ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Ronde 3 (13:00 - 14:15)

Keuze Lesgever
SESSIE 3.01: Supervisie - deel 1 Paul Van Assche

Duid in ronde 4 ook sessie 4.01 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

We zitten samen als deskundigen en delen onze beroepservaringen (eigen casussen) met als doel elkaar te helpen en te ondersteunen in de functie van vertrouwenspersoon. De begeleider van deze sessie, preventieadviseur psychosociale aspecten, zal eveneens op haar/zijn beurt ervaringen, op beleidsvlak en op vlak van individuele begeleiding, delen.

Deze sessie is bedoeld voor enkel en alleen vertrouwenspersonen.


SESSIE 3.02: Over roddelen op de werkvloer: soigneren van een noodzakelijk kwaad - deel 1 (VOLZET) Sandra Bonny

Duid in ronde 4 ook sessie 4.02 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Wat is roddelen eigenlijk en waarom doen we het met z'n allen? Roddelen kan de sfeer op de werkvloer behoorlijk verzieken en schade toebrengen aan je team. Hoe kan je negatieve uitlatingen ombuigen naar verbindende en positieve feedback? Na deze workshop heb je praktische tools om hier constructief mee aan de slag te gaan en een fijne werksfeer te creëren.


SESSIE 3.03: Ontspanningstechnieken ontdekken Linda Strybos

Stress is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam tegen externe prikkels.

Af en toe een stressgevoel ervaren kan op zich dus geen kwaad, maar chronische stress tast op termijn het afweersysteem aan en kan tot allerlei klachten en ziekten leiden.

In deze DOE-workshop leer je eenvoudige tools om diep contact te maken met het lichaam en opnieuw een gevoel van basisrust te ervaren.

De oefeningen zijn laagdrempelig, gemakkelijk uit te voeren en geschikt om thuis zelf toe te passen.

Komen o.a. aan bod: spierontspanningsoefeningen, bewust ademen, mindfulness en qi gong. 

Een weldaad voor je lichaam en geest!


SESSIE 3.04: Energiemanagement op het werk - deel 1 (VOLZET) Ellen Delvaux

Duid in ronde 4 ook sessie 4.04 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Energie is geen onuitputbare bron. Als organisatie is het belangrijk om aandacht te hebben voor het energiepeil van werknemers. In deze sessie gaan we in op hoe je als organisatie hiermee aan de slag kan gaan. We staan stil bij een procesmatige aanpak. Daarnaast lichten we enkele inzichten en tips toe op basis van verschillende vormen van energie (fysieke, mentale, emotionele en spirituele).


SESSIE 3.05: Methode om de resultaten RaPsy bespreekbaar te maken en mee aan de slag te gaan Alex Berghmans
e.a.

World-café is een methode die tijdens deze sessie al doende wordt aangeleerd om de resultaten van een RaPsy bespreekbaar te maken met het personeel en samen op zoek te gaan naar eventuele oplossingen.


SESSIE 3.06: Waarderend coachen - deel 1 (VOLZET) Hans Mennes

Duid in ronde 4 ook sessie 4.06 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

In deze interactieve sessie leer je op een authentieke manier een gesprekstructuur hanteren die je helpt om doelgericht te coachen.

Je krijgt inzichten over de GRROW-methodiek en leert op een ontspannen manier krachtige vragen stellen. Je maakt kennis met drie kernwoorden die onze coachaanpak typeren: waardering, durf en oprechtheid.

We werken interactief en speels én geven concrete tips waarmee je meteen aan de slag gaat in korte coachoefeningen. Tijdens de oefeningen krijg je persoonlijke feedback zodat je op jouw maat stappen zet.


SESSIE 3.07: Bemiddelen in de praktijk - deel 1 Helga Melis

Duid in ronde 4 ook sessie 4.07 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Een theoretisch bemiddelingstraject met de verschillende fases is op internet zo te vinden. Maar hoe doe je dit dan concreet? Tijdens deze sessie koppelen we de theorie aan de praktijk en oefenen we hoe je als vertrouwenspersoon de bemiddelingstechnieken kan toepassen in jouw interventies. Wanneer bemiddelen, hoe begin je er aan, wat kom je tegen en hoe sluit je af? Helga deelt haar ervaringen als erkend bemiddelaar in onderwijs graag en gaat samen met jullie aan de slag.


Terug naar overzicht van workshops