Dag van het Ondersteunend Personeel - Ronde 3 (13:30 - 15:00)

Keuze Lesgever
(Sessie 3.1) LOKAAL 201 - Elk probleem… een kans! Joost Hillewaere

Leven en werken in hectische tijden zorgt voor grote uitdagingen: deadlines die elkaar in spoedtempo opvolgen, vernieuwingen die amper tijd lijken te krijgen om geïmplementeerd te worden, een bedrijfscultuur waarin communicatie en teamwork centraal staan. Oudere werknemers kijken aan  tegen een langere loopbaan dan oorspronkelijk gedacht, jonge collega’s moeten zich razendsnel inwerken… Herkenbaar?
De vraag die zich opdringt, is niet: wat is het probleem? Maar wél: hoe ga je daar mee om?
Het antwoord is: denk het OM!
In deze workshop maak je kennis met OMdenken, de tegenpool van VASTdenken. Je leert tools kennen om een mindshift te maken, zodat je in elk ‘probleem’ opportuniteiten kunt zien. Anders kijken dus, zodat je anders gaat denken en handelen. Aan de hand van het Omdenken-kaartspel gaan we samen aan de slag rond enkele concrete ‘problemen’ van de deelnemers. Zo ervaar je meteen wat OMdenken voor jezelf kan betekenen.
Na deze sessie is niks nog hetzelfde! Van dan af geldt: hoe meer problemen, hoe liever!

Deze sessie is een herhaling van Ronde 2 - sessie 2.1.


(Sessie 3.2) LOKAAL 101 - Kennismaking met de overeenkomsten en verschillen in de personeelsreglementering in het gewoon en buitengewoon onderwijs Annelies Nelissen

Meer en meer evolueert het onderwijslandschap naar scholengroepen waar gewoon en buitengewoon onderwijs elkaar vinden. Personeelssecretariaten krijgen hierdoor de uitdaging om zowel expertise te ontwikkelen rond dit buitengewoon als het gewoon onderwijs. In deze workshop krijg je een overzicht van de voornaamste overeenkomsten en verschillen in de personeelsreglementering tussen gewoon en buitengewoon onderwijs.
Volgende thema’s komen kort aan bod: 
- Onderwijsvormen – opleidingsvormen – opleidingstypes
- Inschrijvingsrecht
- Omkadering
- Het nieuwe ondersteuningsmodel: een model in ontwikkeling
‘Gewoon als het kan, buitengewoon als het moet’, de bekende slogan ook toepasbaar op de personeelsreglementering!


(Sessie 3.3) LOKAAL 103 - Als de hel uitbreekt! Een praktische training crisisaanpak en communicatie voor secretariaatsmedewerkers Luc Claessens

Als je school geconfronteerd wordt met een ernstig incident of een schokkende gebeurtenis ben je daar zelden voldoende op voorbereid. Het noodplan biedt je enig houvast, maar is zelden voldoende concreet om de organisatorische en communicatieve uitdagingen die als secretariaatsmedewerker op je afkomen tijdens en na een crisis met voldoende vertrouwen te kunnen aanpakken. Tijdens deze training zoomen we in op je draaischijffunctie als secretariaatsmedewerkers op het vlak van alarmering, opvolging, interne en externe crisiscommunicatie en je cruciale rol in of voor het crisisteam.


(Sessie 3.4) LOKAAL 202 - Hoe omgaan met lastige mails in korte tijd zonder koud te klinken? Stefaan Van Parys

Als secretariaatsmedewerker kom je vroeg of laat in een mail sh**-storm terecht. Of je krijgt een klacht binnen waarvan je het gevoel hebt dat die vooral niet bij jou terecht moest komen.
Hoe reageer je hier het beste op zonder je oeverloos te verantwoorden of  hieraan veel te veel tijd te spenderen? Aan de hand van echte voorbeelden leer je in deze sessie antwoorden op moeilijke mails. Hierna ga je nog zelden te lang woorden wikken en wegen of wachten op een afdoend antwoord.

Deze sessie is een herhaling van Ronde 2 - sessie 2.3.


(Sessie 3.5) LOKAAL 102 - Wanneer praten niet (meer) werkt. Doelgericht communiceren, hoe doe je dat? Nele De Ranter

Als secretariaatsmedewerker kom je dagelijks in contact met anderen. Het spreekt dan ook voor zich dat goed kunnen communiceren één van je kwaliteiten is. Toch verlopen gesprekken niet altijd even vlot. Leerlingen die fel of juist helemaal niet reageren als je ze aanspreekt, (anderstalige) ouders die je niet kunnen (of willen?) verstaan,… Het zijn situaties die voor veel frustraties kunnen zorgen. En wat kan jij daar (nog) aan doen?
In deze workshop bekijk je eerst waar het soms misloopt. Daarna probeer je te focussen op de zaken die je als secretariaatsmedewerker wel in de hand hebt en krijg je enkele praktische tips en tricks aangereikt die kunnen bijdragen tot doelgerichte communicatie.


Terug naar overzicht van workshops