Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 3 (14:00 - 15:30)

Keuze Lesgever
Sessie 3.1 Digitaal differentiëren: maak van tools jouw co-teacher (herhaling) Jan Embrechts

De focus van deze sessie is het inzetten op gedifferentieerde leerzorg zonder in te boeten op zelfzorg op een manier die de werkdruk en planlast niet verhoogt. Eenvoudig inzetbare digitale tools, zoals Bookwidgets, zijn hierbij jouw hulpmiddel. Verhoog de intrinsieke motivatie van jouw leerlingen door in te zetten op autonomie, verbondenheid en competentie tijdens het remediëren en differentiëren. Ontdek daarnaast ook oplossingen om efficiënt vakoverschrijdend samen te werken.

Jan Embrechts heeft 16 jaar ervaring als leerkracht Nederlands, Engels en informatica. Daarnaast is hij content-creator voor zijn digitaal platform begrepen.be, waarop hij didactische video’s voor leerlingen publiceert en tips voor leerkrachten deelt.


Sessie 3.2 Op uitstap met een inclusieve klasgroep Eva Begine
Hildegarde Van Genechten
Dorine De Vos

Klassen en de zorgnoden die leerlingen binnen een bepaalde klas hebben, zijn steeds diverser. Dit maakt dat het organiseren van een uitstap geen eenvoudige onderneming is. Deze sessie neemt je mee in de mogelijkheden die er zijn om een museumbezoek haalbaar en leerrijk te maken voor alle leerlingen en dit zonder stress voor jou als begeleider. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, reikt in deze sessie tips aan om een diverse groep op een creatieve én activerende manier te laten omgaan met cultureel erfgoed. Red Star Line Museum deelt in deze sessie bovendien het aanbod dat ze in het bijzonder uitwerkten voor leerlingen uit de B-stroom. Want een leermoment buiten de klasmuren kan op een veel gevarieerdere manier dan je misschien wel denkt!

Met Eva Begine & Hildegarde Van Genechten (FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en Dorine De Vos (Red Star Line Museum).


Sessie 3.3 Bouwpakket voor een ADHD-vriendelijke school (herhaling) Tom Govaers

ADHD is al lang geen onbekende meer, maar toch is het nog steeds niet evident om leerlingen met ADHD op een goede manier te begeleiden binnen de schoolcontext. De dagelijkse en hardnekkige beperkingen die uit ADHD voortvloeien worden immers nog te vaak geassocieerd met luiheid of onwil. Deze sessie start met anders kijken naar ADHD. Vanuit een degelijk begrip van de beperking die deze ontwikkelingsstoornis met zich meebrengt, wordt gezocht naar de bouwstenen die nodig zijn om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden. Een positieve, stimulerende én helpende schoolcontext die diversiteit als een rijkdom ervaart, is daarbij een basisvoorwaarde tot succes.

Tom Govaers is vormingsmedewerker op centrum ZitStil, maar daarnaast is hij ook leerkracht in hart en nieren. Naast ADHD, is hij ook gespecialiseerd in klasdifferentiatie, groepsvorming, zelfsturing en motivatie van kinderen, jongeren en leerkrachten.


Sessie 3.4 Wat leren jongeren met migratieachtergrond in de weekendscholen? Julia Steenwegen

In deze sessie werpen we een blik op weekendscholen. Deze scholen worden door heel Vlaanderen vanuit de eigen gemeenschap georganiseerd om de jongeren op tal van manieren te ondersteunen. Bijna de helft van alle kinderen met een migratieachtergrond volgt op een bepaald moment aanvullend onderwijs in de eigen gemeenschap. Wat leren ze daar? Wat is de rol van deze scholen? En welke mogelijkheden zijn er om samen te werken?

Julia Steenwegen doet als doctoraatstudent aan de Universiteit Antwerpen onderzoek naar scholen die georganiseerd worden door minderheden in Vlaanderen. Zij beschrijft het wat, hoe en waarom van deze scholen in de schoolloopbaan van jongeren in Vlaanderen.


Sessie 3.5 Eigen noden in de focus: ook jouw welbevinden doet ertoe! (herhaling) (VOLZET) Kirsten Van Mieghem

Professioneel proberen we jongeren en collega’s te ondersteunen door aandacht te hebben voor hun noden, maar hoe zit het met onze eigen noden? Soms lijken we die te vergeten of even aan de kant te zetten. Niet ingevulde noden kunnen nochtans een negatieve impact hebben op onze job, het team en ons persoonlijk welbevinden met alle gevolgen van dien. Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar deze niet ingevulde noden. We stellen een actieplan op om concreet stappen te ondernemen om de meest prangende noden in te vullen.

Kirsten Van Mieghem heeft 17 jaar ervaring voor de klas en is momenteel herstelcoach en beleidsondersteuner in haar secundaire school. Vanuit haar masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen neemt ze de meest recente academische inzichten mee naar de praktijk.


Sessie 3.6 Schooluitval voorkomen bij jongeren met ASS en/of hoogbegaafdheid (herhaling) (VOLZET) Tania Van Passen

De pandemie van de afgelopen jaren zette dit probleem op scherp, maar schooluitval dreigt sowieso meer bij leerlingen met ASS en/of hoogbegaafdheid. Dit is te wijten aan de specifieke uitdagingen waarmee deze leerlingen te kampen krijgen. In deze sessie krijg je zicht op die uitdagingen en worden handvaten aangereikt om hen te ondersteunen en zo schooluitval te voorkomen.

Tania Van Passen werkte meer dan 20 jaar als leraar en leerlingenbegeleider. Ondertussen geeft ze les in de Educatieve Master van de Universiteit Antwerpen, is ze pedagogisch begeleider leren leren en heeft ze een eigen coachingbedrijf voor jongeren met leer- en motivatieproblemen.


Sessie 3.7 Digitale balans: hoe beleid maken van een evenwichtig schoolgerelateerd mediagebruik (herhaling) Tom Vandries

Een ontwerpakkoord van de Vlaamse overheid stelt dat scholen vanaf volgend schooljaar een afsprakenkader voor het gebruik van digitale communicatiemiddelen op en in functie van school moeten opstellen. In deze sessie krijg je handvaten hoe je met je team beleid kan maken van het bewaren van de digitale balans bij jou op school.

Tom Vandries is pedagoog en gepassioneerd door het kruispunt van opvoeding en technologie. Hij wisselt hierover graag ideeën uit met ouders, leerkrachten en professionals. Hij is o.a. actief als lesgever en onderzoeker op de hogeschool UC Leuven-Limburg.


Terug naar overzicht van workshops