(i)STEM, what else? iSTEM-methodologie en uitgewerkte projecten - OUDE versie - Ronde 3 (14:45 - 16:00)

Keuze Lesgever
3.01 - Museumbeveiliging Jolien De Meester
Gerda Somers

In deze workshop nemen we het geïntegreerde lessenpakket ‘Museumbeveiliging’, dat binnen STEM@school ontwikkeld werd voor de 2de graad, onder de loep. We delen onze ervaringen bij het ontwerpen van dit lessenpakket en het implementeren ervan bij leerlingen in het 3de jaar. We bekijken samen de projectfiche van dit lessenpakket en gaan met jou in gesprek over hoe je dit in de klas kan implementeren: welke eindtermen je vanuit jouw STEM-vakgebied zou kunnen koppelen aan dit lessenpakket, welke leerkansen dit pakket biedt voor je leerlingen en met welke uitdagingen je rekening moet houden.

Als industrieel ingenieur elektromechanica en leraar, voltooide Jolien De Meester een doctoraat binnen STEM@school bij Prof. dr. ir. Wim Dehaene, op basis waarvan ze het online platform ‘COOL voor iSTEM’ ontwikkelde ter ondersteuning van het ontwerp van iSTEM-leermateriaal. Als postdoc onderzoeker verzorgt ze nu de vakken Didactiek en Stage iSTEM in de vernieuwde lerarenopleiding aan KU Leuven.

Als licentiaat wiskunde met aggregaat gaf Gerda Somers meer dan 40 jaar les in het secundair onderwijs in het Heilig Hartinstituut Heverlee. Vanuit haar enthousiasme voor wiskunde en wetenschappen had ze een voortrekkersrol in de ontwikkeling van de Junior College STEM-module over de wiskunde achter Google, wiskundehandboeken Delta Nova, verschillende projecten voor STEM@school en lokale en internationale samenwerkingen die daarop volgden.

Doelgroep:

Leerkrachten die één of meerdere vakken binnen één of meerdere van de STEM-disciplines geven in de 2de graad, STEM-coördinatoren


3.02 - STEM&M’s (SCOOP) Marie-Paule Buyse
Andy Van Geffen

Het STEM&M’s project werd ontwikkeld voor de eerste weken van de 1ste graad om in ijltempo de leerlingen te kunnen inschatten naar interesses, vaardigheden, talenten en struikelblokken. Na een korte bespreking van het project, vertelt Andy van Geffen hoe het project tot stand kwam en wat zijn ervaringen ermee zijn. Tot slot kan je als deelnemer aan het project sleutelen zodat je het ook kan gebruiken in jouw klas.

Marie-Paule Buyse is als projectmedewerker vanuit de KU Leuven betrokken bij de cel iSTEM Inkleuren. 

Andy Van Geffen is STEM-leerkracht 1ste graad (basisvorming STEM) 

Doelgroep:

STEM-leerkrachten 1ste graad


3.03 - Ontwerp en bouw een luidspreker Katrien Vyvey
Renaat Frans

Deze STEM-module richt zich tot de leerlingen van de 1ste graad STEM-wetenschappen en STEM-technieken en vertrekt vanuit de uitdaging: ‘Ontwerp en bouw een luidspreker’. De luidspreker kan zowel een mechanische klankkast als een elektronische luidspreker zijn. Leerlingen onderzoeken eerst een aantal eigenschappen van geluid en passen deze kennis toe in het uiteindelijke ontwerp en de uiteindelijke bouw van de luidspreker.

In deze workshop maak je kennis met een aantal basisexperimenten rond geluid en klank en met een aantal mogelijkheden om tot het ontwerp en de bouw van een luidspreker te komen.

Frans Renaat is vakdidacticus fysica en lerarenopleider aan hogeschool UCLL te Diepenbeek. Hij is mede-oprichter van de onderzoeksgroep Art of Teaching.

Katrien Vyvey behaalde een doctoraat in de fysica aan de KU Leuven. Ze was 10 jaar docent aan de lerarenopleiding van Thomas More. Ze werkt nu als vakdidactisch onderzoeker fysica en STEM aan de UCLL hogeschool campus Diepenbeek. 

Jeroen Op den Kelder is medewerker van de vakdidactische onderzoeksgroep Art of Teaching van de Lerarenopleiding van hogeschool UCLL te Diepenbeek.

Doelgroep:

Leerkrachten STEM-wetenschappen en STEM-technieken van de 1ste graad


3.04 - Chocoladeprinter Stijn Ceuppens
Toon Vanbergen
Ruben Foulon

In dit STEM-project voor de 2de graad dubbele finaliteit, richting Elektromechanische Technieken, worden de leerlingen uitgedaagd om een loopband met daaraan gekoppeld een 2D/3D-chocoladeprinter te realiseren. Dit systeem moet borden transporteren naar de printer die er dan 2D- of 3D-vormen op print. Bij dit ontwerp en realisatie komen verschillende inhouden en vaardigheden aan bod uit verschillende STEM-disciplines om o.a. de chocolade correct te tempereren, om de loopband veilig en precies aan te sturen, om de printerkooi te realiseren, de printerkop aan te sturen ... Het geheel moet een mechanisch, elektrisch en hygiënisch veilige opstelling worden die consistent chocoladevormen kan printen. We doorlopen ons project, hoe dit aan bod komt in de verschillende vakken, bespreken de projectaanpak rond STEM, illustreren dit met voorbeelden en geven indien mogelijk een live demo of voorzien filmmateriaal om de opstelling te tonen.

Stijn Ceuppens behaalde zijn bachelor en master fysica aan de Universiteit Antwerpen, alsook zijn diploma specifieke lerarenopleiding. Nadien legde hij zijn doctoraat over geïntegreerd STEM-onderwijs af aan de KU Leuven binnen het STEM@school-project. Hij is nu vanuit de KU Leuven actief als medewerker in de cel iSTEM Inkleuren.

Ruben Foulon is leerkracht Mechanica op het VTI Leuven.

Toon Vanbergen is technisch adviseur domein STEM op het VTI Leuven.

Doelgroep:

Leerkrachten, TA en TAC secundair onderwijs, 2de graad, domein STEM, richting Elektromechanische Technieken en mogelijk ook Technologische Wetenschappen


3.05 - Creatief met noten - een stemmig project rond muziek voor de basisoptie STEM-wetenschappen

In deze workshop rond het project STEM-mige muziek doorlopen we het project a.d.h.v. de projectfiche, gevolgd door een getuigenis van een leerkracht die het traject mee heeft ontwikkeld. Daarna is er tijd voor een vragenronde en een voorbeeld van een activiteit uit het traject.

Als medewerker van het STEM-steunpunt Brussel was Zino Boisdenghien als coach betrokken in het ontwikkelen van dit STEM-traject.

Doelgroep:

STEM-leerkrachten 1ste graad


3.06 - STEM inclusief Inkleuren Lies Noppen
Edo Martens

Elke klasgroep is anders, elke leerling is uniek, diversiteit is de norm. Niet altijd even gemakkelijk om met deze realiteit doelgericht en kansenbevorderend aan de slag te gaan in de klas-en lespraktijk. STEM-lessen bieden echter heel wat mogelijkheden om rond beeldvorming te werken, om taalondersteuning te bieden, om extra leerkansen te geven … In deze sessie ga je met een diversiteit-sensitieve bril naar je klasgroep kijken en worden tips aangereikt hoe je je STEM-materiaal en lessen op een inclusieve, diversiteit-sensitieve manier kan ontwikkelen of aanpassen op maat van jouw specifieke klasgroep.

Liesbeth Noppen heeft 17 jaar onderwijservaring als leerkracht chemie en wetenschappen in de Brusselse grootstedelijke context. Zij werkte binnen een detacheringsopdracht als toetsontwikkelaar en vakverantwoordelijke chemie bij de examencommissie secundair onderwijs van de Vlaamse Overheid van 2016 tot 2018 en is sinds maart 2020 stagebegeleider chemie en biologie bij het Multidisciplinair Instituut voor Lerarenopleiding (MILO), VUB.

Edo Martens is bio-ingenieur van opleiding en heeft ook de Educatieve Master gevolgd. Hij werd recentelijk aangenomen binnen de cel iSTEM Inkleuren.

Doelgroep:

Leerkrachten STEM 1ste, 2de en 3de graad


3.07 - Van ’t een komt ’t ander: een stemmig project voor de basisopties STEM Jan De Lange
Lieselot Dendooven

In deze workshop maak je kennis met het iSTEM-project 'Van ’t een komt ’t ander', een iSTEM project gebaseerd op de bekende schetsen van Rube Goldberg. In dit project ontwerpen en bouwen de leerlingen een 'kettingreactie' waarin een aantal concepten uit natuurwetenschappen en techniek worden toegepast op een ontwerpende en onderzoekende manier.

Gelet op de beperkte tijd doorlopen we hierbij in vogelvlucht de leeractiviteiten en laten je kort eens proeven van een voorbeeldactiviteit. Een leerkracht uit de pratkijk die reeds met het materiaal aan de slag is gegaan, vertelt haar ervaringen maar ook de aanpassingen en keuzes die ze gemaakt heeft vertrekkende van het uitgebreide iSTEM-materiaal.

Jan De Lange is docent fysica aan de bachelor voor het secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool Gent. Hij is tevens betrokken bij de cel iSTEM als coach van Teacher Design Teams die STEM-materiaal ontwikkelen. Binnen deze laatste functie werd dit project vorm gegeven.

Lieselot Dedooven is leerkracht STEM, wiskunde en wetenschappen aan het Sint-Angela instituut in Ternat. Ze is betrokken bij de cel iSTEM en ontwikkelde onder meer het STEM-project de 3D-zoötroop.

Doelgroep:

Leerkrachten STEM van de 1ste graad van het secundair onderwijs. Dit project is ontwikkeld voor de basisopties STEM.


3.08 - Weg van ‘t school Tim Louagie

Een boeiend STEM-project voor leerkrachten 1ste graad SO. Samen met je leerlingen werk je rond fietsveiligheid en STEM in de schoolomgeving.

Dit is een project in samenwerking met Go With The Velo & Cera.

https://www.brightlab.be/project/weg-van-t-school

Tim Louagie is educatief wetenschappelijk medewerker bij Brightlab, het STEM-onderwijslabo van RVO-Society. Brightlab stoomt jongeren klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw met stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs.

Doelgroep:

Leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs STEM, techniek, wiskunde en aardrijkskunde, zowel A- als B-stroom


Terug naar overzicht van workshops