Themadag: Zorg door en voor leerkrachten in het basisonderwijs - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
3.01 Op naar een krachtige samenwerking tussen leerkrachten en logo/ondersteuners Nele Decoster
Marieke Vandersmissen

Inhoud

In deze workshop krijg je twee tools voorgesteld die ontwikkeld werden om de samenwerking tussen leerkrachten en logopedisten/ondersteuners krachtiger te maken. De tool 'samenwerking leerkracht-logopedist/ondersteuner' kan helpen bij het opstellen van duidelijke doelen en afspraken. De tool 'infofiche zorg op school' geeft ondersteuning om alle reeds geboden zorg op school duidelijk in kaart te brengen, waardoor alle partijen over voldoende informatie beschikken, hun verwachtingen duidelijk zijn en ze samen optimale zorg kunnen verlenen. Daarnaast verneem je ook hoe je de tool 'infofiche zorg op school' kan inzetten in een school/klas om alle zorg in kaart te brengen en krijg je handvaten aangereikt om hiermee meer basiszorg en verhoogde zorg op de klasvloer te verkrijgen.

Sprekers

Marieke Vandersmissen is master in de pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek. Ze volgde eveneens een academische lerarenopleiding met het oog op lesgeven aan en begeleiden van leerlingen en studenten. Ze werkt aan UCLL in de bachelor lager onderwijs rond zorgthema’s en heeft hierin ook onderzoekservaring.

Nele Decoster is master in de logopedie en audiologie, met een academische lerarenopleiding en bachelor-na-bachelor in het buitengewoon onderwijs. Ze werkt aan UCLL in de bachelor lager onderwijs, waar ze onder meer doceert rond zorg en junior onderzoeker is in zorggerelateerde projecten.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en directies/beleidsondersteuners uit het lager onderwijs, ondersteuners/leerkrachten uit een ondersteuningsnetwerk, logopedisten, CLB-medewerkers


3.02 Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn? Verbindende communicatie met kinderen Kathleen De Laet

Inhoud

Zou je graag ontwapenend en doeltreffend communiceren in de klas? Vraag je je soms af hoe je heerlijk eerlijk kan zijn, op een manier die ook je goede bedoelingen duidelijk maakt? Tijdens deze workshop krijg je hiervoor concrete handvaten aangereikt die je onmiddellijk in de klas kan gebruiken. Je leert de vier stappen en vier valkuilen van verbindend communiceren kennen. Via laagdrempelige werkvormen ga je individueel, per twee en in groep aan de slag. De oefeningen zijn afwisselend en activerend, met ruimte voor humor en eigen inbreng. Na deze workshop communiceer je helder en ontwapenend. Je verwoordt effectief wat er precies in jou omgaat en waarom dat belangrijk is voor jou. Je luistert vanuit een open houding naar wat er bij je leerling leeft en gaat er empathisch mee om.

Spreker

Kathleen De Laet stond zelf 20 jaar voor de klas en paste verbindende communicatie toe bij anderstalige nieuwkomers om krachtige leeromgevingen te creëren, waar authenticiteit, empathie en speelsheid tweerichtingsverkeer werd. Samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, met de focus op intentie tot verbinding, ook in uitdagende contexten, wil ze graag delen met collega’s uit het veld!

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten en  leerlingenbegeleiders uit het basisonderwijs (en iedereen die met leerlingen gesprekken heeft)


3.03 Help! Te veel kleuters en leerlingen vallen uit Guy Stevens

Inhoud

Vanuit een groeiende bezorgdheid over de dalende cognitieve prestaties en de toename van leer- en gedragsproblemen, krijg je een wetenschappelijk onderbouwde duiding van de ware oorzaken. Door deze kennis kan je preventief veel problemen vermijden en hoef je minder remediërend te werken. Fundamenteel hebben jonge kinderen een eigen rijpingstijd en specifieke ontwikkelingskansen nodig om de breinverbindingen van het leerproces te kunnen boetseren. Maar beide aspecten staan juist nu onder hoge druk. Door het kind op te volgen in zijn eigen ontwikkelingssnelheid en extra ontwikkelingskansen aan te bieden, ga je geleidelijk aan terug meer kinderen zien die graag, goed en zelfstandig kunnen leren. Concrete breinstimulerende ontwikkelingskansen, schoolrijpheidsindicaties en een stappenplan om als school te transformeren naar een ontwikkelingsgerichte school worden aangereikt.

Spreker

Guy Stevens is een gepensioneerde leerkracht bewegingsopvoeding. Hij bouwde een holistische visie uit, gebaseerd op observaties, nascholingen en het lezen van heel wat wetenschappelijke literatuur over ontwikkelen en leren. Recent verscheen daarover een boek van zijn hand. Verder verzorgt hij regelmatig pedagogische studiedagen en lezingen over dit onderwerp.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, leerkrachten bewegingsopvoeding, directies/beleidsondersteuners, CLB-medewerkers en pedagogische begeleiders uit het basisonderwijs. De materie richt zich vooral naar de ontwikkeling en het leerproces bij kinderen van 0 tot 7/8 jaar maar ook leerkrachten van hogere klassen kunnen baat hebben bij het volgen van deze workshop omdat zij hierdoor beter de oorzaken van de toenemende leer- en gedragsproblemen zullen begrijpen.


3.04 Test, test, test… En wat doen we voor de rest? Christel Van Vreckem

Inhoud

In deze sessie sta je stil bij de manier waarop leerlingen met lees- en spellingproblemen op jouw school gedetecteerd worden en bij de aanpak van deze leerlingen op school. Hoe evalueren jullie de lees- en spellingprestaties van jullie leerlingen? Wat leer je daaruit? Hoe ga je handelingsgericht om met die resultaten? Je deelt jouw ervaringen met de andere deelnemers. We lichten eveneens een aantal basisprincipes voor verhoogde zorg bij leerlingen met leesproblemen in de klas toe.

Spreker

Christel Van Vreckem is master in de ogopedie, lector en onderzoeker aan de opleiding logopedie van de Arteveldehogeschool. Ze voert praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar begrijpend lezen, spelling en voorbereidende lees- en spellingvaardigheden. Verder is ze auteur van de Vlaamse Test Begrijpend Lezen, van het programma Begrijpend lezen beter begrijpen. Thematisch en functioneel oefenprogramma, van de Spellingtest voor kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar en van de website Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten lager onderwijs, zorgcoördinatoren, ondersteuners


3.05 Plak je kinderen achter het behang! Of hoe je constructief kan omgaan met storend gedrag Greet Herssens

Inhoud

Van leerkrachten wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met moeilijkheden in de klas, maar dit is niet altijd even eenvoudig. Vanuit oplossingsgerichte en gedragstherapeutische interventies geven we handvaten om aan de slag te gaan. Welke leerprocessen beïnvloeden de ontwikkeling naar meer of minder probleemgedrag? In deze workshop reiken we technieken aan om storend gedrag in de klas te verminderen. We staan stil bij het bevorderen van positief gedrag bij kinderen.

Spreker

Als leerkracht buitengewoon onderwijs kwam Greet Herssens regelmatig in situaties waar kinderen via hun gedrag één en ander duidelijk wilden maken. Deze praktijkervaring integreerde ze in haar taak als onderwijscoach bij CEGO. Ondertussen werkt ze bij Centrum ZitStil en ervaart ze ook daar dat moeilijk gedrag vaak zijn redenen heeft.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten uit het (buitengewoon) basisonderwijs, directies/beleidsondersteuners


3.06 (No) Stress in de basisschool (voor deze sessie kan men niet meer inschrijven) (VOLZET) Caroline Vancraeyveldt
Maai Huyse

Inhoud

Merk je ook dat stress je klas binnensluipt? Of wil je juist voorkomen dat je klas te veel last krijgt van stress? Ben je benieuwd naar welke rol jouw stress hierin speelt?  Dan is deze sessie iets voor jou. Je ontdekt hoe je als leerkracht je eigen stress en die van de kinderen onder de loep neemt en hierop kan reageren. Je krijgt bovendien inzicht in hoe je kinderen verantwoordelijkheid kan geven in dit proces. Zo maak je hen mede-eigenaar van hun eigen stressregulatie zodat je ze veerkrachtiger maakt voor uitdagingen, nu en in de toekomst. Deze sessie is het resultaat van het praktijkwetenschappelijk onderzoek Stressregulatie voor kinderen en leraren in de basisschool, uitgevoerd door Maai Huyse, Katrien Goossens, Caroline Vancraeyveldt en Marieke Vandersmissen aan hogeschool UCLL.

Sprekers

Maai Huyse is onderwijskundige en lector in de lerarenopleiding kleuteronderwijs van de UC Leuven-Limburg. Daarnaast is zij als praktijkonderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Education & Development. Haar onderzoek focust zich op de leerkracht-kind-relatie, verbondenheid, stressregulatie en het belang van de leeromgeving.

Dr. Caroline Vancraeyveldt is docent in de banaba Buitengewoon Onderwijs en het postgraduaat Moeilijk hanteerbaar gedrag van UC Leuven-Limburg. Ze is tevens praktijkonderzoeker verbonden aan het expertisecentrum Education & Development. Haar onderzoek focust zich op moeilijk hanteerbaar gedrag en socio-emotioneel welzijn bij jonge kinderen met focus op de leerkracht-kind-relatie.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies/beleidsondersteuners uit het basisonderwijs


Terug naar overzicht van workshops