Dag van de leerzorg in het s.o. - Ronde 3 (13:00 - 14:20)

Keuze Lesgever
Sessie 3.1 Inspiratie uit het basisonderwijs voor het organiseren van de B-stroom (herhaling) Kristien Denis

De hele werking van het basisonderwijs is afgestemd op de vaak erg heterogene klasgroepen. Differentiatie is een gewoonte en leerzorg zit vaak ingebakken in het lesgebeuren. Voor een secundaire school zijn deze zaken vaak minder vanzelfsprekend en valt er nog heel wat te leren uit de inventieve oplossingen die basisscholen vaak bedenken om om te gaan met grote niveauverschillen. Vooral in de B-stroom kunnen deze tips en tricks goed van pas komen, gezien de vaak sterk verschillende leerlingenprofielen. In deze sessie gaan we de mosterd halen bij de plaats van herkomst van onze leerlingen: het basisonderwijs.

Kristien Denis is zorg- en beleidsondersteuning bij Basisschool de Ham.


Sessie 3.2 Preventief werken aan zorg op school: hoe leerkrachten coachen naar inclusief onderwijs (herhaling 2) (VOLZET) Liesbet Sourbron

Als je als collega met een hart voor leerlingen de job van leerlingenbegeleider opneemt, ben je er doorgaans niet op voorbereid dat je ook aan de slag dient te gaan met je collega’s. Als leerlingenbegeleider werk je namelijk zoveel mogelijk volgens een overlegmodel en ben je een spilfiguur in het afstemmen met leerlingen, ouders en leraren/directie. Hoe groter de ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn, hoe meer nood er is aan ondersteuning bij leraren. Om je collega-leraren te ondersteunen, neem je best een coachende houding aan die dynamisch, uitdagend en soms confronterend is. In deze sessie krijg je hierbij handvaten vanuit het model van ‘inspirerend coachen’ (Jef Clement).

Liesbet Sourbron is klinisch psychologe en Hergo moderator. Zij werkte 19 jaar in een secundaire school als leerlingenbegeleider, waarvan de laatste vijf jaar als zorgcoördinator. Zij was tevens lesgever binnen de educatieve master bij het vak leerlingenbegeleiding aan de Universiteit Antwerpen en is freelance nascholer over thema’s als inclusie, pesten, herstelgericht werken en verbindende communicatie.


Sessie 3.3 WAT ALS… inzetten op talent écht jouw focus was? (VOLZET) Joost Hillewaere

Nu denk je wellicht: ‘Dat is toch al zo!’ Of misschien aarzel je toch even en wordt het uitroepteken achter deze zin een vraagteken. Misschien herken je dit: je start elk schooljaar met de intentie te focussen op wat leerlingen goed doen, op waar ze sterk in zijn. Keer op keer echter slagen zij er in om dit goede voornemen te laten verdampen door hun demotivatie en daaruit voortvloeiend gebrek aan inzet. Begrippen als ‘problemen’ en ‘tekorten’ nemen het over en ook jouw motivatie krijgt een deuk. In deze sessie gaan we na wat écht nodig is om dit mechanisme om te keren, zodat jij niet langer bedenkt wat niet is en zou moeten zijn, maar ziet wat wel is en wat je ermee zou kunnen doen. We staan stil bij het sleutelbegrip ‘motivatie’ en gaan na hoe we die kunnen laten groeien door in te zetten op een Growth Mindset bij al onze leerlingen (en bij onszelf). Ook maken we kort kennis met Omdenken als verrassende trigger om van elk probleem een kans te maken.

Joost Hillewaere was gedurende 32 jaar ‘meester Joost’ in een lagere school en mentor-coach van startende leraren. Daarna werd hij stafmedewerker BaO en docent in Eekhout Academy. Vanuit zijn specialisatie in ‘leren leren’ werd hij auteur van ‘Leerladders’ en ‘Mijn agenda, mijn leerbuddy’. Als zelfstandig nascholer en coach heeft hij inmiddels ruim 15 jaar werkervaring in het onderwijs en in de professionele sector.


Sessie 3.4 Een schooleigen GOK-beleid: waar beginnen? (herhaling) Youri Vande Sande

Werken aan gelijke onderwijskansen is belangrijk in elke school om de hindernissen te compenseren die leerlingen in de weg staan hun volle potentieel te benutten. Maar hoe begin je hier aan en hoe zorg je ervoor dat je GOK-beleid is aangepast aan de specifieke context en visie van jouw school? In deze sessie maken we samen de start naar een schooleigen, geïntegreerd GOK-beleid volgens de huidige regelgeving. We kijken hoe we een jaaractieplan kunnen opstellen en dit jaarlijks kunnen monitoren op een manier die weinig administratie vergt.

Youri Vande Sande is pedagogisch adviseur voor het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Hij specialiseert zich voornamelijk in curriculumbouw en leerlingenbegeleiding. Hij begeleidt al jaren scholen in het opstellen, monitoren en evalueren van een GOK-werking.


Sessie 3.5 Als leerkrachtencoach je collega’s versterken in het weerbaar maken van leerlingen – praktijkvoorbeeld Sint-Agnes (VOLZET) Wim Van Der Weide
Nele De Ranter

Preventief handelen om ongewenst gedrag te voorkomen maakt samenleven op een school gemakkelijker. Het Sint Agnesinstituut in Hoboken heeft een aantal belangrijke speerpunten. Er wordt enerzijds op klasniveau gewerkt aan een aanpak om jongeren veerkrachtiger te maken. Anderzijds gaat de school aan de slag met een leerkrachtencoach. De leerkrachtencoach werkt samen met de leerkracht aan het klasmanagement en gaat op zoek hoe verbinding gelegd kan worden met ‘moeilijke’ klasgroepen.  

Wim van der Weide is directeur tweede graad in het Sint-Agnesinstituut in Hoboken. Nele De Ranter is werkzaam in het zorgteam van de school, waar ze een coachingsopdracht heeft voor leerkrachten en ondersteunend personeel.


Sessie 3.6 Uitstelgedrag en ADHD (herhaling 1) (VOLZET) Tess Roggeman

Uitstelgedrag en ADHD zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zorgt voor frustratie bij de omgeving en voor gemiste kansen. In deze sessie lees je waarom leerlingen met ADHD uitstelgedrag vertonen, wat er gebeurt in hun hersenen, maar ook hoe je hen kan begeleiden om stappen te zetten om dit gedrag te overwinnen. Er wordt ingegaan op nieuw onderzoek, executieve functies en er komen tools aan bod om in te zetten tijdens het lesgeven en het plannen van huiswerk die breder toepasbaar zijn dan enkel op leerlingen met ADHD. Ten slotte heeft ook het samenwerken met ouders in dit proces een plaats.

Tess Roggeman is ADHD-coach en pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Cel Antwerpen.


Sessie 3.7 Wat gewoon van buitengewoon kan leren Hanne Michielsen
Bie Broeckx

Je krijgt informatie over het wettelijk kader bij een overstap vanuit het BuSO naar het regulier SO. Daarnaast bekijk je samen met ons hoe je dit op je school in de praktijk kan organiseren. Je wordt meegenomen in de zoektocht naar redelijke aanpassingen. Welke redelijke aanpassingen kunnen worden overgenomen vanuit het BuSO? Welke redelijke aanpassingen kunnen jullie als school SO extra aanbieden?

Hanne Michielsen, werkzaam in het leersteuncentrum Kempen, waar ze de focus legt op ondersteuningen in het secundair onderwijs, gedragsvragen, vragen groepsdynamica, ASS en IAC. Bie Broeckx, werkzaam in gon, ondersteuningsnetwerk en leersteuncentrum, met expertise in het secundair, gedragsvragen, vragen groepsdynamica, ASS en type 4.


Terug naar overzicht van workshops