15de Welzijnsdag voor het onderwijs - Ronde 4 (14:30 - 15:45)

Keuze Lesgever
SESSIE 4.01: Procedure voor aanschaf en gebruik van werkkledij en PBM's (herhaling sessie 1.01) Koen Herregods

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Hoe begin je aan het opstellen van deze procedure? Starten met wetgeving en dan opzoek naar de gepaste werkkledij en PBM's. Dit lijkt simpel!
De lesgever zal spreken uit eigen ervaring en zijn resultaten graag met jullie delen.


SESSIE 4.02 te volgen met 3.02: COS-brochure en de RA experimenten - DEEL 2 Marc Verhaeghe
Chris Chantrain

Duid ook SESSIE 3.02 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, technisch adviseurs en leerkrachten wetenschappen.

Situering en programma

De COS brochure is ontwikkeld voor het beheren, stockeren en hanteren gevaarlijke producten in labo chemie. De website www.gevaarlijkestoffen.be en de COS-brochure zijn dan ook vaste waarden en begrippen op de scholen waar op verschillende plaatsen gevaarlijke producten worden bewaard en gebruikt. Onlangs is de brochure volledig vernieuwd en is er een tool bijgekomen: de risicoanalyse voor proeven met deze gevaarlijke producten. Wat moet je weten als preventieadviseur? En wie kan allemaal de risicoanalyse maken?


SESSIE 4.03: Een natuurlijke speelplaats (herhaling sessie 3.03) Ben Walschaerts

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, leerkrachten, bouwadviseurs, ontwerpers van speeltuinen, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

In deze sessie krijg je duidelijkheid over het verband tussen de normen en de risico’s op natuurlijke speeltoestellen en -terreinen. De lesgever spreekt uit eigen ervaringen en vanuit zijn visie op het geheel.


SESSIE 4.04: Samenwerken aan preventie (herhaling sessie 3.04) Jeroen Aussems
Krista Dekoning

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, technisch adviseurs en leden van het CPBW

Situering en programma

Aan de hand van een werkvorm samen aan de slag gaan op school om preventie op een hoger niveau te tillen. Met deze werkvorm maak je kans om preventie en welzijn meer bespreekbaar te maken op school. Zo krijg je een grote draagvlak en betere betrokkenheid van iedereen op de werkvloer.


SESSIE 4.05 te volgen met 3.05: Crisiscommunicatie-oefening - DEEL 2 Luc Claessens

Duid ook sessie 3.05 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

In deze sessie kan je in een veilige gecontroleerde omgeving oefenen wat je allemaal kan doen en tegenkomen in een crisissituatie op school. De nadruk ligt echt op oefenen!

Hoe, wat, waar, wanneer en door wie communiceren/ uitvoeren met een aanschouwelijke methode om de toestand/fase van de noodsituatie te kunnen volgen. Hierbij wordt de noodzaak en functie van de verschillende leden van de interne crisis-cel meer dan eens onderstreept.


SESSIE 4.06: Herkennen van een veilige stageplaats voor onze leerlingen (herhaling sessie 3.06)

Gegeven door Arbeidsinspecteur van TWW regio Antwerpen

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, leerkrachten, stagebegeleiders, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Onze scholen zoeken stageplaatsen voor hun stagiairs bij grote en kleine bedrijven tot zelfstandigen.

Hoe kan de school zorgen dat het steeds een veilige stageplaats is? Waar moet de school opletten?

Kan de school eisen dat bv. een zelfstandige aansluit bij een externe dienst voordat een stagiair daar kan beginnen.

Een arbeidsinspecteur van Toezicht Welzijn op het Werk komt dit onderwerp toelichten.


SESSIE 4.07: Delen van praktijkervaring met de inspectie BVH (VOLZET) Jurgen Reynders
Sylvian Claeskens
Kristel Vanorbeek

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Hoe kan je uw voorbereiden op de schoolinspectie voor BVH. Wat houden de processen in, welke documenten horen waar?

Sessie 4.07: de volgende processen komen aan bod:

- PROCES 6: Onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen

- PROCES 8: Gevaarlijke producten

- PROCES 9: Voedselveiligheid (niet van toepassing voor CLB en DKO)


SESSIE 4.08: Ontspanningsoefeningen: breng jezelf tot rust (herhaling sessie 3.08) (VOLZET) Linda Strybos

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs.

Situering en programma

Stress is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam tegen externe prikkels.

Af en toe een stressgevoel ervaren kan op zich dus geen kwaad, maar chronische stress tast op termijn het afweersysteem aan, brengt lichaam en geest uit balans en leidt tot allerlei klachten en ziekten. Heel vaak is men zich niet meer bewust van het hoge stressniveau in het lichaam en negeert men dan ook stress gerelateerde signalen. De gevolgen hiervan kennen we allemaal. Toch hoeft het niet zo ver te komen en kan je zelf tijdig en preventief ingrijpen.

In de workshop leer je hoe je door eenvoudige ontspanningstechnieken het verstoorde evenwicht tussen het natuurlijk stress- en ontspanningsmechanisme van het lichaam (opnieuw) kan herstellen. Je wordt je ook bewust van de opgestapelde spanningen in je lichaam en leert hoe je deze kan loslaten.

De oefeningen zijn laagdrempelig, gemakkelijk uit te voeren en geschikt voor iedereen.

We beginnen met spierontspanningsoefeningen, focussen ons daarna op bewust ademen om vervolgens via een begeleide visualisatieoefening tot diepe ontspanning en innerlijke stilte te komen. Een weldaad voor je lichaam en geest.


SESSIE 4.10: Evacueren uit een bus (herhaling sessie 2.10) Joris Follon

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, leerkrachten en leden van het CPBW

Situering en programma

Hoe evacueer je uit een bus? Hoe kan je dit aanleren op school? Waar moet je opletten? We oefenen zelf ook een keer en voor te oefenen heb je niet altijd een bus nodig!


SESSIE 4.11 te volgen met 3.11: Hoe een risicoanalyse opstellen en er mee omgaan? Praktijk - DEEL 2 (VOLZET) Dany Vanharen

Duid ook SESSIE 3.11 aan! Deze workshop bestaat uit 2 delen!

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor preventieadviseurs, TA, TAC, directeurs, schoolbesturen en leden van het CPBW

Situering en programma

Risicoanalyse(RA) is een begrip dat sinds de wet welzijn nagenoeg in elke nieuwe wetgeving voorkomt. Als preventieadviseur kan je er dan ook niet omheen om deze noodzakelijke analyse (mee) te kunnen opstellen en/of er op de gepaste manier mee om te gaan. In deze sessie wordt de basis en opbouw van risicoanalyse toegelicht en enkele risicoanalysemethodes besproken. In het aansluitende praktische gedeelte wordt ingezoomd naar de werk/onderwijsvloer met de uitwerking van enkele pasklare bruikbare/vlot aanpasbare RA-tools.


Terug naar overzicht van workshops