw internaat een veilige en aangename verblijfplaats te maken.

Doelgroep

Preventieadviseurs, opvoeders in de internaten en leden van CPBW’s die internaten onder hun hoede hebben

 

SESSIE 3.03 Rugpreventie op school voor kleuterleerkrachten en onderhoudspersoneel (herhaling 1.03) - LOKAAL 212 Marleen Raeymaekers

Rugpreventie is heel belangrijk en wordt spijtig genoeg vaak vergeten. Door verkeerd gebruik van de rug bouwt men voor de eigen toekomst rugpijn in. Dit willen we voorkomen. In deze sessie bekijken we wat er uit risicoanalyses of werkpostanalyses naar voren komt. Welke tips kun je meenemen zodat jouw collega’s op het werk op een beter wijze hun rug gaan gebruiken. In dit geval is voorkomen veel beter dan genezen!

Doelgroep

Technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, leden van het CPBW  en preventieadviseurs

 

SESSIE 3.04 Cos-brochure en risicoanalyse - deel 1 - LOKAAL 103 (VOLZET) Marc Verhaeghe
Chris Chantrain

De COS-brochure is ontwikkeld voor het beheren, stockeren en hanteren van gevaarlijke producten in een labo chemie. De website www.gevaarlijkestoffen.be en de COS-brochure zijn dan ook vaste waarden en begrippen op de scholen waar op verschillende plaatsen gevaarlijke producten worden bewaard en gebruikt. Onlangs is de brochure volledig vernieuwd en is er een tool bijgekomen: de risicoanalyse voor proeven met deze gevaarlijke producten. Wat moet je weten als preventieadviseur? En wie kan allemaal de risicoanalyse maken?

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs en leerkrachten wetenschappen

 

Deze sessie bestaat uit 2 delen: 3.04 (ronde 3) en 4.04 (ronde 2)

 

SESSIE 3.05 Aankoop en veilig gebruik van onderhoudsproducten (herhaling 1.05) - LOKAAL 201 (VOLZET) Els Fias

Onderhoudsproducten worden overal gebruikt, zowel thuis als op school. Denk maar aan schoonmaakmiddelen, verven, oplosmiddelen, producten voor ontsmetting of bestrijdingsmiddelen. In vele gevallen kunnen die schadelijk zijn voor de gezondheid: via inademen of opname via de huid. Jaarlijks gebeuren er nog teveel ongevallen met kinderen die gevaarlijke producten inslikken met alle gevolgen van dien.

Het veilig omgaan met onderhoudsproducten op school vergt een systematische aanpak. Wie koopt aan? Wat wordt aangekocht? Wie beheert de stock? Hoe worden de producten veilig gebruikt? Wie gebruikt de onderhoudsproducten? Zijn deze personen op de hoogte van de gevaren?

Deze vragen komen allemaal aan bod tijdens deze sessie.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators en onderhoudspersoneel

 

SESSIE 3.06 Ontspanningoefeningen: breng jezelf tot rust - LOKAAL 202 Linda Strybos

Stress is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam tegen externe prikkels.

Af en toe een stressgevoel ervaren kan op zich dus geen kwaad, maar chronische stress tast op termijn het afweersysteem aan, brengt lichaam en geest uit balans en leidt tot allerlei klachten en ziekten. Heel vaak is men zich niet meer bewust van het hoge stressniveau in het lichaam en negeert men dan ook stressgerelateerde signalen. De gevolgen hiervan kennen we allemaal. Toch hoeft het niet zo ver te komen en kan je zelf tijdig en preventief ingrijpen.

 

Tijdens deze sessie leer je hoe je door eenvoudige ontspanningstechnieken het verstoorde evenwicht tussen het natuurlijk stress- en ontspanningsmechanisme van het lichaam (opnieuw) kan herstellen. Je wordt je ook bewust van de opgestapelde spanningen in je lichaam en leert hoe je deze kan loslaten.

De oefeningen zijn laagdrempelig, gemakkelijk uit te voeren en geschikt voor iedereen.

We beginnen met spierontspanningsoefeningen, focussen ons daarna op bewust ademen om vervolgens via een begeleide visualisatieoefening tot diepe ontspanning en innerlijke stilte te komen. Een weldaad voor je lichaam en geest.

Doelgroep

Preventieadviseurs

 

SESSIE 3.07 Herkennen van stress en burn-out met getuigenis van een ervaringsdeskundige (herhaling 1.07) - LOKAAL FLEX 3.1 Stefaan Dejonghe
Kristel Vanorbeek

De sessie start met een kadering van het thema in de huidige tijdsgeest en binnen de vigerende wetgeving. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe men iemand die op een burn-out afstevent, kan herkennen. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 3.08 Hoe een risico-analyse opstellen en ermee omgaan? Theorie - deel 1 - AULA 003 (VOLZET) Dany Vanharen

Risicoanalyse  is een begrip dat sinds de wet welzijn nagenoeg in elke nieuwe wetgeving voorkomt. Als preventieadviseur kan je er dan ook niet omheen om deze noodzakelijke analyse (mee) te kunnen opstellen en/of er op de gepaste manier mee om te gaan. In deze sessie wordt de basis en opbouw van risicoanalyse toegelicht en enkele risicoanalysemethodes besproken. In het aansluitende praktische gedeelte wordt ingezoomd naar de werk/onderwijsvloer met de uitwerking van enkele pasklare bruikbare/vlot aanpasbare risicoanalyse-tools.

Doelgroep:

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

Deze sessie bestaat uit 2 delen: 3.08 (ronde 3) + 4.08 (ronde 4)

 

SESSIE 3.09 Help! Ik word preventieadviseur, hoe begin ik er aan? - LOKAAL 101 Paul Van Assche

Een preventieadviseur heeft een breed werkveld voor zich liggen. Je kunt het zo gek niet bedenken in onze scholen of het heeft wel ergens een raakvlak met preventie.

Zeker als beginnend preventieadviseur is het vaak zoeken naar een goeie aanpak. Welke prioriteiten leg ik? Hoe krijg ik vertrouwen als adviseur? Hoe vertaal ik de vele wetgevingen?

Samen gaan we op zoek naar het goede evenwicht en trachten we jullie met goede raad bij te staan.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 3.10 Supervisie van de preventieadviseur - AULA 001.A Jurgen Reynders
Sylvian Claeskens

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke deelnemers met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of om het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep

Directeurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 3.11 Stemergonomie: jouw stem, onze zorg! - deel 1 - AULA 002 (VOLZET) Aagje Dom

Wil jij je eigen stemmogelijkheden vergroten en overbelasting tijdens het werken voorkomen? Dan bieden we jou graag deze workshop aan.
Vanuit een kort theoretisch kader begeleiden we je naar een goede en gezonde stemgeving, waar praktische oefeningen centraal staan.
We werpen een blik op een goede stempreventie en gaan basiselementen van de stemgeving trainen om de eigen mogelijkheden te vergroten.
Uitgaand van jouw mogelijkheden bieden we je de kans je eigen stemkwaliteit te verbeteren. Na het volgen van deze sessie ben je je bewuster van je eigen stem en ben je in staat daar waar nodig bij te sturen.

Doelgroep

Preventieadviseurs

 

Deze sessie bestaat uit 2 delen: 3.11 (ronde 3) + 4.11 (ronde 4)

 

Terug naar overzicht van workshops