Themadag: Zorg door en voor leerkrachten in het basisonderwijs - Ronde 4 (14:30 - 15:45)

Keuze Lesgever
4.01 Vanuit waardering en vertrouwen zorg dragen voor je team Sarah De Backer

Inhoud

Tijdens deze workshop zoom je in op welke manier je een sterk klimaat van vertrouwen kunt scheppen binnen je team: vertrouwen opbouwen, handhaven en waar nodig herstellen. De bouwstenen van een team (P. Lencioni) vormen de rode draad doorheen de workshop. Vanuit voorbeelden zie je hoe een zorgzaam team eruit ziet bij het aangaan van conflicten, het creëren van betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid en uiteindelijk het komen tot een goede samenwerking. Wat je hier al dan niet in doet, maakt het verschil!

Wat mag je verwachten?

  • Je gaat aan de slag met de bouwstenen van vertrouwen: oprechtheid, betrouwbaarheid, competentie en zorgzaamheid.
  • Vanuit dit inzicht leer je gedrag en basisvoorwaarden die vertrouwen stimuleren of afbreken, herkennen en benoemen.
  • Je krijgt een aantal concrete handvaten die je in staat stellen om het onderling vertrouwen te stimuleren en de verbinding tussen de teamleden te versterken.
  • Waardering voor je team als basishouding is een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Je krijgt inzicht in hoe je ongewenst gedrag kunt ombuigen en weerstanden kan vertalen in noden van het team.

Spreker

Sarah De Backer is een creatieve denker met passie voor mensen en een rijke ervaring binnen onderwijs. Als vergelijkend cultuurwetenschapper en gecertificeerd coach gaat Sarah op weg met organisaties, teams, leidinggevenden en werknemers. Haar focus is gericht op groepsdynamische processen, verbindende communicatie, het aanpakken van conflicten en pestsituaties.

Doelgroep

Directies, beleidsondersteuners, zorgleerkrachten of leerkrachten uit een kernteam die mee het beleid van een school maken


4.02 Storend gedrag voorkomen: preventie zonder pretentie Karin Genijn

Inhoud

We zijn het er allemaal over eens: leerkracht zijn is heel wat meer dan leerstof aanbieden. Je bent naast lesgever ook een bemiddelaar bij pesterijen, een scheidsrechter bij ruzies… Veel tijd en energie gaat naar het bijsturen van moeilijk gedrag.

Maar heb je er wel eens bij stil gestaan dat er verschillende manieren zijn om dit lastige gedrag te voorkomen? Via preventie kan je heel wat verandering brengen. In deze workshop lichten we enkele vernieuwende systemen toe die zonder al te veel tijd en moeite storend gedrag kunnen voorkomen. Eenvoudig en effectief, preventie zonder pretentie.
Concreet kan je je verwachten aan voorbeelden van en uitleg over alternatieven voor moeilijk gedrag, bv. buddysysteem, fit-o-zak, hartcoherentie, emotieplekken.

Spreker

Karin Genijn is vertrouwensleerkracht en bouwde de jongste vijftien jaar ruime ervaring op in de omgang met verliessituaties en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Daarnaast runt ze als psychotherapeute en hartcoherentiecoach de praktijk Cocon & Cocoon. Ze is auteur van de boeken Schooltas vol verdriet en SOS mijn kind heeft stress.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, directies en opvoeders die werken met kinderen uit het (buitengewoon) lager onderwijs


4.03 Inzetten op 'Gouden Weken' (bij het begin van het schooljaar) Tess Wauters

Inhoud

De eerste weken van een nieuw schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een goede sfeer. In deze workshop kom je te weten hoe je maximaal kan inzetten op het vormen van een hechte klasgroep. Je maakt kennis met de verschillende fases die jouw groep doorloopt, welke ingrediënten en bouwstenen je daarvoor kan inzetten maar vooral hoe je praktisch aan de slag kan gaan met jouw klas.

Spreker

Tess Wauters is reeds 12 jaar actief in het lager onderwijs waarvan de helft als klasleerkracht van het vijfde leerjaar.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten lager onderwijs


4.04 Traumasensitief lesgeven: de ontwikkeling van ons brein als leidraad Romina Cuadros Perez

Inhoud

Je krijgt inzicht in hoe trauma en verwaarlozing effect hebben op de ontwikkeling van het kinderbrein en hoe dit zichtbaar wordt in het gedrag in de klas en op school. De enorme impact op het schools functioneren wordt duidelijk: opletten in de klas is een stuk moeilijker, er zijn vaker conflicten met leerkrachten of leeftijdsgenoten... Andere kinderen bevriezen, horen niet veel meer van wat er gezegd wordt of stoppen met het afwerken van hun taken.

Zolang je binnen je 'window of tolerance' zit kan je leren. Je functioneert/leert immers maar optimaal wanneer alle onderdelen van je brein goed samenwerken. Wanneer kinderen echter hun bovengrens bereiken, functioneren ze niet langer in hun optimale spanningszone en dat heeft een enorme weerslag op hun schools functioneren. Samen zicht krijgen op wat stress oplevert en wat de dingen zijn die een kind op school buiten zijn 'window of tolerance' brengen, kan helpend zijn. Hoe krijg je hierbij als leerkracht een kind in een kalm (lerend) brein?

Spreker

Romina Cuadros Perez is psycholoog/teambegeleider in een observatie- en behandelingscentrum. Ze is ook trainer in het neurosequential model of therapeutics en EMDR-therapeut (EMDR is een therapie voor mensen/kinderen die last blijven hebben van de gevolgen na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis).

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, zorgcoördinatoren en beleidsmedewerkers uit het basisonderwijs


4.05 Wat als sterke leerlingen uitdagingen niet aangaan? Een praktische wegwijzer Joni Gyselinck

Inhoud

Vandaag de dag is er steeds meer aandacht voor cognitieve (hoog-)begaafdheid in de klas en hoe deze kan aangepakt worden door het aanbieden van uitdagingen. Hoewel de meeste leerlingen met plezier op je zorgvuldig uitgekozen uitdaging ingaan, doet een deel van de cognitief begaafde leerlingen dat niet. Maar wat doe je dan met deze leerlingen? Wanneer wordt aansporen, pushen? In deze workshop krijg je concrete tips en materialen die je kan gebruiken in de klas om met deze situatie om te gaan. Bovendien zijn de technieken breed toepasbaar en dus niet enkel op cognitief begaafde leerlingen van toepassing.

Spreker

Joni Gyselinck studeerde in 2013 af aan de Universiteit van Gent als klinisch psychologe. Ze specialiseerde zich daarna verder in cognitieve (hoog-)begaafdheid bij kinderen. Ze werkt halftijds bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding in Antwerpen en is daarnaast mede-oprichtster van Praktijk Prisma, een psychologenpraktijk in Antwerpen.

Doelgroep

(Zorg)leerkrachten, leerkrachten die een kangoeroeklas begeleiden, directies/beleidsondersteuners, CLB-medewerkers uit het basisonderwijs


Terug naar overzicht van workshops