ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - live online themadag - Ronde 4 (14:30 - 15:45)

Keuze Lesgever
4.01 Supervisie: vrije/eigen inbreng van de vertrouwenspersoon voor beginnende VP’s met max. 3 jaar ervaring Paul Van Assche

We zitten samen als deskundigen en delen onze beroepservaringen (eigen casussen) met als doel elkaar te helpen en te ondersteunen in de functie van vertrouwenspersoon. De begeleider van deze sessie, preventieadviseur psychosociale aspecten, zal eveneens op haar/zijn beurt ervaringen, op beleidsvlak en op vlak van individuele begeleiding, delen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor enkel en alleen vertrouwenspersonen.

Lesgever

Paul Van Assche


4.02 Leer jezelf en anderen beter te begrijpen door inzicht in typologie - deel 2 (vink ook deel 1 aan: 3.02) (VOLZET) Sandra Bonny

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 3 dus werkwinkel 3.02 aan.

Waarom vind jij onderbrekingen en routinetaken zo vervelend, terwijl anderen  dat juist wel leuk vinden? Waarom praat de ene voordat hij nadenkt en denkt de andere juist na alvorens iets te zeggen? Waarom heeft de ene stap-voor-stap instructies nodig, terwijl de andere alleen maar de grote lijnen nodig heeft? Waarom zoekt de ene naar algemene oplossingen, terwijl de andere alleen maar gelooft in individuele oplossingen? Waarom handelt de ene manager de zaken bij voorkeur snel af, terwijl de andere alle opties zo lang mogelijk wenst open te houden?

Dat  komt  natuurlijk  omdat  we  allemaal  verschillend  zijn.  Niemand  is  hetzelfde,  maar  zijn  we  echt  totaal verschillend  of  is  er  een  patroon  te  herkennen?  In  deze  workshop  over  persoonlijkheidstypes,  ook  wel psychologische typen genaamd krijg je een inleiding tot deze boeiende materie.

Speelse introductie tot typologie met de bedoeling meer begrip te krijgen voor het anders zijn. Deze cursus is een echte aanrader omdat men meer inzicht krijgt in een hele hoop processen. Men herkent zaken uit het dagelijks leven en van op de werkvloer onder de collega’s. Dit is een workshop met oefening en interactie.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur

Lesgever
Sandra Bonny – Diaspoor


4.03 Wie zijn de actoren binnen het formeel verzoek? Catheline Van Den Bossche

Wie zijn alle spelers binnen het formeel verzoek? Collectief of individueel formeel verzoek: Wat wordt er verwacht van het schoolbestuur, directeur of de lokale preventieadviseur.
Het formeel verzoek wordt wettelijk uit de doeken gedaan en er wordt verteld vanuit alle praktische ervaringen van de preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst IDEWE.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen/werkgevers/TAC/preventieadviseur.

Lesgever

Catheline Vanden Bossche – IDEWE


4.04 Stress en zelfzorg (herhaling van 3.04) Marie De Bruyn

Veerkracht is het vermogen om met tegenslagen en stressvolle situaties om te gaan. In deze workshop zoomen we kort in op wat stress is en op welke manieren je ermee kan omgaan. Van daaruit bekijken we samen via concrete tips en tools hoe je je weerbaarheid kan vergroten en je veerkracht op peil kan houden.

Lesgever

Marie De Bruyn - Liantis


4.05 Natraject bij risicoanalyse (herhaling van 3.05) Stefaan Dejonghe

Welke vorm van risicoanalyse je ook kiest: daarmee stopt het niet! De risicoanalyse is slechts de eerste stap.

Naast enkele wettelijke zijn er ook ethische verplichtingen verbonden aan de afname van een risicoanalyse psychosociale aspecten. Je moet aan de slag met de resultaten. 

De school, in zijn ruimste betekenis, zal een aantal acties moeten uitvoeren om het psychosociaal welzijn te verbeteren. In deze sessie bespreken we zowel de wettelijke verplichtingen als de ethische met een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Lesgever

Stefaan Dejonghe


4.06 Coachen in vertrouwen - deel 2 (vink ook deel 1 aan: 3.06) (VOLZET) Marleen Raeymaekers

Deze werkwinkel bestaat uit 2 onlosmakelijke delen. Vink in ronde 3 dus werkwinkel 3.06 aan.

Praktische inoefening van voormiddag:

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn. Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen? Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?

Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen

Lesgever

Marleen Raeymaekers


Terug naar overzicht van workshops