Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2023 - Ronde 4 (14:40 - 16:00)

Keuze Lesgever
Sessie 4.1 Superdiversiteit en uitdagende uitspraken en thema’s in de klas (VOLZET) Sam Mampaey

Word je in je klas soms geconfronteerd met straffe uitspraken? Bijvoorbeeld rond man-vrouw-verhoudingen, holebi’s, evolutieleer, racisme en polarisering, hoofddoeken, vluchtelingen en andere "hete hangijzers"? Stelt je superdiverse groep je voor extra uitdagingen, zoals het bereiken van leerdoelstellingen vanuit botsende meningen? Wil je leerlingen elkaar beter leren begrijpen en hen vaardig maken in constructief discussie voeren? Dan is DemoKlap iets voor jou!

Sam Mampaey werkt sinds 2016 rond het project DemoKlap, vanuit Atlas – het centrum voor Integratie en Inburgering in de stad Antwerpen. Hij begeleidt leerlingengroepen, leerkrachtenteams en directies in langdurige trajecten rond ‘leren samenleven in superdiversiteit.


Sessie 4.2 Gameverslaving: Control-Alt-Delete de vicieuze cirkel Matthias Dewilde

Gamen begint vaak als een onschuldige hobby, maar eindigt bij sommige jongeren als iets waarvoor ze hun studies, sociale (offline) contacten en een gezond dag- en nachtritme verwaarlozen. Hoe komt het dat gamen zo verslavend kan werken? Wat zijn de gevolgen? Hoe signaleer je een gameverslaving? Hoe kan jij als onderwijsprofessional helpen om je leerlingen hiervoor te behoeden of te begeleiden naar evenwichtiger gamegedrag? In deze sessie worden al deze vragen beantwoord.

Matthias Dewilde is ervaringsdeskundige gameverslaving, auteur van het boek “Game Over” en oprichter van GameChangers, een organisatie die zich inzet tegen gameverslaving. Hij coacht dagelijks jongeren en volwassenen naar een on- en offlineleven in balans.


Sessie 4.3 Romantiek op het spectrum: hoe verliefde jongeren met ASS begeleiden (herhaling) Delphine Callewaert

De liefde is ingewikkeld, of je nu ASS hebt of niet. Toch maakt autisme het soms extra moeilijk voor jongeren om met hun gevoelens om te gaan. Tijdens deze workshop verduidelijken we waarom en geven we concrete tools om jongeren met ASS te begeleiden in het daten. Er wordt een programma voorgesteld bestaande uit verschillende sessies die telkens focussen op een ander aspect van het daten.

Delphine Callewaert is klinisch orthopedagoge en integratief psychotherapeut. Ze is onder andere gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ASS in haar therapiepraktijk en heeft een ruime ervaring in het opleiden of coachen van professionelen. Dit zowel in het binnenland als buitenland.


Sessie 4.4 Out of the box: une éducation qui sort des rangs Diane Hennebert

Sinds 2015 verwelkomt de werkplaats ‘Out of the Box’ jongeren van 15 tot 19 jaar die voortijdig van school zijn gegaan. Deze school is een uniek project in Brussel dat originele methodieken gebruikt om leerlingen te redden die in het reguliere onderwijs niet functioneren; methodieken die ook binnen reguliere scholen een plaats kunnen vinden om net die leerlingen te motiveren en te bereiken die anders buiten de boot vallen. Deze sessie wordt in het Frans gegeven met visuele ondersteuning in het Nederlands. Interactie kan zowel in het Frans, Nederlands als in het Engels worden gevoerd.

Diane Hennebert is filosoof, gedelegeerd bestuurder en directrice van Out of the Box en is binnen haar project verantwoordelijk voor de workshops koken, geschiedenis en filosofie.


Sessie 4.5 Wij-zij op het web: online polarisatie bij jongeren (herhaling) Janine Meijer

Online polarisatie bij jongeren neemt toe. Meningen staan lijnrecht tegenover elkaar en radicale groeperingen vinden via het internet een steeds grotere doelgroep voor hun ideeën. Dit wij-zij gegeven vindt ook zijn weg naar de speelplaats en de klasvloer, wat tot ernstige conflicten kan leiden. In deze sessie krijg je inzicht in hoe het online gegeven polarisatie bij jongeren in de hand kan werken, hoe je dit kan signaleren en hoe je hier met jouw leerlingen over in gesprek kan gaan.

Janine Meijer is zelfstandig journaliste. Ze schrijft voor verschillende (online) media waaronder Apache en De Standaard. Daarnaast werkt Janine als stafmedewerker diversiteit en inclusie bij de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Voor StampMedia gaat ze op pad om workshops te geven rond identiteit en polarisatie en fake news.


Sessie 4.6 Levend verlies: rouw zonder overlijden (herhaling) (VOLZET) Dagmar Sels

Niet enkel een overlijden kan tot rouwen leiden. Ook andere soorten van verlies, zoals het verlies van een relatie, verlies van gezondheid, verlies van perspectief, verlies van een thuis … kunnen zeer ingrijpend zijn. Deze sessie gaat in op de eventuele verschillen in aanpak tussen levend verlies en ‘traditionele’ rouw. Je leert leerlingen ondersteunen bij het doorvoelen van een verlieservaring en komt te weten welke aandacht en zorg nodig is bij levend verlies.

Dagmar Sels is klinisch orthopedagoge en cliëntgericht therapeute. Ze bouwde ervaring op binnen de jeugdhulp. Binnen de groepspraktijk Verbinding in Verlies doet ze voornamelijk individuele therapie rond verlies in de brede zin van het woord.


Sessie 4.7 Slachtoffers van racisme begeleiden op school (herhaling) Fien Wilms

In deze workshop trachten we ons in te leven in hoe het voelt om slachtoffer te worden van stereotypen, vooroordelen, discriminatie en racisme. We kaderen mogelijke reacties op racisme en psycho-emotionele gevolgen van racisme. Van daaruit ontdekken we samen wat we kunnen doen om slachtoffers beter te ondersteunen en weerbaar te maken.

Fien Wilms werkt voor School zonder Racisme vzw: een partner voor scholen die de uitdaging aangaan om burgerschapseducatie te integreren in de schoolcultuur en werk willen maken van een schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt.


Sessie 4.8 Bendevorming op de speelplaats en aan de schoolpoort (herhaling) Stijn Jacobs

Het groepsfenomeen ‘drillrap’ duikt recent in verschillende Vlaamse steden op. Jongeren roepen op sociale media op tot overvallen en fysiek geweld. Dit beangstigend verschijnsel vindt ook zijn weg naar de Vlaamse scholen in de vorm van conflicten die zich doorzetten tot op de speelplaatsen en aan de schoolpoorten. Kwetsbare jongeren zijn extra gevoelig voor inlijving door dergelijke bendes en worden pionnen in het spel van online en offline misdrijven. Deze sessie geeft je inzicht in de problematiek en biedt handvaten voor hoe je als school in kan gaan tegen dit fenomeen. Samenwerking met ouders, cultuursensitief handelen, herstelgericht werken en het kennen van de sociale kaart zijn enkele wapens in jouw arsenaal tegen het geweld.

Stijn Jacobs is reeds negen jaar aan de slag met een harde kern jongeren uit Antwerpen. Hij trainde en versterkte laatstejaarsstudenten lerarenopleiding, JAC-medewerkers, consulenten van de jeugdrechtbank, jeugdadvocaten, leerlingenbegeleiders, leerlingen en meer.


Terug naar overzicht van workshops