14de Welzijnsdag voor het onderwijs - UITGESTELD naar 4/5/2022 - Ronde 4 (14:30 - 15:45)

Keuze Lesgever
SESSIE 4.01 Noodplanning in het internaat (herhaling 3.01) - AULA 001B Clint Galicia

In deze sessie trachten wij op maat van de internaten een noodplanning op te maken en toe te lichten. Heb je nog speciale vragen, breng ze mee naar de sessie en we zullen zeker trachten ze samen op te lossen.

Doelgroep

Preventieadviseurs en opvoeders in de internaten

 

SESSIE 4.03 Wat leren we uit de corona-pandemie en willen we behouden? (herhaling 2.03) - LOKAAL 212 Krista Dekoning
Jeroen Aussems

Er zijn zaken die we uit corona leren en ook graag willen blijven integreren in de toekomst. Voor- en nadelen van onze aanpassingen tijdens de pandemie.
Samen brainstormen, tot een besluit komen en dit resultaat voorleggen aan de beleidsmakers!

Doelgroep

Directeurs, adjunct-directeurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, leden van het CPBW en preventieadviseurs

 

SESSIE 4.04 COS-brochure en risicoanalyse - deel 2 - LOKAAL 103 (VOLZET) Marc Verhaeghe
Chris Chantrain

Deze sessie is het vervolg van 3.04

 

SESSIE 4.05 Terug naar school na langdurige afwezigheid - reïntegratiebeleid (herhaling 2.05) - LOKAAL 201 Frank Adriaensen

Een interactieve sessie waarin ervaringen en theorie elkaar afwisselen. We focussen op ‘welzijn op de werkvloer’ met tips voor de verschillenden actoren (directie, personeel, preventieadviseur, vertrouwenspersoon, collega's ...) 

Het reïntegratietraject en -beleid krijgt hierin een plaats. 

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen, leden van het CPBW en vertrouwenspersonen

 

SESSIE 4.06 Ontspanningsoefeningen: breng jezelf tot rust (herhaling 3.06) - LOKAAL 202 Linda Strybos

Stress is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam tegen externe prikkels.

Af en toe een stressgevoel ervaren kan op zich dus geen kwaad, maar chronische stress tast op termijn het afweersysteem aan, brengt lichaam en geest uit balans en leidt tot allerlei klachten en ziekten. Heel vaak is men zich niet meer bewust van het hoge stressniveau in het lichaam en negeert men dan ook stressgerelateerde signalen. De gevolgen hiervan kennen we allemaal. Toch hoeft het niet zo ver te komen en kan je zelf tijdig en preventief ingrijpen.

 

Tijdens deze sessie leer je hoe je door eenvoudige ontspanningstechnieken het verstoorde evenwicht tussen het natuurlijk stress- en ontspanningsmechanisme van het lichaam (opnieuw) kan herstellen. Je wordt je ook bewust van de opgestapelde spanningen in je lichaam en leert hoe je deze kan loslaten.

De oefeningen zijn laagdrempelig, gemakkelijk uit te voeren en geschikt voor iedereen.

We beginnen met spierontspanningsoefeningen, focussen ons daarna op bewust ademen om vervolgens via een begeleide visualisatieoefening tot diepe ontspanning en innerlijke stilte te komen. Een weldaad voor je lichaam en geest.

Doelgroep

Preventieadviseurs

 

SESSIE 4.07 Wat is er anders in het nieuwe AREI? (herhaling 2.07) - LOKAAL FLEX 3.1 Bert Segers

Het AREI heeft enkele wijzigingen ondergaan. Het is ook een hele boterham om de regelgeving door te nemen. In deze sessie wordt toegelicht wat de preventieadviseur zeker moet weten en opvolgen over deze aanpassingen in de wetgeving.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 4.08 Hoe een risicoanalyse opstellen en er mee omgaan - deel 2 - AULA 003 (VOLZET) Dany Vanharen

Deze sessie is het vervolg van sessie 3.08

 

SESSIE 4.09 Help! Ik word preventieadviseur, hoe begin ik er aan? (herhaling 3.09) - LOKAAL 101 Paul Van Assche

Een preventieadviseur heeft een breed werkveld voor zich liggen. Je kunt het zo gek niet bedenken in onze scholen of het heeft wel ergens een raakvlak met preventie.

Zeker als beginnend preventieadviseur is het vaak zoeken naar een goeie aanpak. Welke prioriteiten leg ik? Hoe krijg ik vertrouwen als adviseur? Hoe vertaal ik de vele wetgevingen?

Samen gaan we op zoek naar het goede evenwicht en trachten we jullie met goede raad bij te staan.

Doelgroep

Preventieadviseurs, technisch adviseurs, technisch adviseur coördinators, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

 

SESSIE 4.10 Supervisie van de preventieadviseur - AULA 001.A (VOLZET) Jurgen Reynders
Sylvian Claeskens

Tijdens de supervisie voor de preventieadviseur kan elke deelnemers met zijn verzuchtingen en problemen vanop de werkvloer terecht bij een team van ervaringsdeskundigen preventie in onderwijs. Zij zullen trachten om eventueel een oplossing aan te bieden of om het probleem eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Een frisse blik op een probleem kan al heel verhelderend werken. Het zal een praatbarak zijn met een positieve sfeer, een hulp voor de preventieadviseurs in onderwijs.

Doelgroep

Directeurs en preventieadviseurs

 

SESSIE 4.11 Stemergonomie: jouw stem, onze zorg! - deel 2 - AULA 002 (VOLZET) Aagje Dom

Deze sessie is het vervolg van sessie 3.11

 

Terug naar overzicht van workshops